Nozaru literatūra

 

Berndta, Kristina. 
     Dzīvesspēks : psihiskā pretspēka noslēpums : kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 264 lpp. - Oriģ. nos.: Resilienz.
        ISBN 9789934203336.

 

Kraucs, Eduards Rihards. 
    Latvijas enerģētikas lepnums - Ķeguma hidroelektrostacija Eduarda Krauca fotogrāfijās = Pride of Latvia's Energy Industry Kegums Hydropower Plant in the Photographs by Eduards Kraucs 18.-22. lpp.
        ISBN 9789984953953.

 

Latvijas ārējā un drošības politika : gadagrāmata 2019 / redaktori: Andris Sprūds, Elizabete Vizgunova, Sintija Broka ; priekšvārds: Andris Sprūds ; ievadvārdi: Edgars Rinkēvičs. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2019. , ©2019. - 238 lpp. : diagrammas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Ziņas par autoriem: 233.-238. lpp.
        ISBN 9789934567339.

 

Latvijas ārlietu simtgade : scenāriji nākotnei / zinātniskie redaktori: Kārlis Bukovskis, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis ; tulkojusi Diāna Strausa ; ievada autori Valters Ščerbinskis, Andris Sprūds, Kārlis Bukovskis. - Rīga : Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018. , ©2018. - 207, [1] lpp. ; 22 cm. - (Latvija 100). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Ziņas par autoriem: 206.-[208.] lpp.
        3. sējums.
        ISBN 9789934567285.

 

Plotkins, Bils. 

    Dvēseles mākslas : dabas un cilvēka psihes noslēpumi / Bils Plotkins ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; no angļu valodas atdzejojusi Lauma Terēze Lapa ; no vācu un spāņu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 414 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 377.-[403.] lpp., alfabētiskais rādītājs: 409.-[412.] lpp. - Oriģ. nos.: Soulcraft. - Ziņas par autoru: [413.] lpp. . - Grāmatā izmantoti arī Erika Ādamsona, Valda Bisenieka, Friča Dziesmas un Raiņa Remasa atdzejojumi (sk. Piezīmes 377.-386. lpp.).
        ISBN 9789934081750.

 

Ramadani, Zana. 

    Aiz plīvura slēptās briesmas : vara, kas piemīt musulmaņu mātēm, un briesmas, ko rada vāciešu tolerance / Zana Ramadani ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, 2018. - 189, [1] lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 177.-[190.] lpp. - Oriģ. nos.: Die Verschleierte Gefahr.
        ISBN 9789934201745.

 

Hungerburg-Narva-Jõesuu = Гунгенбург-Нарва-Йыэсуу : фотоальбом / väljaandja Narva-Jõesuu Linnavalitsus ; koostajad Tiiu Toom, Madis Tuuder. - Narva : Sata OÜ, 2013. - 81 lehekülgi

 

Историческая память и образы прошлого в творчестве Валентина Пикуля = Vēsturiskā atmiņa un pagātnes tēli Valentīna Pikuļa jaunradē : материалы международной найчной конференции / zinātniskais redaktors Vsevolods Kačans. - Rīga : Baltijas Starptautiskā Akadēmija, 2019. - 97 c. - (Latvija 100). - Titullapā ieraksts: Izdots ar Baltijas Starptautiskās akadēmijas Valdes un LIVE RIGA finansiālu atbalstu.

        ISBN 9789984471631.

 

Малоземов, Сергей. 
    Еда живая и мёртвая : продукты-целители и продукты-убийцы / Сергей Малозёмов. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 252, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785040908868.

 

Первушина, Елена Владимировна. 
    Думай, что говоришь! : заметки пользователя : маленькие секреты больших писателей / Елена Первушина. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 396, [4] с. ; 21 см. - (Русский без ошибок). - Библиогр.: с. 394-396.
        ISBN 9785040982349.

 

Рахимова, Ирина. 
    Ошибки семейной жизни : понять и исправить / Ирина Рахимова. - Москва : Никея, 2018. - 379, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785917618111.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Dauninga, Samanta. 

    Mana jaukā sieva : romāns / Samanta Dauninga ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 460 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: my lovely wife.
        ISBN 9789984359410.

 

Dreika, Dagnija. 
    Villa Majorenhofa : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide. - Rīga : Daugava, 2019. - 208, [2] lpp.
        ISBN 9789984411217.

 

Džūela, Līza. 
    Zelta meitene : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2019. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 411 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Then She Was Gone.
        ISBN 9789984359403.

 

Edvardsons, Matiass. 
    Gandrīz normāla ģimene : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Natālijas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 464 lpp. - Oriģ. nos.: En helt vanlig familj.
        ISBN 9789934156168.

 

Nemirovska, Irēna. 
    Franču svīta : romāns / Irēna Nemirovska ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019. - 358, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Suite francaise.
        ISBN 9789934203305.

 

Noihausa, Nele. 

    Mežā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 526, [1] lpp. : kartes ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Im Wald.
        ISBN 9789934077746.

 

Seleste, NG. 
    Izkaisītās dzirksteles : romāns / Seleste Ng ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 303, [1]. - Oriģ. nos.: Little Fires Everywhere.
        ISBN 9789934203299.

 

Strauta, Elizabete. 
    Mani sauc Lūsija Bārtone : romāns / Elizabete Strauta ; no angļu valodas tulkojusi Santa Liģere ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - [Rīga] : BaibaBooks, 2016. - 143 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: My name is Lucy Barton. - Uz vāka: Pulicera balvas laureāte.
        ISBN 9789934539121.

 

Tabūns, Pēteris. 
    Latvijas dzīvības stratēģija : [atmiņu grāmata] / Pēteris Tabūns. - [Burtnieku novads] : [Pēteris Tabūns], 2018. , ©2018. - 360, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm.
        ISBN 9789934196065.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Kā pa plānu ledu : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, 2019. - 198, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894881.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Аксенов, Василий Павлович. 
    Московская сага : [трилогия] / Василий Аксенов. - Москва : Эксмо ; Изографус, 2004. - 555, [1] с.
        Книга 3. Тюрьма и мир.
        ISBN 594661102X. . - ISBN 5699079874.

 

Георге, Нина. 

    Лавандовая комната : роман / Нина Георге ; перевод с немецкого Романа Эйвадиса. - Санкт-Петербург : 2017, Азбука. - 380, [1] с. ; 18 см. - (The Big Book). - Ориг. назв.: Das Lavendelzimmer.
        ISBN 9785389129061.

 

Иванов, Алексей. 
    Псоглавцы : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2019. - 414, [1] с. - (Новый Алексей Иванов).
        ISBN 9785170973873. . - ISBN 9785171147877.

 

Ильин, Андрей Александрович. 
    Смерть оловянных солдатиков : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. - (Обет молчания).
        ISBN 9785171089771.

 

Карризи, Донато. 
    Теория зла : роман / Донато Карризи ; перевод с италальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт- Петербург : АЗБУКА ; Азбука - Аттикус, 2019. - 443, [2] с. - (Звезды мирового детектива).Ориг. назв. L 'ipotesi del male.
        ISBN 9785389157408.

 

Кессель, Жозеф. 
    Лев : [роман] / Жозеф Кессель ; перевод с французского В. А. Никитина. - Москва : Рипол Классик, 2003. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Женский альбом).
        ISBN 579052026X.

 

Мартин, Джордж. 

    Пламя и кровь. Пляска Смерти : история Таргариенов, королей Вестероса : писано мейстером Гильдейном из Цитадели Староместа и пересказано Джорджем Р. Р. Мартином : [фантастический роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; перевод с английского Н. Виленской. - Москва : АСТ, 2019. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Мастера фантазии). - Ориг. назв.: Faire and Blood. - Продолжение книги "Пламя и кровь. Кровь драконов".
        Том 2. Пляска смерти : от Пляски Драконов до Дня совершеннолетия Эйегона III.
        ISBN 9785171129668.

 

Мартова, Людмила. 
    Когда исчезнет эхо : [детективный роман] / Людмила Мартова. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 314, [1] с. - (Желание женщины).
        ISBN 9785040995110.

 

Миропольский, Дмитрий. 
    Русский Зорро, или Подлинная история благородного разбойника Владимира Дубровского : [роман] / Дмитрий Миропольский. - Москва : АСТ, 2019. - 317, [2] с., [16] л. ил., портр : иллюстрации, портреты ; 24 cм. - (Петербургский Дюма).
        ISBN 9785171080600.

 

Прилепин, Захар. 
    Некоторые не попадут в ад : роман-фантасмагория / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Захар Прилепин. Live). - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171154868.

 

Смолл, Бертрис. 
    Любовь и опасность : [роман] / Бертрис Смолл ; перевод с английского Т. Перцевой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Гарем Бертрис Смолл). - Ориг. назв.: A Dangerous Love.
        ISBN 9785171133504.

 

Терри, Тери. 
    Обречённая : [роман] / Тери Терри ; перевод с английского Т. М. Славниковой. - Москва : Freedom ; Эксмо, 2019. - 475, [2] с. ; 21 см. - (Young Adult. Стиратели судеб). - Ориг. назв.: Fated. - Приквел трилогии-бестселлера "Стиратели судеб".
        ISBN 9785041001797.

 

Эриа, Филипп. 
    Ярмарка любовников : [роман] / Филипп Эриа ; перевод с французского В. Чечета, Л. Чечет. - Москва : Рипол Классик, 2004. - 286, [1] с. ; 17 см. - (Женский альбом).
        ISBN 5790523919.

 

Līdzīgi raksti