Inga Pērkone

„Es varu tikai mīlēt…”
I. Pērkones monogrāfija ir pirmais feminismā sakņotais kinopētījums Latvijas kultūras vēsturē. Grāmatā analizēti latviskās sievišķības arhetipi un to filmiskās versijas kopš Latvijas kinomākslas veidošanās 20. gadsimta 20. gados līdz pat mūsdienām. Pētītas dažādas sievietes lomas – māte, liktenīgā sieviete, upuris u. c. Īpaša uzmanība veltīta sievietes kinozvaigznes fenomenam, vērojot izcilās aktrises Vijas Artmanes (1929–2008) funkcijas padomju kultūras sistēmā.
Pārbaudīt pieejamību
 

Maja Pitamika

„Spēles bērniem”
Nodarbību grāmata, kurā ir vairāk nekā 60 rotaļu un mācību ideju, kas atbilst Montesori garam. Tās visas domātas vecāku un bērnu kopīgam priekam un paredzētas vecumam no 1 līdz 3 gadiem. Vecāki var izsekot bērna attīstībai ar laika joslas palīdzību.
Pārbaudīt pieejamību
 

Suzanna Vidlunda

„Dārzs visiem”
Grāmatas astoņās nodaļās vienkāršā veidā izklāstīts viss, kas saistās ar dārzu. Katras nodaļas beigās minēti augi, kas attiecas uz konkrēto tematu. Dārza mīļotāji, izmantojot detalizētas stādīšanas un dobju veidošanas skices, varēs trīs dažādos posmos apmēram 10–15 gadu laikā sekot sava dārza izaugsmei.
Pārbaudīt pieejamību
 

Kaspars Bikše

„Lūdzu, skolotāj…” 2. daļa
Saturā šādas lekcijas: Par uzvedības pārprogrammēšanu; Kā ar pusaudžiem runāt par seksu, morāli, baudu, attieksmi, iemīlēšanos un mīlestību; Daži praktiski ieteikumi skolas soļa atvieglošanai; Par atbrīvošanos no pagātnes likstām un dažas pārdomas par mūsu radītajiem pārspīlējumiem; Apmierinātība kā veiksmes pamats; Par mūsu pārmēra prasīgumu; Par pusaudžu slēpto agresiju; Daži ieteikumi sevis iedvesmošanā; Mazliet par mūsu fizisko veselību; Kā skolas soli padarīt vieglāku; Par domu disciplīnu; Labsajūtas vingrinājumi.
Pārbaudīt pieejamību
 

Juka Rislaki

„Pingvīnu un kvaukšķu rokasgrāmata”
Grāmatā apkopotas karikatūras, ko 2008. gadā un 2009. gada sākumā autors zīmējis laikrakstam „Diena”. Liela daļa no šim karikatūrām ir apskatāma J. Rislaki blogā.
Pārbaudīt pieejamību
 

Guntis Kavacs

„Izcelšanās noslēpumi”
Grāmata sarakstīta, atzīmējot 150 gadus, kopš iznācis viens no pasaules ievērojamākiem darbiem – Čārlza Darvina „Sugu izcelšanās”, kā arī šī dabas pētnieka 200. dzimšanas dienu. Tajā aplūkoti evolūcijas teorijas rašanās priekšnoteikumi un attīstība gan pirms, gan pēc Č. Darvina darbu iznākšanas, kā arī skaidrotas sintētiskās evolūcijas teorijas galvenās tēzes. Evolūcijas teorija ir cieši saistīta ar paleontoloģiju, tādēļ arī šis zinātnes novirziens radīs atspoguļojumu grāmatā, it īpaši paleoantropoloģija, jo ikvienu cilvēku var interesēt savas izcelsmes pētījumi.
Pārbaudīt pieejamību
 

Pīters Mūrs

„Zinātne”
Grāmata sniedz ieskatu nozīmīgākajos sasniegumos zinātnē vairāk nekā 2500 gadu ilgā vēstures periodā un atklāj, kā tie ir ietekmējuši cilvēces attīstību no senatnes līdz mūsu dienām.
Pārbaudīt pieejamību
 

Brigite Hincena-Bolena

„Roma un Vatikāns”
Šis mākslas un arhitektūras ceļvedis sniedz gan ceļotājiem noderīgas ziņas, gan plašu ieskatu Romas un Vatikāna mākslas vēsturē. To papildina vairāk nekā 600 krāsainu fotoattēlu, kā arī ilustrēta hronoloģija, pilsētas kartes un ēku plāni.
Pārbaudīt pieejamību
 

Mariona Kaminska

„Venēcija”
Šis mākslas un arhitektūras ceļvedis ļaus labāk orientēties pilsētā, vienlaikus sniedzot ieskatu mākslas vēsturē.
Pārbaudīt pieejamību
 

Igors Vārpa

„Latviešu karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga”
Grāmata ir par Latvijas valsts 1919.–1920. gada Brīvības cīņām un vienotas Latvijas armijas izveidi un attīstību līdz 1940. gadam. Balstoties tikai uz faktiem un tos nepolitizējot, autors centies objektīvi parādīt latviešu karavīru lomu dažādos cīņu posmos. Vienlaikus tā ir vēsturiskās patiesības, kā arī bieži vien noklusēto un pat nopulgoto cīnītāju nopelnu un vārdu atjaunošana. Grāmatā ievietoti 83 fotouzņēmumi, 16 kauju shēmas un Latvijas militāro vienību krūšu nozīmju un apbalvojumu krāsaini attēli. Izdevums sastādīts saskaņā ar zinātniski populārā žanra metodoloģiskajām prasībām.
Pārbaudīt pieejamību
 

Ramona Rupeika-Apoga, Elvīra Zelgalve

„Finanšu tirgus un tā analīzes metodes”
Šī grāmata ir domāta visiem, kas vēlas papildināt savas akadēmiskās zināšanas finanšu jomā, tiem, kurus vairāk interesē profesionālā zināšanas, kā arī tiem, kuri nolēmuši padziļināti izprast finanšu jomu.
Pārbaudīt pieejamību
 

Lennarts Meri

„Politiskais testaments”
Grāmatā publicētas Igaunijas pazīstamā kultūras darbinieka un rakstnieka, bijušā prezidenta (1992.–2001.) Lennarta Meri politiskās runas un intervijas, kas izvēlētas no Igaunijā izdotām trijām grāmatām. Priekšvārdu autori ir Jānis Peters un rakstnieka dēls Marts Meri.
Pārbaudīt pieejamību
 

Guntis Eniņš

„100 dižākie un svētākie”
Bagātīgi ilustrēta grāmata par 100 Latvijas dažādu sugu dižkokiem. Sniegtas precīzas dižkoku atrašanās koordinātas, pie katra koka apraksta ievietota apkārtnes karte, kurā iezīmēts koks, kā arī minēti tuvākie tūrisma objekti.
Pārbaudīt pieejamību
 

Aina Dālmane, Māra Kalniņa

„Cilvēka embrioģenēze skolām”
Šī grāmata iekļauj sevī zināšanu kopumu, kas nepieciešams sekmīgām studijām Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē un Bioloģijas fakultātē. Saturā: šūnas un audi; dzimumšūnas un dzimumsistēmas orgāni; embrionālās attīstības sākuma periods; embrija periods; augļa periods.
Pārbaudīt pieejamību
 

Kristīne Matīsa

„Fotoraksti”
XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku fotoalbums.
Pārbaudīt pieejamību
 

Ilma Grauzdiņa

„Izredzētie”
Kopš Latvijā tiek rīkoti Dziesmu svētki, ir bijis daudz virsdiriģentu – katrs ar savu rokrakstu. Izdevumā pirmo reizi vienkopus redzams virsdiriģentu radošais veikums visā Dziesmu svētku 135 gadu pastāvēšanas laikā.
Pārbaudīt pieejamību
 

Mendels Bobe

„Ebreji Latvijā”
Grāmata atspoguļo Latvijas ebreju vēsturi no viņu apmešanās Kurzemes hercogistē līdz 1972. gadam. Grāmatā iekļautas arī 100 ievērojamu Latvijas ebreju biogrāfijas.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Ebreju iznīcināšana Latvijā 1941.–1945.”

Šī krājuma materiāli apkopo un popularizē jaunākos pētījumus holokausta vēsturē Latvijā 2. Pasaules kara laikā. Tas domāts galvenokārt skolotājiem, bet noderēs arī plašākam interesentu lokam.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Ebreju tradīcija”

Grāmata dod iespēju iepazīties ar jūdaisma pamatiem un dzīvesveidu, kā arī labāk izprast ebreju dzīves filozofiju.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas”

Izstādes „Latvijas bērni zīmē vecās sinagogas” katalogs, kurš veltīts holokaustā bojā gājušajām Latvijas ebreju kopienām.
Pārbaudīt pieejamību
 

Mejers Melers

„Ebreju kapsētas Latvijā”
Grāmatā ievietots liels skaits fotogrāfiju, kas parāda ebreju kapsētu pašreizējo stāvokli, sniegts īss Latvijas ebreju kopienu vēsturisko iezīmju apkopojums. Teksts pieejams trīs valodās.
Pārbaudīt pieejamību
 

Marita Bērziņa

„Kārlis Brencēns”
Mākslas zinātnieces Maritas Bērziņas sagatavotajā monogrāfijā ir iekļauts plašs ievadraksts ar K. Brencēna dzīves gājumu un viņa daiļrades vērtējumu, mākslinieka skolēnu atmiņas, nozīmīgākie dzīves dati, izstāžu darbība un bibliogrāfija, apkopota informācija par visām zināmajām K. Brencēna darbu kolekcijām. Grāmatu papildina darbu reprodukcijas un dokumentālas fotogrāfijas, kā arī teksta kopsavilkums angļu valodā.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Mākslas teorija un vēsture” 2008/11

Saturā – Jelgavas pilsētas ģerbonis gadsimtu gaitā; 19.–20. gs. mija tapetes SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” kolekcijā; Vizuālā komunikācija Rīgas vides reklāmā 21. gadsimta pirmajos gados; Talsu novada muzejs; Svara vērošana: Imanta Vecozola mākslas albums; Ķieģeļu būvmākslas kongress Vismārā u. c.
Pārbaudīt pieejamību
 

Андрис Грутупс

„Эшафот”
Par vācu ģenerāļu tiesāšanu Rīgā. Daudz nostāstu un leģendu apvij gan izmeklēšanu, gan tiesas procesu, un kāds baiss noslēpums gadu desmitiem klājis arī notikumus uz ešafota...
Pārbaudīt pieejamību
 

„Если забуду...”

Grāmata par ebreju iznīcināšanu Lietuvā.
Pārbaudīt pieejamību
 

Лейб Рохман

„В крови своей живи”
Grāmatā vēstīts par to, kā tās autoram ar sievu, viņa māsai un vēl dažiem draugiem izdevās aizbēgt no koncentrācijas nometnes un izglābties.
Pārbaudīt pieejamību
 

Давид Зильберман

„И ты это видел”
Dokumentāls, uz aculiecinieku liecībām balstīts materiāls par ebreju iznīcināšanu.
Pārbaudīt pieejamību
 

Элиэзер Беркович

„Вера после Катастрофы”
Par jūdaismu.
Pārbaudīt pieejamību
 

Мендель Бобе

„Евреи в Латвии”
Grāmata atspoguļo Latvijas ebreju vēsturi no viņu apmešanās Kurzemes hercogistē līdz 1972. gadam. Grāmatā iekļautas arī 100 ievērojamu Latvijas ebreju biogrāfijas.
Pārbaudīt pieejamību
 

„Уничтожение евреев в Латвии 1941-1945”

Šī krājuma materiāli apkopo un popularizē jaunākos pētījumus holokausta vēsturē Latvijā 2. Pasaules kara laikā. Tas domāts galvenokārt skolotājiem, bet noderēs arī plašākam interesentu lokam.

Pārbaudīt pieejamību
 
 
Šajā izstādē apkopotas tikai nozaru literatūras grāmatas, pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties mājaslapas sadaļā „Jaunieguvumu saraksti”.
Jaunās grāmatas RCB tiek izliktas divas reizes mēnesī – 1. un 16. datumā. Gadījumos, kad šajos datumos ir svētku dienas vai brīvdienas, jaunieguvumi tiek izlikti pirmajā darbdienā pēc attiecīgā datuma.