Nozaru literatūra

Karš un sabiedrība Latvijā 1914-1920 / atbildīgais redaktors Ēriks Jēkabsons ; recenzenti: Dr.hist. Juris Ciganovs, Dr.hist. Kārlis Dambītis, Dr.hist. Toms Ķikuts ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 447 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 375.-399. lpp. un personu rādītājs: 363.-[374.] lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "Vāka attēls: zemnieki ar linu vezumiem Ludzā, 1920. gads. Fotogrāfija no Latvijas Kara muzeja kolekcijas."--Titullapas otrā pusē. . - "Kolektīvā monogrāfija sagatavota Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā un izdota ar LZP finansētā projekta Nr. Izp-2018/2-0147 "Karš un sabiedrība Latvijā 1914.-1921. gadā" atbalstu.".

Priekšvārds / Ēriks Jēkabsons. I. KARA IZRAISĪTIE PROCESI. Latvijas iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņas militāro un politisko procesu iespaidā 1914.-1920. gadā - priekšstati un realitāte / Ēriks Jēkabsons. Kara izraisītā krīze: civilā noziedzība Latvijas Republikā Neatkarības kara laikā / Aiga Bērziņa. Kara izraisītā krīze: epidēmiskās infekcijas slimības / Inna Gīle. Dzīve okupācijā. Vācijas militārā pārvalde Latvijā 1915.-1918. gadā / Klāvs Zariņš. Pārtikas faktors Latvijā Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara laikā 1914.-1920. gadā / Ēriks Jēkabsons. II. KARŠ UN SABIEDRĪBAS GRUPAS. Karš un izmaiņas dzimšu attiecībās: sieviešu politiskā darbība / Ineta Lipša. Starp ierakumiem un auditoriju. Latviešu studenti ilgstoša militāra un politiska konflikta apstākļos 1914.-1918. gadā / Valters Ščerbinskis. Latvieši Rietumeiropā, Amerikā un Austrālijā: attieksme pret norisēm dzimtenē (1914-1920) / Kristīne Beķere. Pirmais pasaules karš un tradīcijas / Ilze Boldāne-Zeļenkova.

        ISBN 9789934186332.

 

Katrāne-Šilinga, Alīna. 

     Prāta Vētra : meklēt vienam otru / Alīna Katrāne-Šilinga ; no krievu valodas tulkojis Ilmārs Šlāpins ; ilustratore Anna Solujanova ; dizains: Darja Ļubavskaja ; vāka dizains: Rihards Delvers ; vāka fotogrāfija: Antons Korbeins. - [Rīga] : Prāta Vētras skaņu ierakstu kompānija, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no krievu valodas.

        ISBN 9789934233258.

 

Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti ; 25 cm. - Latvijas kultūras vēstures hronoloģijas tabula: 724.-751. lpp. - Autori arī: Jana Dreimane, Jānis Krastiņš, Lidija Leikuma, Lilija Limane, Agnese Logina, Gatis Ozoliņš, Edīte Parute, Silvija Radzobe, Zane Radzobe, Jānis Siliņš, Ojārs Spārītis, Edvarda Šmite, Andris Šnē, Līga Ulberte, Maira Valtere, Pēteris Vanags, Viesturs Zanders, Ingrīda Zemzare.

        ISBN 9789934204791.

 

Līdums, Gatis. 

     Pāru (ne)būšanas : psihoterapeita piezīmes par 10 baušļiem un pāru attiecībām / Gatis Līdums ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 221, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934092299.

 

Sīmanis, Raimonds. 

     Pasaule mikrobu acīm : kā mikrobu izdzīvošanas pieredze palīdz cilvēkiem / Raimonds Sīmanis ; ilustrāciju autors Arvils Linde ; vāka dizains: Anne Schütz. - Rīga : Mansards, [2021]. , ©2021. - 233, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

        ISBN 9789934122491.

 

Бобылёва, Мария. 

     Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать : книга о корректной лексике / Мария Бобылёва. - Москва : АСТ, 2021. - 220, [2] с. ; 22 см. - (Лучшие медиа-книги). (Проект портала Такие дела).

        ISBN 9785171348533.

 

Мясникова, Ольга. 

     Мою пол всегда руками! : эффективные упражнения и советы для тех, кто хочет прожить дольше 90 лет : как вернуть подвижность суставам и укрепить мышцы, упражнения для тех, кто не может много ходить, как правильно спать, чтобы чувствовать себя отдохнувшим / Ольга Мясникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 144 c. ; 21 cm. - Предметный указатель: с. 143-144. - На переплете: "Написала книгу в возрасте 93 лет".

        ISBN 9785041184575.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā 

Blodone, Iveta. 

     Meli un porcelāns : romāns / Iveta Blodone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/5 (263). - Uz vāka: Neņem galvā, ko par tevi domā citi!. . - Uz vāka: Romānu konkursa laureāts.

        ISBN 9789934158537.

 

Delakūrs, Greguārs. 

     Sieviete, kura nenovecoja : romāns / Greguārs Delakūrs ; no franču valodas tulkojusi Ilze Fogele ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 174, [2] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934091735.

 

Doku Atis. 

     Stāsti / Doku Atis ; Daces Zvirgzdiņas priekšvārds un sakārtojums. - Rīga : Jumava, [2021]. - 197, [2] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934204708.

 

Dreika, Dagnija. 

     Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2021. - 182 [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984411347.

 

Eljota, Ketrina. 

     Aiz slēgtam durvīm : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 459 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250170.

 

Jansone, Ilze. 

     Laika rēķins : romāns / Ilze Jansone ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāku dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 188, [3] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Ilze Šķipsna). Ilze Šķipsna.

        ISBN 9789934595295.

 

Kaplickis, Vāclavs. 

     Raganu veseris / Kaplickis Vāclavs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. - 390, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934204753.

 

Ketnere, Keita. 

     Drupaču ballīte : [romāna] "Samta nakts bērns" 4. daļa / Keita Ketnere. - [Rīga] : Virja LK, 2021. - 256 lpp. ; 22 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" IV daļa.

        4. daļa.

        ISBN 9789934888021.

 

Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains ; Ilonas Žukovskas foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 227 lpp. ; 20 cm.

        19 (26).

        ISBN 9789984293431.

 

Pārsonss, Tonijs. 

     Trīstūkstoš un viena nakts : romāns / Tonijs Pārsonss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 413, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250156.

 

Rasela, Keita Elizabete. 

     Mana tumšā Vanesa : romāns / Keita Elizabete Rasela ; no angļu valodas tulkojusi Krista Strode ; literārā redaktore Ina Eglīte. - [Tallinn] : Helios, 2021. - [Viljandi, Estonia] : Print Best. , ©2021. - 395, [3] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789949691890.

 

Seleckis, Vilis. 

     Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis. - Rīga : Klio ABC, [2021]. - 264 lpp. ; 21 cm.

        Otrā grāmata. Nāves cilpā.

        ISBN 9789934858949.

 

Šepa, Emēlija. 

     Dēla vārdā : romāns / Emēlija Šepa ; tulkojusi Dace Andžāne ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Tulkots no zviedru valodas.

        ISBN 9789934158995.

 

Šulce, Dzintra. 

     Caurvējš : stāsts / Dzintra Šulce ; mākslinieks Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. , ©2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 221, [1] lpp. ; 21 cm. - Resursā uzrādīts elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158933.

 

Zeibots, Andris. 

     Plīva / Andris Zeibots ; projekta vadītājs un redaktors Kristaps Vecgrāvis. - Rīga : Literatūras kombains, 2021. - 128 lpp. - (Ārpus laika ; 1. grāmata).

        ISBN 9789934886577.

 

Žuravska, Dzintra. 

     Aizejot neaizcērt durvis : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984894980.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

Анхем, Стефан. 

     Мотив Х : [роман] / Стефан Анхем ; перевод со шведского М. Солуяновой. - Москва : АСТ, 2021. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски). - 18+.

        ISBN 9785171274504.

 

Быков, Дмитрий. 

     Истребитель : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 570, [1] с. ; 21 см. - (Проза Дмитрия Быкова).

        ISBN 9785171364946.

 

Вестовер, Тара. 

     Ученица : предать, чтобы обрести себя / Тара Вестовер ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : ЭКСМО ; Бомбора, 2019. - 475 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Educated.

        ISBN 9785040969319.

 

Вильденштейн, Оливия. 

     Мелодия звёзд : [роман] / Оливия Вильденштейн ; перевод с английского И. Скокло. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 413, [2] c. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). - Uz vāka : Автор бестселлеров USA Today.

        ISBN 9785041116361.

 

Георге, Нина. 

     Книга снов / Нина Георге ; перевод с немецкого Анны Баренковой. - Москва : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).

        ISBN 9785389168855.

 

Дашкова, Полина. 

     Марионетка : [роман] / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2021. - 285, [2] с. ; 21 cm. - Ранее издавалась под названием "Чеченская марионетка".

        ISBN 9785171361099.

 

Крамер, Марина. 

     Терапия памяти / Марина Крамер. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). (Клиника раненых душ). - Роман из сериала "Клиника раненых душ".

        ISBN 9785041214920.

 

Линдсей, Джоанна. 

     Лишь ты одна : [роман] / Джоанна Линдсей ; перевод с английского М. Полозовой. - Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа).

        ISBN 9785171209865.

 

Матвеева, Анна. 

     Перевал Дятлова, или Тайна девяти : роман / Анна Матвеева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 312, [1] с. : илл. ; 21 см.

        ISBN 9785171353421.

 

Полякова, Татьяна. 

     Особняк с выходом в астрал : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).

        ISBN 9785041202811.

 

Свешникова, Мария. 

     Квартира № 41 : роман / Мария Свешникова. - Москва : АСТ, 2021. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Городская проза).

        ISBN 9785171342388.

 

Солнцева, Наталья. 

     Обольстить Минотавра / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив).

        ISBN 9785171191412.

 

Сорокин, Геннадий. 

     Пуля без комментариев / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 80-х.

        ISBN 9785041180980.

 

Чжоу Хаохуэй. 

     Письма смерти : [роман] / Чжоу Хаохуэй ; перевод с китайского К. Гемуевой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 412, [2] c. ; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. Китай).

        ISBN 9785041159726.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra

Kalns, Guntis, 1967-.
    Latvijas pase / Guntis Kalns. - 3. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. - 40 lpp. : il., notis ; 14 cm. - Autors uzrādīts izdevējziņās.
        ISBN 9789984406633.

 

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

  Pirmskolas vecuma bērniem latviešu valodā

Valters, Edgars.
    [Kassike ja Kakuke]
    Kaķītis un Ūpītis / Edgars Valters ; no igauņu valodas tulkojusi Daila Ozola ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 46, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem.
        ISBN 9789934085833.

 

Bērniem latviešu valodā

Denielsa, Lūsija.
    [Kitten Rescue]
    Izglābtie kaķēni / Lūsija Denielsa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Dzīvnieku namiņš). - II.
        ISBN 9789934091421.
        

Lisovska, Aija.
    Tas būs piedzīvojums, Made! / Aija Lisovska ; māksliniece Agija Staka ; redaktore Guna Pitkevica ; Ingunas Kļavas Švankas vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - XI.
        ISBN 9789934085154.

 

Pusaudžiem latviešu valodā

Parvela, Timo, 1964-.
    Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 112 lpp. : ilustrācijas. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Kepler62 : Kutsu.
        1. grāmata. Ielūgums.
        ISBN 9789934071799.

 

Parvela, Timo, 1964-.
    Kepler62 / Timo Parvela, Bjērns Sortlanns ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 157, [1] lpp. : ilustrācijas. - 5.-6. - Oriģ. nos.: Kepler62 : Lähtölaskenta.
        2. grāmata. Pirms starta.
        ISBN 9789934071782.

 

Stains, R. L.
    Spoks kaimiņos / R. L. Stains ; no angļu val. tulkojusi Ieva Tarvida ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 127, [1] lpp. - (Zosāda). - 5.-6. - Oriģ. nos.: Goosebumps. The Ghost Next Door.
        ISBN 9789934054372.

 

Pieaugušajiem latviešu valodā

Adlers-Olsens, Jusi.
    Bez robežām : [detektīvromāns] / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Den grænseløse. - Sērijas par Q nodaļu un izmeklētāju Karlu Merku 6. grāmata.
        ISBN 9789934072284.

 

Dreika, Dagnija, 1951-.
    Svēdenborga roze : romāns / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2021. - 182 [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984411347.

 

Grebe, Kamilla.
    Ledus zem viņas kājām : [kriminālromāns] / Kamilla Grebe ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 489, [4] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Orģin. nos.: Älskaren från huvudkontoret.
        ISBN 9789934070389.

 

Hārdinga, Frānsisa.
    Melu koks : [romāns] / Frānsisa Hārdinga ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 397, [1] lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Lie Tree.
        ISBN 978993406953

 

Ikstena, Nora.
    Ūdens mirdzēšana : [romāns] / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2021. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkojumu un atdzejojumu fragmentu citējumi: Dzintars Sodums (Dž. Džoiss, Uliss), Austra Aumale (E.A. Po, Krauklis), Uldis Bērziņš (Bībele), Juris Birzvalks (Šekspīrs, sonets).
        ISBN 9789934595288.

 

Kovaļova, Lelde.
    Šoseja : trilleris / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2021. - 251, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158841.

 

Puriņa, Inga.
    Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/4 (262).
        ISBN 9789934157912.

 

Sabaļauskaite, Kristina.
    Silva rerum IV : [vēsturisks romāns] / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 492, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Silva rerum.
        ISBN 9789934078422.

 

Vigāna, Delfīne de.
    [No Et Moi]
    No un es / Delfīne de Vigāna ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite ; māksliniece Lote Vilma Vītiņa ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 206, [2] lpp. - Prix des librares, 2008.
        ISBN 9789984238531.

 

Zīle, Baiba, 1974-.
    Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934093234.

 

Žuravska, Dzintra.
    Aizejot neaizcērt durvis : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2021]. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984894980.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

   Pusaudžiem bērniem krievu valodā

Хантер, Эрин.
    [Warriors. Into the wild]
    Стань диким! / Эрин Хантер ; перевод с английского Ольги Корчагиной ; иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : ОЛМА ; БИНОМ, 2020. - 317, [1] c. : цв. ил. ; 21 cm. - (Коты-воители). - 7.-9.
        ISBN 9785001110262.

 

Хантер, Эрин.
    [Warriors. Fire and Ice]
    Огонь и лед / Эрин Хантер ; перевод с английского Вероники Максимовой ; иллюстрации Леонида Насырова. - Москва : ОЛМА ; БИНОМ, 2020. - 317, [1] c. : цв. ил. ; 21 cm. - (Коты-воители ; [2]). - 7.-9.
        ISBN 9785996365784.

 

Pieaugušajiem krievu valodā

Акунин, Борис, 1956-.
    Вдовий плат : [роман] / Борис Акунин. - Москва : АСТ, 2018. - 352 c. : ил. - (История Российского государства).
        ISBN 9785171072599.

 

Алюшина, Татьяна(Татьяна Александровна).
    Счастье любит тишину : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2021. - 442, [1] с. ; 17 см. - (Еще раз про любовь).
        ISBN 9785040919604.

 

Бушков, Александр.
    Струна времени : военные истории / Александр Бушков. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 17 см. - (Бушков. Непознанное).
        ISBN 9785041169992.

 

Вильденштейн, Оливия.
    Мелодия звёзд : [роман] / Оливия Вильденштейн ; перевод с английского И. Скокло. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 413, [2] c. ; 21 см. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). - Uz vāka : Автор бестселлеров USA Today.
        ISBN 9785041116361.

 

Маринина, Александра.
    Другая правда : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] c. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: 50-й юбилейный роман.
        Том 1.
        ISBN 9785041046361.

 

Маринина, Александра.
    Другая правда : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: 50-й юбилейный роман.
        Том 2.
        ISBN 9785041050139.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
    Прежде чем иволга пропоет : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 416 c. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171192600.

 

Устинова, Татьяна.
    Сразу после сотворения мира / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785699798742.

 

Līdzīgi raksti

 

Nozaru literatūra


Beks, Klauss.  

     Mediju un komunikācijas zinātne : latviešu izdevums profesora, Dr. phil. Aināra Dimanta tulkojumā un zinātniskajā redakcijā ar līdzautora papildinājumiem / Klauss Beks ; no vācu valodas tulkojis Ainārs Dimants ; recenzenti: Ilva Skulte, Dite Liepa. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2021. - 384 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 10).
        ISBN 9789934543296.Dalailama.  

     Aicinājums uz pārmaiņām : aicinājums pasaules jaunatnei, ko privātas sarunas laikā ar Viņa Svētību pierakstījusi Sofija Strila-Revere / Dalailama un Sofija Strila-Revere ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. - Rīga : [izdevējs nav zināms], 2021. - 72 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934894510.Dempsija, Eimija.  

     Galamērķa māksla / Eimija Dempsija ; literārā konsultane Aiga Dzalbe ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Ķīna. , ©2021. - 176 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Personu rādītājs: 172.-174. lpp.
        ISBN 9789984238296.Grāmatnieks, Ēvalds.  

     Ziemeļu kapteiņa stāsti vai no Arktikas līdz Jamaikai : autobiogrāfisks stāsts / Ēvalds Grāmatnieks ; redaktore Ilze Pauliņa. - Rīga : Rīdzene-1, 2021. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 383 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas, faksimili ; 25 cm.
        ISBN 9789984553504. . - ISBN 9789984553507.Graudiņš, Ivars.  

     Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš / Ivars Graudiņš ; Arņa Šablovska sakārtojumā ; literārā redaktore Aija Balode ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2021. - 196, [3] lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984871905.Holiss, Džeimss.  

     Viduspāreja : no posta līdz piepildījumam pusmūžā / Džeimss Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Elīna Vanaga ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 160 lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Integrālās izglītības institūts.
        ISBN 9789934089466.Lamonika, Dženifera.  

     Sejas morfoloģija : māksla un māka cilvēka sejā izlasīt visu / Dženifera Lamonika ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 198, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576263.Martela, Franks.  

     Brīnišķīga dzīve : jēgpilnas eksistences meklējumos / Franks Martela ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktores: Ita Ankoriņa, Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [179.]-198. lpp.
        ISBN 9789934092312.Meņs, Aleksandrs.  

     Cilvēka dēls / Virspriesteris Aleksandrs Meņs ; no krievu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; literārā redaktore Astra Feldmane ; redaktors Arnis Kudiņš ; ievadvārdu autore Natālija Boļšakova-Minčenko ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskais konsultants V. E. bīskaps Andris Kravalis. - Rīga : KALA Raksti, 2021. , ©2021. - 307, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Mieram tuvu grāmata). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Vāka noformējumam izmantota krievu gleznotāja Vasīlija Poļenova (1844-1927) glezna "Lūgšana uz kalna" no cikla "Kristus dzīve".
        ISBN 9789984871899.Nīče, Frīdrihs.  

     Par vēstures derīgumu un kaitīgumu dzīvei / Frīdrihs Nīče ; no vācu valodas tulkojis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors un korektors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2021. - 141 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934601088.Rada, Natalī.  

     Pašportreti / Natalī Rada ; literārā konsultane Dace Lāže ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Ķīna : Toppan Leefung Printing. , ©2021. - 175 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Ietver bibliogrāfiju. - Personu rādītājs: 173.-174. lpp.
        ISBN 9789984238302.Ražuks, Romualds.  

     Latvijas Tautas fronte barikādēs / Romualds Ražuks ; literārā redaktore Ieva Kalniņa ; recenzenti: Dr. hist. Jānis Ķeruss, Dr. habil. sc. Kārlis Krēsliņš ; konsultanti: Renārs Zaļais, Inguna Ebela, Jeremejs Reinis Druvietis. - Rīga : 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 2021. - [Rīga] : ADverts. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 362.-368. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 369.-383. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoru: 7.-8. lpp.
        ISBN 9789984956862.Граматниекс, Эвалд.  

     Рассказы северного капитана, или Oт Арктики до Ямайки : автобиографическая повесть / Эвалд Граматниекс ; ответственный редактор Владимир Новиков ; редактор Ольга Новикова. - Рига : Rīdzene-1, 2020. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 383 с. : иллюстрации, фотографии ; 25 см.
        ISBN 9789984553481. . - ISBN 9789984553485(atcelts).Жаринов, Николай.  

     Тайная жизнь шедевров : реальные истории картин и их создателей / Николай Жаринов. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. , ©2021. - 301, [1] с. : иллюстрации ; 20 см.
        ISBN 9785041188825.Нагоски, Эмили.  

     Выгорание : новый подход к избавлению от стресса / Эмили Нагоски, Амелия Нагоски ; перевод с английского Антонины Лаировой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 293, [2] с. ; 24 см.
        ISBN 9785001464259.Перепеченко, Анна.  

     Воспоминания. : страницы истории семьи / Анна Перепеченко, Галина Перепеченко, Владимир Перепеченко. - Вологда : Киселев А. В., 2020. - 123 с. : иллюстрации, портреты, фотографии ; 25 см.Daiļliteratūra latviešu valodā


Edvardsons, Matiass.  

     Labie kaimiņi : psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Zane Eniņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 412, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156465.Ezera, Regīna.  

     Pūķa ola ; Cilvēkam vajag suni ; Kaut kas līdzīgs mēnesgaismai / Regīna Ezera ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; ievads: Ligita Ādamsone. - Rīga : Jumava, [2020]. , ©2020. - 174, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934202469.Janovskis, Gunars.  

     Ines : romāns / Gunars Janovskis ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 367, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204630.Kristi, Agata.  

     Nāve uz Nīlas : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 316, [1] lpp. ; 23 cm. - "Izmeklē Erkils Puaro"--Uz vāka.
        ISBN 9789934091469.Kunanbajevs, Abajs.  

     Ērgļa acis : dzeja / Abajs Kunanbajevs ; sakārtojusi Ārija Elksne ; māksliniece Lija Būmane ; redaktors Aleksandrs Vidjakins ; literārā redaktore D. Kameņeva. - Rīga : Media Pro 1, 2020. - [Rīga] : Skaistāk Print House. - 79 lpp., 4 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas ; 17 cm.
        ISBN 9789934897405.Kurzemnieks, Kārlis.  

     Alkatības grēks : latviešu krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; literārā redaktore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 254, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204678.Lībiete, Māra.  

     Lirika uz dzīves malas / Māra Lībiete ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Margaritas Stokas vāka grafiskais noformējums. - Rīgā : Jumava, 2021. - 118, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934204562.Lukaševičs, Valentins.  

     Pādi navā svāti / Valentins Lukaševičs ; redaktore Ilze Sperga. - [Rīga] : Cymuss, 2020. , ©2020. - 113 lpp. ; 17 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934847028.Matvejeva, Anna.  

     Djatlova pāreja : deviņu tūristu nāves noslēpums : romāns / Anna Matvejeva ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 271, [16] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934156397.Nuts, Zane.  

     Kaut kāds finglieris : patiess stāsts par augšanu mīlestībā / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore Inta Lepere. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], 2021. - 224 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934893575.Pavlovska, Valentīna.  

     Tēva meita : stāsts / Valentīna Pavlovska ; sastādītāja Agnese Piļāne ; korektore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 246 lpp. ; 21 cm. - Stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem.
        ISBN 9789934600289.Petersons, Pērs.  

     Vīrieši manā situācijā : romāns / Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 285 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934093449.Saulietis, Augusts.  

     Baltos ceļos : dzejas izlase / Augusts Saulietis ; sakārtotāja un redaktore Sanita Dāboliņa ; zinātniskā redaktore Dace Zvirgzdiņa ; māksliniece Ērika Dogana ; Ausmas Cimdiņas ievads. - Cesvaines novads : Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, 2020. - [Rīga] : Andimar-J. , ©2020. - 206, [1] lpp., 25 nenumurētas lp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, notis, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Augusts Saulietis - sava ceļa gājējs latviešu lirikā / Sanita Dāboliņa. Literārā jūgendstila iezīmes Augusta Saulieša daiļradē / Sandra Ratniece.
        ISBN 9789934872235.Sēks, Makss.  

     Vajātājs / Makss Sēks ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 493, [2] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - New York Times Bestsellers.
        ISBN 9789934158582.Slišāne, Annele.  

     tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, grafika ; redaktore Ilze Sperga. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. - 77, [3] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934233005.Svonsons, Pīters.  

     Katrs lauztais zvērests : [romāns] / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 380 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Times Bestsellers). - Uz vāka: Viena pēdējā lidošana, viens nāvējošs noslēpums.
        ISBN 9789934250125.Šēnhofs, Guntis.  

     Dzīve kā kārtis : laikmetu griežos / Guntis Šēnhofs, Elīna Čujanova ; Elīnas Čujanovas ievads. - Rīga : Antava, 2020. - 363, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934898709.Daiļliteratūra krievu valodā


Арбузова, Елена.  

     Ранее не опубликованное, фотографии, воспоминания / Елена Арбузова ; редактор издания, автор вступительной статьи Александр Якимов. - Лудза : [izdevējs nav zināms], 2021. - 147 с. : фотографии ; 22 см.
        ISBN 9789934898402.Барбери, Мюриэль.  

     Только роза : роман / Мюриэль Барбери ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 250, [3] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Азбука бестселлер).
        ISBN 9785389186057.

 

Бочарова, Татьяна.  

     Черное облако души : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041187088.Гармаш-Роффе, Татьяна.  

     Разрыв небесного шаблона : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе).
        ISBN 9785041193522.Грин, Ирина.  

     Зыбучие пески судьбы : детективный роман / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Переплетение чувств).
        ISBN 9785041183974.Малышева, Анна.  

     Любовь холоднее смерти : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. ; 21 см. - (Арт-детектив). (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171349264.Радзинский, Эдвард.  

     Иван Грозный : Кровь и призраки Cмуты / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2021. - 312, [2] с. ; 22 см. - (Эдвард Радзинский. Лучшее).
        ISBN 9785171195564.Репина, Наталия.  

     Пролог : роман / Наталия Репина. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 20 см. - (Funky books). - Лауреат читательской премии журнала "Урал".
        ISBN 9785041137434.Робертс, Грегори Дэвид.  

     Духовный путь / Грегори Дэвид Робертс ; перевод с английского А. Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 269, [1] с. ; 19 см. - (The Big book).
        ISBN 9785389190672.Солнцева, Наталья.  

     Иллюзион для скептика / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171340551.Фрейтаг, Аннэ.  

     Счастье рядом / Аннэ Фрейтаг ; перевод с немецкого М. Бабиковой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2021. - 448 с. ; 20 см. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг).
        ISBN 9785041191610.

 

Līdzīgi raksti

 

 

Nozaru literatūra

 

Drabatiukas, Anatolijus.  

     Elektriķa rokasgrāmata / Anatolijus Drabatiukas, Mindaugas Lubys, Renata Miliūnė ; TOFT International tulkojums. - Viļņa : Super namai, 2021. - Viļņa : Standartų spaustuvė. - 400 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 397. lpp. - Teksts latviešu valodā, tulkots no lietuviešu valodas.
        ISBN 9786098270037.

 

Dveka, Kerola.  

     Kāpēc cilvēki ir tik dažādi : kā attieksme pret savām spējām ietekmē cilvēka dzīvi / Kerola Dveka ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 266, [3] lpp. - Bibliogrāfija: 265.-[267.] lpp.
        ISBN 9789934576270.

 

Gērgiss, Šerīfs.  

     Kas ir laulība? : vīrieša un sievietes savienības aizstāvība / Šerīfs Gērgiss, Raians T. Andersons, Roberts P. Džordžs ; tulkotāji: Valters Zariņš un Krišjānis Lācis ; redaktore Agnese Irbe ; literārais konsultants Arturs Hansons ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis. - Liepāja : Kodoka, [2021]. , ©2021. - 174 lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 147.-171. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934233456.

 

Gulbe, Dana.  

     Sakārto māju, sakārto prātu / Dana Gulbe ; fotogrāfi: Mareks Gaidamovičs, Inga Zarecka ; korektore Ilze Antēna. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, 2021. , ©2021. - 223, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti, fotogrāfijas ; 25 cm.
        ISBN 9789934898211.

 

Jermacāne, Ilze.  

     Strēlnieku dzīvība sarkanā : latviešu strēlnieki Otrajā pasaules karā / Ilze Jermacāne ; zinātniskais konsultants Kaspars Zellis ; māksliniece Iluta Koidu ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 333.-[353.] lpp., zemsvītras piezīmes un personu rādītājs: 355.-[398.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158445. . - Grāmatā izmantotas fotogrāfijas un zīmējumi no Latvijas Kara muzeja. . - "Sarkanās armijas 1. atsevišķā latviešu strēlnieku rezerves pulka karavīri pirms došanās uz 43. gvardes latviešu strēlnieku divīziju. Gorohovecas nometne, Gorkijas (mūsdienās Ņižņijnovgorodas) apgabals, 1943. gada 6. jūlijs. Foto - A. Strautmanis. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs"--Uz vāka. . - Grāmatas pamātā ir 2014. gada 31. oktobrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē aizstāvētā doktora disertācija "Sarkanās armijas 201. (43. gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941. gada augusts-1943. gada aprīlis".
        ISBN 9789934158438.

 

Krastiņš, Edmunds.  

     Krišjānis Valdemārs : dzīves hronika / Edmunds Krastiņš ; Krišjāņa Valdemāra portrets, 1878. gads: Jānis Staņislavs Roze. - Rīga : KL2020, 2021. - 480 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 463.-471. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 472.-478. lpp.
        ISBN 9789934233173.

 

Straube, Gvido.  

     Labie zviedru laiki. Vai tiešām? / Gvido Straube, Māris Zanders ; radošais redaktors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 109, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 109. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934897788.

 

Бомбина, Елена.  

     Другой Задорнов : воспоминания жены писателя / Елена Бомбина. - Москва : Вече, 2021. - 255 с. ; 21 см.
        ISBN 9785448425721.

 

Сандерсон, Кэтрин.  

     Громкое молчание хороших людей : буллинг, троллинг, харассмент и другие поводы остаться в стороне / Кэтрин Сандерсон ; перевод с английского Е. Фёдоровой. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2021. - 311, [1] с. : ил. ; 20 см. - Библиография: с. 281-309.
        ISBN 9785041154608.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bargais, Rihards.  

     Nemodernās Slampes meitenes : [romāns] / Rihards Bargais. - Rīga : Aminori, 2021. - 445 lpp. ; 20 cm. - "Līdz 19 gadu vecumam lasīt nav ieteicams" - Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789934897795.

 

Briedis, Leons.  

     Rondeles / Leons Briedis ; redaktors Māris Salējs ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Pētergailis, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 66, [4] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984335094.

 

Hirvisāri, Laila.  

     Viņas Augstība Katrīna II : valdnieces slepenā dzīve : biogrāfisks romāns par Katrīnu Lielo / Laila Hirvisāri ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Latvijas mediji, 2021. - 477, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934156113.

 

Ikstena, Nora.  

     Ūdens mirdzēšana : [romāns] / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; ilustrāciju, teksta un vāka dizains: Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas grāmata, 2021. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 157, [2] lpp., 8 nenumurētas lp. caurspīdīgas ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkojumu un atdzejojumu fragmentu citējumi: Dzintars Sodums (Dž. Džoiss, Uliss), Austra Aumale (E.A. Po, Krauklis), Uldis Bērziņš (Bībele), Juris Birzvalks (Šekspīrs, sonets).
        ISBN 9789934595288.

 

Konstantīna, Liva.  

     Svešiniece spogulī / Liva Konstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2021]. - 413, [1] lpp. ; 21 cm. - (International bestseller).
        ISBN 9789934250163.

 

Kuncs, Dīns.  

     Čukstu telpā / Dīns Kuncs ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 542 lpp. ; 21 cm. - (#1 The New York Times bestseller).
        ISBN 9789934250095.

 

Menase, Roberts.  

     Lamančas Dons Žuans jeb baudas audzināšana / Roberts Menase ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava, [2021]. - 214, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204685.

 

Nesers, Hokans.  

     Rūsa kunga stāsts : romāns / Hokans Nesers ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 462, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Izmeklē Gunnars Barbaroti ; [3]).
        ISBN 9789934091292.

 

Pelšs, Einārs.  

     Digi Dīgi : nepiepildīto ieceru kopotie raksti / Einārs Pelšs. - [Saldus] : Valters Dakša, 2020. - 499 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 21 cm. - Teksts latviešu, krievu un latgaliešu valodā. - Nosaukumu veido vārdu "digitālais dzejnieks" saīsinājums (digi) un latgaliešu vārds "dīgi" (diegi).
        ISBN 9789934894213.

 

Puriņa, Inga.  

     Negaiss ābelēs : romāns / Inga Puriņa ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/4 (262).
        ISBN 9789934157912.

 

Rudzīte, Katrīna.  

     Ērti pārnēsājami spārni / Katrīna Rudzīte ; redaktore Anna Auziņa ; dizains: Annija Grosa. - Rīga : Neputns, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 77 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934565878.

 

Seleckis, Vilis.  

     Nozagtais sapnis : politisks detektīvromāns divās grāmatās / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga. - [Rīga] : Klio ABC, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 368 lpp. ; 22 cm.
        Pirmā grāmata. Oligarhs un viņa sievietes.
        ISBN 9789934858932.

 

Vaita, Kārena.  

     Svešinieki no Montegjūstrītas : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - Rīga : Kontinents, [2021]. , ©2021. - 474 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestseller). (Tredstrītas sērija ; Trešā grāmata).
        ISBN 9789934250132.

 

Zeibots, Andris.  

     Lēngaitis / Andris Zeibots ; redaktores: Gundega Blumberga un Dace Sparāne-Freimane ; konsultanti: Ilze Jansone un Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 537, [4] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsaucēs.
        ISBN 9789934595264.

 

Zīle, Baiba.  

     Piezīmes no Citurzemes / Baiba Zīle ; ilustrāciju autors Rupucinskis ; grāmatas un vāka dizaina autore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 198, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934093234.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси.  

     Охотники на фазанов : расследует отдел "Q" : роман / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского Инны Стребловой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. - 475, [2] c. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). (Расследует отдел "Q" ; Книга 2). - На обложке: расследует отдел "Q".
        ISBN 9785389181113.

 

Графф, Карстэн.  

     Непобежденная / Карстэн Графф ; при участии Кати Мартыновой ; перевод с английского Т. Новиковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 360, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041178550.

 

Дышев, Сергей.  

     Куплю чужое лицо : [роман] / Сергей Дышев. - Москва : Вече, 2021. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Любимый детектив).
        ISBN 9785448424571.

 

Колочкова, Вера.  

     Это моя правда : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Секреты женского счастья).
        ISBN 9785041208868.

 

Леонов, Николай.  

     Обвинение предъявлено Гурову / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041183868.

 

Маррс, Джон.  

     Добрая самаритянка / Джон Маррс ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [1] с. - (Альфа-триллер).
        ISBN 9785041163099.

 

Метлицкая, Мария.  

     Три женщины в городском пейзаже / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с.
        ISBN 9785041181130.

 

Райли, Люсинда.  

     Семь сестер : сестра жемчуга / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 604, [2] с. ; 24 см. - Четвертая книга цикла Семи сестер.
        Книга 4.
        ISBN 9785041204884. . - ISBN 9785041177959.

 

Сокол, Лена.  

     Небо, полное звезд / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. , ©2021. - 349, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041206925.

 


Līdzīgi raksti

 

  

Nozaru literatūraBubnovskis, Sergejs.  

     Veseli asinsvadi jeb kāpēc cilvēkam ir muskuļi ; Galvassāpes jeb kāpēc cilvēkam ir pleci : atveseļošanās pēc doktora Bubnovska metodes / Sergejs Bubnovskis ; no krievu valodas tulkojušas Iveta Boge un Ieva Rudzinska ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 271, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.
        ISBN 9789934093067.

 

Fellīni, Federiko.  

     Veidot filmu / Federiko Fellīni ; no itāļu valodas tulkojušas Līva Trektere, Jana Bērziņa ; ievadu autori: Viesturs Kairišs, Ilona Brūvere ; Arta Rutka dizains ; redaktore Anna Šēfere. - Rīga : Aminori, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2020. - 288, [4] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - Filmogrāfija: 12.-13. lpp.
        ISBN 9789934897757.

 

Filozofija : lielo ideju vienkāršs skaidrojums / no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Zelmenis ; redaktors Ansis Zunde. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 352 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book). (Penguin Random House).
        ISBN 9789934093395.

 

Klīrs, Džeims.  

     Atomiskie ieradumi : viegls un pārbaudīts veids, kā veidot labus ieradumus un mainīt sliktos : sīkas izmaiņas, ievērojami rezultāti / Džeimss Klīrs ; tulkojums latviešu valodā: Randa Lasmane ; redaktore: Maruta Ignatoviča ; dizains: Elina Kasesalu. - [Tallinn] : Million Mindset OÜ, 2020. - 309 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 281.-309. lpp.
        ISBN 9789949743209. . - ISBN 9789949734924.

 

Liepiņa, Kristīne.  

     Pamirs : mana sirds mīlestībā / Kristīne un Kristaps Liepiņi ; redaktore Ita Ankoriņa ; Kristapa Liepiņa zīmējumi, fotogrāfijas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 295, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

        ISBN 9789934092923.

 

Бернхардт, Клаус.  

     Депрессия и выгорание : как понять истинные причины плохого настроения и избавиться от них : перевод с немецкого / Клаус Бернхардт. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785041121037.

 

Дэвис, Джилл.  

     Тайный язык цветов / Джилл Дэвис, Джилл Сондерс ; перевод с английского Ольги Лисенковой. - Москва : КоЛибри, 2020. - 127 с. : иллюстрации ; 24 см. - Библиография: с. 122-127.
        ISBN 9785389170841.

 

Клайн, Элизабет.  

     Осознанный гардероб : как выглядеть стильно и спасти планету / Элизабет Клайн. - Москва : Эксмо ; Одри, 2020. - 394, [2] с. : иллюстрации ; 22 см. - (#ОДРИ.STYLE).
        ISBN 9785041110116.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Abdullajevs, Čingizs.  

     Rezonieris / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse ; Normunda Tiltiņa vāka noformējums. - [Rīga] : Literārā brālība, 2021. , ©2021. - 277, [1] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880402.

 

Aleksijeviča, Svetlana.  

     Pēdējie liecinieki : bērni Otrajā pasaules karā : simts nebērnišķigu stāstu / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; Induļa Martinsona mākslinieciskais noformējums ; Viestura Sprūdes priekšvārds. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 259, [11] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm. - Nobela prēmija literatūrā.
        ISBN 9789934158902.

 

Aškinīte, Rasa.  

     Glesum : romāns / Rasa Aškinīte ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; literārā redaktore Renāte Punka ; vāka dizains: Zigmundas Butautis. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 169, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238517.

 

Enārs, Matiass.  

     Kompass : romāns / Matiass Enārs ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktors Aivars Vaivods ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 363, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789984238371.

 

Fainders, Džozefs.  

     Oksidona karalis : romāns / Džozefs Fainders ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 460 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250057.

 

Hānbergs, Ēriks.  

     Stipri maisās! : pasmaidījumi / Ēriks Hānbergs ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Jumava, 2021. - 126, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934204647.

 

Hārpere, Džeina.  

     Dabas spēki : romāns / Džeina Hārpere ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 365, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934093104.

 

Janagihara, Hanja.  

     Mazliet dzīvības : romāns / Hanja Janagihara ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 734, [1] lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Starptautisks bestsellers.
        ISBN 9789934083976.

 

Kastena, Mona.  

     Glābiet mūs : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 302, [1] lpp. ; 23 cm.
        3. grāmata.
        ISBN 9789934093180.

 

Kejs, Adams.  

     Mazliet sāpēs : jaunā ārsta slepenā dienasgrāmata / Adams Kejs ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 270, [1] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: Sunday Times No. 1 bestsellers.
        ISBN 9789934091773.

 

Korija, Džeina.  

     Kļūdu labirints / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; redaktore Ingūna Jundze ; Artūra Zariņa vāka noformējums. - Rīga : Kontinents, 2021. - 463 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Times Bestseller). - Uz vāka: Viss sākās ar skūpstu un beidzās ar slepkavību.
        ISBN 9789934250118.

 

Kovaļova, Lelde.  

     Šoseja : trilleris / Lelde Kovaļova ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa ; redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. , ©2021. - 251, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158841 : cietos vākos.

 

Mārai, Šāndors.  

     Īstā ; Judīte... un izskaņa : romāni / Šāndors Mārai ; no ungāru valodas tulkojusi Elga Sakse ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2021. , ©2021. - 397, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204654.

 

Ouensa, Dēlija.  

     Kur vēži dzied : romāns / Dēlija Ouensa ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 381, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934092817.

 

Repše, Gundega.  

     Substances : triloģija / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 381, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934595325.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бакман, Фредрик.  

     Три новеллы / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Екатерины Чевкиной. - Москва : Синдбад, 2020. - 212, [4] с. : цветные иллюстрации ; 17 см.
        ISBN 9785001311676.

 

Берсенева, Анна.  

     Ответный темперамент : [роман] / Анна Берсенева. - Москва : RUGRAM, 2021. - 468, [1] с. ; 21 см. - (Три дочери). (Mainstream Collection).
        ISBN 9785517039866.

 

Богданова, Ирина.  

     Уроки каллиграфии : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2021. - 572, [4] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001272229.

 

Воронова, Мария.  

     Из хорошей семьи : роман / Мария Воронова. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041189662.

 

Донцова, Дарья.  

     Вещие сны Храпунцель : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041182953.

 

Карризи, Донато.  

     Дом голосов : роман / Донато Карризи ; перевод с итальянского Анастасии Миролюбовой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2021. , ©2021. - 346, [2] с. ; 22 см. - (Звёзды мирового детектива).
        ISBN 9785389191013.

 

Нестерова, Наталья.  

     Средство от облысения : сборник / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 20 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).
        ISBN 9785171357344.

 

Прасолов, Владимир.  

     Золото Удерея : роман / Владимир Прасолов. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 348, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785227082947.

 

Романова, Галина.  

     Пепел прошлого : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041197797.

 

Яхина, Гузель.  

     Эшелон на Самарканд : роман / Гузель Яхина ; художественное оформление Андрея Бондаренко. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 507, [1] с. ; 22 см. - (Проза Гузель Яхиной). - Лауреат премий "Большая книга" и "Ясная поляна".
        ISBN 9785171354794.
 

Līdzīgi raksti