Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Valsts svētku priekšvakarā, 2023. gada 17. novembrī, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā tika godināti ilggadējie pašvaldības darbinieki.

 

    Par ieguldījumu un pašaizliedzīgu, ilggadēju darbu pašvaldībā un 20 gadu darba jubilejā pateicības rakstu saņēma Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) informācijas sistēmu (IS) administrators Aleksandrs Vinogradovs.

 

     Pateicoties Aleksandra ieguldītajam darbam un zināšanām, bibliotēku informācijas sistēma veiksmīgi darbojas un attīstās. Daudzus gadus viņš ir vadījis pilsētas un reģiona bibliotēku krājumu inventarizācijas procesu, nodrošinot sekmīgu un kvalitatīvu tā norisi. Aleksandrs savas prasmes un zināšanas ieguldījis vietējās sabiedrības izglītošanā, vadot datorprasmju nodarbības un sniedzot konsultācijās par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu ikdienā. Aleksandrs ir atsaucīgs un izpalīdzīgs, nekad neliedz savu padomu. Kolēģi un bibliotēkas apmeklētāji ir novērtējuši Aleksandra īpašo prasmi – sarežģītas lietas izskaidrot vienkāršiem vārdiem.