apsveikumi-sievietem.png - 112.23 KB

     Piedāvājam nelielu izlasi ar citātiem un dzejoļiem par sievietēm, kuros pasmelties iedvesmojošus vārdus un idejas apsveikumiem, atzinībai, pārdomām… – dažādām dzīves situācijām. Apkopoti speciālos atsevišķos izdevumos vai noslēpušies starp citu dzejoļu, stāstu vai pat romānu rindām, īstie vārdi lai nonāk pie sveicējiem un iepriecina sumināmās! 

 

„Mūžīgais noslēpums”

Mums patika šīs rindas:

„Ja gribi rakstīt par sievieti, iemērc spalvu varavīksnē un notraus ziedputekšņus no taureņu spārniem uz papīra…” (D. Didro.)
 
„Ja sieviete negribēs, nebūs neviena dzērāja: ja sieviete negribēs, nebūs pat karu.”
 
„Vienas sievietes sirds ir redzīgāka par desmit vīriešu acīm.”

Pārbaudīt pieejamību

 

„Saldāka par dzīvi, rūgtāka par nāvi…”

Mums patika šīs rindas:

„Ja pasaulē nebūtu sieviešu, mēs dzīves pirmajās stundās nesaņemtu palīdzību, mūža vidū – baudu, bet beigās – mierinājumu.” (A. Šopenhauers.)
 
„Tikai sievietes spēj dot to laimi, to sirds aizrautību, kas nav salīdzināma ne ar ko citu.” (K. Krebijons.)

Pārbaudīt pieejamību

 

„Mēs esam radīti, lai būtu kopā…”

Mums patika šīs rindas:

„Sieviete ir Dieva brīnišķīgākais radījums. Ja Dievs izveidojis vēl kaut ko labāku par sievieti, tad to viņš ir paturējis pie sevis.” (P. Pikaso.)
 
„Sieviete vienmēr smeļ jaunus dzīvības spēkus no mīlestības, kā bite medu no ziediem.” (A. Franss.)

Pārbaudīt pieejamību

 

„Dziesmu dziesma”

Mums patika šīs rindas:

„Lūk,
cik tu skaista,
draudzene mana, cik skaista
tu esi
ar dūjas acīm
aiz tavām cirtām!
 
Tavi mati
kā kazu bars,
kas no Gileāda kalniem tek lejup.
Tavi zobi
kā cirptu aitu pulks,
kas izkāpj no peldināšanas (..).”

Pārbaudīt pieejamību

 

„Mīļotajai sievai”

Mums patika šīs rindas:

„Man gribētos tevi ieaijāt,
kā krēslā vējš liepiņu aijā.
Man lūgsnu gribētos pār tevi klāt
kā zaļsirmu vakaru maijā.
Man gribētos tevi vest un vest
pa tumšzilām sapņu pļavām.
Man gribētos tevi uz spārniem nest
uz debesīm – manām un tavām…” (F. Bārda.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Pema Brauna

„Manai vīramātei”

Mums patika šīs rindas:

„Mums nav iespējas izvēlēties vīramāti.
Bet, ja man būtu dota šāda izdevība, es izvēlētos tevi.”

Pārbaudīt pieejamību

 

„Veltījums mātei”

Mums patika šīs rindas:

„Mana mīļa māmulīte
Mani mīļi audzināja:
Pati māte dubļus brida,
Mani nesa rociņā.” (Latv. tautasdz.)

Pārbaudīt pieejamību

 

„Veltījums vecmāmiņai”

Mums patika šīs rindas:

„Vecmāmiņa ir maza meitene, kas kopš zināma brīža kļuvusi sirma.” (H. Makmahans.)

Pārbaudīt pieejamību

 

*** *** ***

Mums patika šīs rindas:

„Mēs, latvju sievietes
 
Caur gadu desmitiem un simtiem
Uz mātes pleciem sīksti nests
Ir tautas liktenis, dzimst stipri vīri,
Mēs, sievietes, kas Latviju spēj kalnup vest.” (A. Celma.)

(No grām. „Spārni 2013”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„ Rīgas viskrāšņākās puķes – 
sievietes.
(..)
Nāk meitenes jaunās,
nāk dāmas,
nāk skuķes –
sievietes –
Rīgas viskrāšņākās puķes.

(No L. Brīdakas grām. „Magoņu mākoņi”)

Pārbaudīt pieejamību

 

„ – Kā tu aizšuvi akmenī plaisu,
Baltu saulīti iecepi maizē?
 
– Mīlēdama.
 
– Kā tu izgāji cauri mūrim,
Rieksta čaumalā pārbrauci jūru?
 
– Mīlēdama.” (dzej. „Sieviete”)

(No Ā. Elksnes grām. „Mīlēdama”)

Pārbaudīt pieejamību

 

„Bez tava gaišā acu skata,
Bez tavu maigo roku glāsta
Mana diena būtu neiesākta,
Jau sen man liktenis to stāsta.
    Bez tava siltā, iejūtīgā smaida,
    Bez tavu brūno matu smaržas
    Vietas nebūtu, kur mani gaida,
    Man būtu rūgta medus garša.
(..)” (dzej. „Sievai”)

(No J. Tenča grām. „Vēlīnās rindas”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„(..)
Tu – mana sieviete, mana sieva.
Vai dzirdi, dun kā ielas zvani.
Es esmu tik ļoti, ļoti mazs,
Un tāpēc pažēlo mani.
     Kad pretī uguns un ūdens nāks,
     Gan tad tos mācēšu ganīt,
     Un tāpēc mazu, mazu brīdi
     Pažēlo, pažēlo mani.
Tu – mana sieviete, mana sieva,
Vai dzirdi, es skanu, tu skani,
Es esmu tik ļoti, ļoti stiprs,
Un tāpēc pažēlo mani.” (V. Ļūdēns.)

(No grām. „Tik savā mīlā es mūžības alkstu”)

Pārbaudīt pieejamību

 

Mums patika šīs rindas:

„Tikai mīloši vīri
Un eņģeļi redz,
Ka sievietes
Nenoveco.”

(No R. Losānes grām. „Dvēseli tecinu zelta traukā”)

Pārbaudīt pieejamību