Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Atzīmējot tautā iemīļotās bērnu pasaku grāmatu autores un ilustratores Margaritas Stārastes 100 gadu jubileju (dz. 1914. gada 2. februārī), Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēka rīkoja vairākus pasākumus bērniem.

 

     4. februārī, lai iepazītos ar pasaku meistares daiļradi, bibliotēkā ciemojās Rēzeknes 6. vidusskolas 6. a klases skolēni un skolotāja Vita Laizāne, viņi apskatīja bibliotēkā izvietotās izstādes un noklausījās bijušās bibliotekāres Broņislavas Seleckas stāstījumu par rakstnieces bērnību, skolas gadiem, uzzināja interesantus faktus par grāmatu tapšanu. (Varbūt tas var šķist neparasti, bet vispirms autorei parasti radies teksts, tikai pēc tam tikušas zīmētas kolorītās ilustrācijas!)

 

     5. februārī 2. bibliotēkas bibliotekāres Lija Prentniece un Zenta Ruskule viesojās pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaka”. Grupiņā „Rūķīši” (skolotāja Anita Mortuzāne) kopā ar pasaku vecmāmiņu tika ritināts pasaku kamols un no krāsainajiem dzīpariņiem tika uztīta M. Stārastes pasaka „Vecmāmiņas acenītes”, kas tika lasīta jautrā bariņā kopā ar skolotāju. Lasīšanas gaitā vecmāmiņa pazaudēja acenītes, bet bērni tās meklēja. Izrādījās, ka vecmāmiņa acenītes sajaukusi ar kamoliņiem un ielikusi grozā.

 

     Lasīšanai sagatavošanas grupiņā „Ezīši” (skolotāja Andžela Paura) tika izvēlētas Burtu pasakas, jo daudzi bērni jau paši lasa un viņiem bija interesanti izvēlēties pasaku par sava vārda burtiņu. Kopīgi tika apskatītas autores pasaku grāmatiņas un krāsainās ilustrācijas.

 

     Skolotājas Solvitas Sērmās grupiņā „Bitītes” savukārt kopīgi tika skatīta animācijas filma „Sārtulis”, kas uzņemta pēc M. Stārastes pasaku grāmatas „Sārtuļa brīnišķais ceļojums” motīviem, kā arī aplūkotas autores neskaitāmās pasaku grāmatas, kas visiem sagādāja neviltotu prieku.

 

     Pasākumu fotogrāfijas skatieties šeit.