Foto no Z. Gorsvānes arhīva

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Zigrīda Gorsvāne un Rēzeknes Bērnu bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ineta Kuzņecova no 2023. gada 2. līdz 7. oktobrim piedalījās Šauļu apriņķa Povila Višinska publiskās bibliotēkas rīkotajā Erasmus+ projektā “Dungeons and Librarians II: Quest for Gamified Reading Promotion in Youth” kopā ar bibliotēku speciālistiem no Lietuvas, Latvijas (Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Rēzeknes Bērnu bibliotēka, Preiļu Galvenā bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka) un Slovēnijas.

 

     Projekta mērķis bija iepazīstināt bibliotekārus, kuri strādā vai plāno strādāt ar jauniešiem, ar spēļošanās (gamification) teoriju un palīdzēt viņiem gūt nepieciešamās praktiskās iemaņas veiksmīgākai mūsdienīgu, daudzveidīgu lasīšanas veicināšanas u. c. pasākumu īstenošanai, kā arī projektu izstrādei nākotnē.

 

Apmācību dalībnieki projekta norises laikā:

  • dalījās labajā praksē, prezentējot savu bibliotēku labos piemērus lasītveicināšanas un projektu īstenošanā;
  • izspēlēja iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes;
  • radīja un testēja jaunas spēles, veidoja spēli, ņemot par pamatu kādu visiem zināmu spēli;
  • iepazina cits cita kultūru;
  • aktīvi diskutēja un darbojās grupās;
  • apguva spēļošanās veidus un elementus;
  • izmēģināja LEGO konstruktora satura pielietojumu vēsturiska notikuma atspoguļošanai (ko pēc tam iespējams izmantot dažādu notikumu, stāstu, pasaku atainošanai);
  • devās ekskursijā uz Plunges, Šauļu un Palangas bibliotēkām;
  • uzklausīja Šauļu bibliotēkas labos piemērus ar lielformāta grāmatu, kurā modificējami tēli un foni (mākslinieces pašdarinātas lelles, apģērbi, aksesuāri un fona ainavas, to elementi);
  • iepazina komiksu veidošanas pamatprincipus un noslēgumā komandās izstrādāja un prezentēja projektu vai izglītības programmu idejas.