Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2021. gada 17. maijā Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums tiks papildināts ar 45 jaunām grāmatām. Turpinājumā neliels ieskats jaunumos.

 

     Filozofs un psiholoģijas pētnieks Franks Martela grāmatā „Brīnišķīga dzīve” pievēršas nevis abstraktas dzīves jēgas meklējumiem, bet gan pavisam konkrētam jautājumam – kā es varu dzīvot jēgpilni? Kas man jādara, lai katras dienas beigās varētu sev sacīt: jā, šī diena nav nodzīvota velti? Kāpēc es esmu neapmierināts ar pašreizējo dzīvi un nemitīgi ilgojos pēc kaut kā cita? Galu galā – kā dzīvot brīnišķīgu dzīvi?

 

     Klausa Beka grāmata „Mediju un komunikācijas zinātne” ievadu mediju un komunikācijas zinātnē sniedz viegli saprotamā un konkrētā veidā. Komunikācija un mediji bauda pieaugošu popularitāti ne vien katra cilvēka ikdienā, bet arī kā pētniecības un mācību priekšmets.

 

     Grāmata “Garīgo tiltu būvnieks Ivars Graudiņš” tapusi, atceroties izcilo kristieti un vienotāju Ivaru Graudiņu, kurš nāk no slavenās Trasunu dzimtas. Atzinīgus vārdus par viņu teic gan tauta, gan režisors Viesturs Kairišs, dzejniece Anna Rancāne, dažādu reliģisko konfesiju pārstāvji u. c. Dzimis Zviedrijā, izglītību ieguvis ASV, 1999. gadā Ivars Graudiņš atgriezās Latvijā un Rēzeknes novada Ružinā gadu vēlāk izveidoja kristīgo centru, ko vadīja līdz brīdim, kad 2018. gadā tika noslepkavots. Grāmatā apkopotas Ivara domubiedru liecības, kā arī fragmenti no viņa dienasgrāmatām.

 

     Daiļliteratūras jaunumos šoreiz vairāki detektīvromāni. Zviedru rakstnieka Matiasa Edvardsona romānā „Labie kaimiņi” prasmīgi savērpti dažādi interesanti un aktuāli temati: attiecības, neuzticība, greizsirdība, arī vecāku un skolotāju izdegšana, „īpašo bērnu” audzināšanas grūtības un nepilno ģimeņu problēmas. 

 

     Somu rakstnieks  Makss Sēks romānā „Vajātājs” ar ķirurģisku precizitāti iekļūst lasītāja psihes dzīlēs, pierādot, cik viegli manipulējams ir cilvēks. Slavena detektīvromānu rakstnieka sievu atrod mirušu sēžam pie galda ar smīnā sastingušu seju. Kad jūrā atrod vēl vienu sievietes līķi, top skaidrs, ka slepkavības nebeigsies, ja vien neizdosies notvert noziedznieku, kurš prasmīgi atdarina romānu sižetus. Kā lai notver slepkavu, kurš allaž ir vienu soli priekšā izmeklētājiem? Romāns ir pirmā grāmata sērijā par izmeklētāju Džesiku Niemi.

 

     Annas Matvejevas romāns „Djatlova pāreja” balstīts uz patiesiem notikumiem. 1959. gada februārī studentu grupa devās pāri skarbajām Ziemeļurālu kalnu pārejām. Viņus vadīja Igors Djatlovs. Pārgājiens norisinājās bez starpgadījumiem, jaunieši bija profesionāli tūristi. Un pēkšņi – katastrofa. Neizglābās neviens. Liktenīgo kalnu pāreju nodēvēja par Djatlova pāreju. Kas tajā februāra naktī notika? Nomaldījusies raķete? Izbēgušu ieslodzīto uzbrukums? Kautiņš dzērumā meitenes dēļ? Seno dievu atriebība? Ūdeņraža bumbas izmēģinājums? Varbūt lavīna? Annas Matvejevas arsenālā ir paņēmieni, kas, iespējams, palīdz atminēt šo mīklu.

 

     Valentīnas Pavlovskas stāsts „Tēva meita” arī ir balstīts uz patiesiem notikumiem. Grāmatā atainotās epizodes ir vai nu bērnībā noklausītas, vai iegūtas no radu un paziņu stāstījumiem, vai autores pašas piedzīvotas. Personāži ir reāli cilvēki ar īstajiem vārdiem, dzīvojuši minētajās vietās, piedzīvojuši minētos notikumus. Dažiem stāstu varoņiem ir mainīti vārdi, jo viņi nav Valentīnas tiešie radinieki. Darbība norisinās Latgales laukos 20. gadsimta otrajā pusē. Tās galvenie varoņi ir vienkārši ļaudis – tantes, onkuļi, kaimiņi un draugi. Valentīna ir apķērīga un zinātkāra meitene, dzirdot pieaugušo sarunas, viņai nākas daudz domāt un izdarīt pašai savus secinājumus. Tētis allaž atgādina, ka tikai izglītots cilvēks var kļūt par savas dzīves saimnieku. Ne tētis, ne meita nenojauš, ka liktenis viņiem gatavo smagu pārbaudījumu... 

 

     Pie mūsu bibliotēkas lasītājiem šoreiz dodas arī latgaliešu dzejnieka Valentīna Lukaševiča dzejoļu krājums “Pādi navā svāti”, kas ir noslēdzošais krājums tetraloģijā "Ceļš", kura aizsākās 2005. gadā ar krājumu “Kuozynda”. Tāpat kā iepriekšējos krājumos, arī šajā ir 108 dzejoļi. Tā ir laikmetīga, sadzīvisko un metafizisko sintezējoša dzeja, domāta visplašākajam interesentu lokam.

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

 

Jauno grāmatu diena e-grāmatu bibliotēkā (grāmatas latviešu valodā) – trešdienās.

E-grāmatas angļu valodā u. c. svešvalodās lasiet šeit.

 

Līdzīgi raksti