Nozaru literatūra

 

Blumberga, Dagnija.

    Energoplānošana / D. Blumberga, M. Blumberga, I. Kārnupa, C. Rochas. - Rīga : [izdevējs nav zināms], 2004. - 23 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 23. lpp.

        ISBN 9984960854.

 

Deida, Deivids. 
    Īsta vīrieša ceļš : garīgā pilnveide un meistarība attiecībās, karjerā un seksā / Deivids Deida ; latviešu valodā tulkojusi Antra Lezdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The Way of the Superior Man. - Ziņas par autoru: [208.] lpp.
        ISBN 9789934080524.

 

Ivbulis, Viktors. 
    Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem / Viktors Ivbulis ; mākslinieks Aldis Aleks. - Pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Rīga] : Dardedze Hologrāfija. , ©2018. - 271 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [241.]-248. lpp. un rādītājs: [249.]-258. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934549625.

 

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2017. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ; sastādītāja Liene Dabiņa. - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018. - 112 lpp.

 

Mellupe, Anita. 
    Ar Olaini sirdī : novadnieku pieredzētais un dzimtas atmiņā glabātais / Anita Mellupe ; grāmatas māksliniece Vanda Voiciša ; Olaines novada pašvaldība. - [Ķekava] : Lasītava, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , 2018. - 453, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 x 23 cm. - Grāmatas manuskriptā fiksētie dati un fakti attiecināmi uz 2018. gada sākumu. . - Grāmatā izmantotas Anitas Mellupes portretu, ainavu un reportāžu foto. Fotogrāfijas un dokumenti no grāmatu varoņu personiskajiem arhīviem. . - Personu rādītājs: 452.-453. lpp.
        ISBN 9789934872839.

 

Pūtelis, Aldis. 
    Domas par latviešu mitoloģiju : kā tika meklēts latviešu Panteons / Aldis Pūtelis. - Rīga : Zinātne, 2019. , ©2019. - 415 lpp. ; 24 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934549724.

 

Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata, 2017 / sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane ; ievadvārdi: Dzidra Šmita. - [Rīga] : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2018]. - [Rīga] : Veiters korporācija. - 167 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 162.-164. lpp. un atsevišķu rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Gida Zepkāne, Ingūna Stranga, Inta Sallinene, Santa Rukmane, Ilze Apine, Gunta Ozola, Daiga Bērziņa, Zinta Geršmane, Vineta Baško, Solvita Bule, Jana Dreimane, Aiga Balode. . - Intervējamās personas: Ivonna Naudiņa, Santa Rukmane, Jeļena Futa, Vineta Baško, Agra Turlaja, Anda Saldovere.

        ISBN 9789934871429.

 

Riso, Dons Ričards. 
    Eneagrammas gudrība : deviņu personības tipu psiholoģiskās un garīgās izaugsmes rokasgrāmata / Dons Ričards Riso un Rass Hadsons ; no angļu valodas tulkojusi Ita Marija Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 384 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [382.]-384. lpp. - Oriģ. nos.: The Wisdom of the Enneagram.
        ISBN 9789934079689.

 

Simtgade : žurnāls / Latvijas valsts simtgades informācijas centrs. - Rīga : Ascendum, 2018. - 68 lpp. : fotogr. - (Latvija 100).
        4/4.
        ISBN 25928465.

 

Вестре, Катарина. 
    280 дней до вашего рождения : репортаж о том, что вы забыли, находясь в эпицентре событий / Катарина Вестре ; иллюстрации А. Алейниковой ; перевод с английского Ивана Чорного. - Москва : ЭКСМО ; БОМБОРА, 2019. - 206 с. : иллюстрации ; 22 см. - (Сенсация в медицине). - Ориг. назв.: Det første mysteriet.
        ISBN 9785040971633.

 

Грэй, Джон. 
    Мальчики с Марса : почему с ними так непросто и что с этим делать : девочки с Венеры должны прочитать эту книгу / Джон Грэй, Уоррен Фаррелл ; перевод с английского А. Бродоцкой. - Москва : АСТ, 2019. - 478 с. - (Бестселлеры Джона Грэя).
        ISBN 9785171138936.

 

Клявиньш, Инарс. 
    [Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme]
    Становление и развитие Рижского радиозавода (1928-2008) / Инарс Клявиньш ; фотоматериалы - Иева Апране и др. ; редакторы: Бенцион Пейзнер, Владимир Цудечкис ; перевод с латышского Александра Грепера. - Рига : RaKa, 2014. - 352 с. : иллюстрации, диаграммы, факсимиле, портреты, таблицы ; 25 cm. - Библиография: с. 332-334 ; персональный указатель: с. 335-352. - Ориг. назв.: Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme. - Kopsavilkums angļu un latviešu valodā.
        ISBN 9789984463100.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Sarautā saikne : [romāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - Rīga : Literārā brālība, 2018. , ©2018. - 276, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars). - Oriģ. nos.: Разорванная связь.
        ISBN 9789984880365.

 

Fjells, Jāns Ēriks. 
    Ziņotājs : izmeklē Antons Breke / Jāns Ēriks Fjells ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Tysteren. - Otrā grāmata ciklā "Izmeklē Antons Breke".
        ISBN 9789934074509.

 

Leons, Ēvalds. 
    Te un tagad : [dzeja] / Ēvalds Leons. - B.v. : b.i., [2019]. - 96 lpp.

 

Meins, Endrū. 
    Naturālists : [romāns] / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita. - Rīga : Kontinents, 2019. - 426 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Naturalist. - Dena Brauna cienīgi sižeta pavērsieni!.
        ISBN 9789984359397.

 

Roze, Guna. 
    Sadursme : romāns / Guna Roze ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, 2019. , ©2019. - 154, [3] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934546792.

 

Sigurdardotira, Irsa. 

    Sāga / Irsa Sigurdardotira ; redaktore Iveta Polkmane ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 415, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Sogid. - Otrais darbs sērijā par psiholoģes Freijas un detektīva Huldara izmeklētājiem noziegumiem.
        ISBN 9789934080272.

 

Švarca, Sandra. 
    Klusumu meklējot : [detektīvromāns] / Sandra Švarca ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934079665.

 

Vācietis, Ojārs. 
    Uz putnu lielceļa : [dzeja] / Ojārs Vācietis ; sakārtojusi Gundega Sēja ; grāmatas vāka un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 109 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934080173.

 

Volša, Rozija.

    Vīrietis, kurš nepiezvanīja : romāns / Rozija Volša ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: The man who didn't call.

        ISBN 9789934080715.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Абдуллаев, Чингиз. 
    Кредо негодяев : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. - (Мастер криминальных тайн).
        ISBN 9785040995806.

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. 
    Северная роза : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 378, [3] с. - (Русская красавица). - Ранее книга издавалась под названиями "Отрава для сердца" и "Город грешных желаний".
        ISBN 9785041000400.

 

Белянкин, Евгений.

    Танец любви : роман / Евгений Белянкин. - Москва : Вече, 2018. - 382, [1] с. - (Офицерский роман. Честь имею). - лауреат премии "Золотой венец границы".

        ISBN 9785448402876.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна. 
    Годовой абонемент на тот свет : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316 с. - (Иронический детектив). (Любиткльница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785041006969.

 

Злотников, Роман Валерьевич. 
    Царь Федор. Орел взмывает ввысь / Роман Злотников. - Москва : Альфа-книга, 2010. - 377, [2] с. : иллюстрации. - (Фантастическая история).
        ISBN 9785992206845.

 

Злотников, Роман Валерьевич. 
    Царь Федор. Орел расправляет крылья / Роман Злотников. - Москва : Альфа-книга, 2010. - 378, [2] с. : иллюстрации. - (Фантастическая история).
        ISBN 9785992206258.

 

Липпинкотт, Рейчел. 
    В метре друг от друга : роман / Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис ; перевод с английского С. Н. Самуйлова. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. - 365, [1] с. - (Young Adult. Бестселлеры). (Бестселлер New York Times). - Ориг. назв.: Five Feet Apart.
        ISBN 9785041012892.

 

Павлищева, Наталья. 
    Медичи. Черная башня / Наталья Павлищева. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 380, [2] с. : иллюстрации. - (Медичи. Королевские игры Средневековья).
        ISBN 9785040964772.

 

Сафон, Карлос Руис. 
    Лабиринт призраков : [роман] / Карлос Руис Сафон ; перевод с испанского Е. Антроповой ; художник А. Ферез. - Москва : АСТ, 2019. - 861 [2] с. ; 21 см. - (Кладбище забытых книг).
        ISBN 9785171065850.

 

Стил, Даниэла. 
    Быстрые воды : [роман] / Даниэла Стил ; перевод с английского О. Болятко. - Москва : Эксмо, 2019. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Международный бестселлер № 1).
        ISBN 9785041005993.

 

Тамоников, Александр Александрович. 
    "Альфа". Танки в плен не сдаются / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 316, [2] с. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях). (Военный бестселлер).
        ISBN 9785040937127.

 

Тамоников, Александр Александрович. 
    Вражья дочь : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 316, [2] с. - (Спецназ Ивана Грозного).
        ISBN 9785041007522.

 

Трижиани, Адриана. 
    Поцелуй, Карло! : [роман] / Адриана Трижиани ; перевод с английского Елены Калявиной. - Москва : Phantom press, 2019. - 510, [1] с. - Ориг. назв.: Kiss Karlo.
        ISBN 9785864718063.

 

Līdzīgi raksti