1.–15. novembrī

“Jaunās grāmatas”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

1.–16. novembrī

“Rokdarbu košums gada tumšākajiem mēnešiem”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā

1.–20. novembrī

“Latvija faktos, atmiņās un fantāzijās”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

1.–30. novembrī

Rēzeknes zonālā valsts arhīva izstāde “Rēzeknes pilsētas Centrālajai bibliotēkai – 75”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

1.–30. novembrī

“Jaunās grāmatas”

Rēzeknes 2. bibliotēka

4.–11. novembrī

“Pasaku ķēniņš Kārlis Skalbe” Kārlim Skalbem – 140

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

4.–19. novembrī

“Latgales teātra stūrakmens” Antonam Varslavānam – 115

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā

4.–19. novembrī

“Latvijas patriotisma mēnesis klāt!” 11. novembris – Lāčplēša diena, 18. Novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā

4.–19. novembrī

“Rakstniekam, dzejniekam Kārlim Skalbem – 140”

Rēzeknes 2. bibliotēka

4.–29. novembrī

“Rēzeknes lepnums – žilbinošā operdīva Kristīne Opolais”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 3. stāvā

5.–14. novembrī

“Ziemeļblāzmas apmirdzēti stāsti”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

5.–20. novembrī

Latvijas Kultūras kanons. Kārļa Skalbes grāmata “Ziemas pasakas”

Rēzeknes 2. bibliotēka

8.–22. novembrī

“Mūsu tautas Lāčplēši”

Rēzeknes 2. bibliotēka

8.–22. novembrī

“Laikmeta zīmes” Latvijas Brīvības cīņām veltīta tematiska izstāde

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

11.–16. novembrī

“Ziemeļvalstu mozaīka” Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai veltīta izstāde

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

11.–25. novembrī

“Skandināvu vīzijas” Ziemeļvalstu Literatūras nedēļai veltīta izstāde

Rēzeknes 2. bibliotēka

12.–27. novembrī

“Latvija – manas mājas”

Rēzeknes 2. bibliotēka

12.–28. novembrī

“Latvju zīmju virpulī”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

13.–30. novembrī

“Latvija caur gadu simteņiem”

Rēzeknes 2. bibliotēka

14.–30. novembrī

“Tev mūžam dzīvot, Latvija”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

16.–30. novembrī

“Jaunās grāmatas”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

21. novembrī–14. decembrī

“Čaklo roku maģija”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

20. novembrī–20. decembrī

“Grāmata meklē lasītāju”

Rēzeknes Centrālā bibliotēka, 2. stāvā

26. novembrī–10. decembrī

“Mazi darbiņi gariem vakariem”

Rēzeknes Bērnu bibliotēka