Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēka 2011. gada Bibliotēku nedēļas aktivitātes aizsāka ar pasākumu „Pieklājības skola”, kurš notika Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka”, bet bibliotēkā tika sagatavota izstāde „Pieklājības skola”.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēkā 15. februārī pulcējās dažāda vecuma meitenes ar savām Bārbijām un stāstīja, kā lelles pie viņām nokļuvušas – dāvinātas, pirktas vai atmiņai atvestas no ceļojuma. Līdz 28. februārim meiteņu mīlules varēs aplūkot izstādē.

 

 

     Šī gada 9. februārī pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka” notika Rēzeknes 2. bibliotēkas rīkots pasākums „Iepazīsim grāmatas caur spēli”, kura mērķis bija ar spēļu palīdzību radīt bērnos interesi par grāmatām. Bērnudārzā bija aplūkojama arī bibliotēkas sarūpēta izstāde „Grāmatu brīnumainā pasaule”. 

Rēzeknes 2. bibliotēka
Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv 

     25.martā Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkā notika atmiņu pēcpusdiena „Bērnība atmiņās”, kur dažādu paaudžu cilvēki dalījās pārdomās par savu bērnību. Klusinātai mūzikai skanot un vecos albumu skatoties, tika izstaigāti atmiņu ceļi un taciņas, atsaucot tās dienas, kad visi bijām mazi un pasaule šķita saulaināka. 

Krēslas stunda bibliotēkā
Krēslas stunda Rēzeknes 2.bibliotēkā 

     Arī Rēzeknes 2. bibliotēka Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros rīkoja pasākumu, tas notika 12. novembrī, kad, izslēdzot dienas apgaismojumu un iededzinot sveču liesmiņas, sanākušie lasīja fragmentu no Knuta Hamsuna romāna „Ceļinieks klusi koklē”.