Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Šogad, kad kopš agra pavasara sabiedrība bija spiesta ierobežot jebkādas aktivitātes (tostarp arī ceļojumus), divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgali un Kurzemi Rēzeknes pilsētas un reģiona bibliotekāriem bija sengaidīts un priecīgs notikums.

 

     Rūpīgi izplānotais maršruts sākumā aizveda uz Jelgavu, kur tika apmeklētas divas bibliotēkas – Jelgavas pilsētas bibliotēka un bērnu bibliotēka “Zinītis”. Pilsētas bibliotēkā mūs sagaidīja direktores vietniece Dzintra Punga un lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča. 

 

     Tikām iepazīstināti ar bibliotēkas vēsturi, uzzinājām par šīs lielākās Zemgales publiskās  bibliotēkas darba virzieniem, filiālbibliotēkām, konsultatīvo un metodisko darbu, plašo pakalpojumu klāstu. Ar laipnu atļauju varējām ielūkoties visās bibliotēkas nodaļās, bet ekskursijas noslēgumā, baudot kafiju, novērtējām skaisto Kr. Barona zāli ar A. Zvejnieka sienu gleznojumiem un E. Bormanes logu vitrāžām. Šī zāle tika izveidota 1985. gadā, bet no 2018. gada pēc restaurācijas tā atkal ir atvērta apmeklētājiem. Bibliotēka atrodas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā, un šogad tā svin 100 gadu jubileju.

 

     Tālāk ceļš veda uz bērnu bibliotēku “Zinītis”, kura jaunajā mājvietā uzsāka darbu šī gada jūnijā. Bibliotēka ikvienu apmeklētāju sagaida ar plašām un krāsainām telpām, ļoti mājīgu atmosfēru. Tāpat kā pilsētas bibliotēkā, arī “Zinītī” lasītāji var izmantot pašapkalpošanās iekārtu grāmatu izsniegšanai/nodošanai. Ar interesi tika apskatīts interaktīvais izglītojošais spēļu galds.

 

 

     Pēcpusdienā pieredzes apmaiņas brauciena mērķa punkts bija Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēka, kurā laipni sagaidīja tās vadītājs Mārtiņš Lagzdons. Viņa sagatavotā prezentācija sniedza plašu ieskatu Kursīšu bibliotēkas daudzveidīgajos darba virzienos, ieskicēja nākotnes plānus. Mēs pārliecinājāmies, cik daudzveidīgs, interesants un radošs  var būt bibliotekārs salīdzinoši mazā bibliotēkā. Bibliotēkas pienesums vietējās kopienas kultūras dzīvē šajā pagastā ir ļoti būtisks.

               

     Vakarā tika sasniegta arī brauciena tālākā vieta – Liepāja. Ar interesi devāmies gājēju ekskursijā Liepājas gides pavadībā un iepazināmies ar ievērojamākajiem tūrisma objektiem. Lielākajai daļai no mums šī bija pirmā tikšanās ar pilsētu, kurā piedzimst vējš.

 

 

     Nākamajā dienā no paša rītā vērām vaļā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas durvis, kur mūs jau gaidīja tās direktore Ilga Erba. Šīs bibliotēkas vēsture aizsākās tālajā 1777. gadā, kad Liepājā pirmo reizi sanāca 61 grāmatu mīļotājs un šai sanāksmē tika nodibināta pilsētas un lasīšanas bibliotēka (Stadt- und Lesebibliotehek) un apstiprināti tās statūti.

 

     Laika gaitā ir mainījies gan bibliotēkas nosaukums, gan atrašanās vieta, līdz 1953. gadā, apvienojoties pilsētas 1. bibliotēkai un zinātniskajai bibliotēkai, tika izveidota Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

 

     Ar lielu interesi apskatījām seno grāmatu krājumu jeb vecbibliotēku, ieskatījāmies bibliotēkas nodaļās, aprunājāmies ar Liepājas kolēģēm par aktuālāko viņu darbā. Krāsaina un mūsdienīga mazos lasītājus un arī mūs sagaidīja bērnu bibliotēka. Tai ir pārdomāts interjers ar ērtām un mūsdienīgām mēbelēm, spēļu un atpūtas stūrīšiem.

 

     Pieredzes apmaiņas braucienu noslēdzām Liepājas bibliotēkā “Libris”, kura atrodas vienā no pilsētas mikrorajoniem un apkalpo gan pieaugušos, gan bērnus. Jau ieejot bibliotēkā, īpašu gaisotni rada B. Bitānes triptihs „Jūra”, arī pārējās telpas ar pārdomāto interjeru un tur izvietotajām izstādēm rada vēlmi iegriezties vēl un vēl.

 

     Gribas cerēt, ka braucienā gūtie iespaidi un pieredzes apmaiņa ar Zemgales un Kurzemes kolēģiem būs lielisks iedvesmas avots daudzu ideju īstenošanai savās bibliotēkās. Paldies gan viesmīlīgajiem kolēģiem, kuri mūs uzņēma, gan brauciena dalībniekiem par atsaucību un vēlmi redzēt ko jaunu.