01.03.24.L

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2024. gada 1. martā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums papildināts ar grāmatām, kuras dāvinājuši bibliotēkas lietotāji, grāmatu autori, organizācijas, kā arī citi Latvijas iedzīvotāji. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

     Latvijā ir ļoti daudz pastaigu taku, kas ceļotājam atklāj gan daudzveidīgās Baltijas jūras piekrastes ainavas, gan mežu, pļavu un purvu bagātības, gan upju un ezeru valdzinājumu, gan klinšu un alu noslēpumus. Dodoties pastaigās, var ne vien iepazīt mūsu zemes pievilcību, bet arī smelties mieru un spēku pēc drudžainās ikdienas un lieliski pavadīt brīvo laiku. Grāmatā 100 pastaigu takas Latvijā apkopoti 100 dažādu taku maršruti Latvijas novados un arī dažās pilsētās. Šeit atradīsiet informāciju arī par Tīrumnieku jeb Teirumnīku purva taku, kas atrodas autoceļa, kas ved no Nagļiem uz Īdeņu, labajā pusē starp Lubāna ezeru un Orenīšu dīķiem, aptuveni 4 km pirms Īdeņas.

 

     Džoannas Fāberes un Džūlijas Kingas jaunajā rokasgrāmatā Kā runāt, ja bērni neklausāsir pārbaudītas komunikācijas stratēģijas vissarežģītākajiem bērnu audzināšanas izaicinājumiem. Grāmatas autores aicina izmantot uzticamās HOW TO TALK – KĀ RUNĀT stratēģijas brīžos, kad bērnu audzināšanā jāsaskaras ar sarežģītiem izaicinājumiem: dusmu lēkmēm un činkstēšanu, brāļu un māsu savstarpējām ķildām, viedierīču lietošanu un mājasdarbu pildīšanu un sarunām par sarežģītām tēmām. Grāmatas pirmajā daļā ilustrēts pārskats par galvenajiem komunikācijas paņēmieniem un praktiski uzdevumi savu prasmju trenēšanai, bet otrajā daļā grūtāko izaicinājumu apskats, pieredzes stāsti un konkrēti ieteikumi izplatītāko konfliktu risinājumam. “Kā runāt, ja bērni neklausās” ir neaizvietojams palīgs visiem vecākiem, skolotājiem un ikvienam, kam ir saskarsme ar bērniem.

 

     “Invazīvo sugu rokasgrāmatāapkopota informācija par 137 invazīvajām sugām: 73 augu un 64 dzīvnieku sugā. Invazīvās sugas ir svešzemju organismi, kas, nonākot jaunā vidē, var nodarīt būtisku kaitējumu dabai, ekonomikai un cilvēku veselībai. Šīs sugas ir viens no galvenajiem bioloģiskās daudzveidības samazināšanās iemesliem visā pasaulē. Invazīvās sugas var pārstāvēt dažādas organismu grupas, un tās raksturo spēja izspiest vietējās sugas no raksturīgās vides, izjaukt ekoloģiskos procesus un ekosistēmu līdzsvaru.

 

     Dzejas cienītājiem piedāvājam divus ogrēnietes Tinas Želves dzejoļu krājumus: Tev līdzās var sadegt un Ieelpo prieku.

 

     Kā sadzīvot ar gados vecu tanti, kura ilgi dzīvojusi viena pati, kurai traucē skaļi pusaudži un patiesībā jebkādas novirzes no viņas pierastās dzīves kārtības un par vērienīgu pārmetumu objektu kļūst pat tas, ja nopirkta “nepareizā” maizes šķirne? Rudīte ilgi centusies salāgot savas ģimenes un tantes Vilhelmīnes intereses, taču izskatās, ka nesaskaņas un tantes neapmierinātība tikai aug augumā. Vai Vilhelmīnes apsolītais mantojums ir Smilgu ģimenes miera vērts? To uzzināsiet, kad izlasīsiet Māras Jakubovskas vakara romānu Tante Vilhelmīne.

 

     Sirsnīgs paldies visiem grāmatu dāvinātājiem. Laipni gaidām bibliotēkā!

Jauno grāmatu diena e-grāmatu bibliotēkā (grāmatas latviešu valodā) – trešdienās.

E-grāmatas angļu valodā u. c. svešvalodās lasiet šeit.

Līdzīgi raksti