Publicitātes attēls

     Vairāk nekā 70 pasākumi šogad visā Latvijā notiks UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim, kas veltīta 25. gadadienai kopš Latvija pievienojās Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijai (UNESCO). Tajos tiks cildināti Latvijas dārgumi, ar ko varam lepoties visā pasaulē.

 

     UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) vēlas rosināt diskusijas par mantojuma, notikumu, cilvēku, tradīciju u.c. vērtību izcelšanu ne vien novados un Latvijā, bet arī starptautiski. Tāpēc LNK, tās sadarbības tīkli un partneri UNESCO nedēļā īstenos akciju „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana”, kuras mērķis ir meklēt UNESCO sarakstos un reģistros iekļauto 14 Latvijas vērtību līdzību ar citiem pasaulē atpazīstamiem objektiem, liecībām un tradīcijām, tostarp ar UNESCO starptautiskajā sarakstā esošajiem.

 

     UNESCO nedēļā Rēzeknes Centrālā bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvā iespēju apskatīt tematisku izstādi „1991. gada 14. oktobra pasaules un Latvijas notikumi preses slejās”. Tematisko izstādi veido materiāli no Latvijas un Rēzeknes novada laikrakstiem, kas vēsta par 1991. gada 14. oktobra notikumiem pasaulē un Latvijā.

 

     Ļoti plaši UNESCO nedēļu atzīmēs Daugavpilī ar vairākām izstādēm, tematiskām pēcpusdienām, radošām darbnīcām, īpašām mācību stundām skolās, ekskursijām u.c. aktivitātēm.

 

     Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā norisināsies radošā darbnīca „Pūralādes cildināšana”, kurā bērni, jaunieši un citi interesenti varēs iepazīt Kuldīgas novada tautastērpu daudzveidību. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums cildinās dažādus amatus aktivitātē „Satiec savu meistaru!”. Savukārt Kuldīgas Centra vidusskola organizēs orientēšanās spēli pa UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļauto Kuldīgas vecpilsētu Ventas senlejā.

 

     Preiļu Galvenajā bibliotēkā notiks stāstu vakars „Preiļu pērle” likteņa krustpunktos” – tas būs stāsts par Preiļu pils likteņlīnijām. Bibliotēkā notiks arī pasākums „Par dziesmu, deju un svētkiem”. Apmeklētājiem būs iespēja arī piedalīties interaktīvā nodarbībā „UNESCO Latvijas dārgumi pasaules kontekstā”, kurā tiks izveidota UNESCO Latvijas dārgumu karte. Preiļos notiks arī pasākums „Iepazīsti kalēja amatu!”, tiks gatavots arī stāsts „Mantojuma skapim” par izcilā latviešu režisora un novadnieka Jāņa Streiča gleznu „Anspoki. Kur šūpulis kārts...”, atzīmējot viņa 80 gadu jubileju. Savukārt Preiļu un Riebiņu novada skolēni tiks aicināti iesaistīties konkursā „Apceļo dzimtās vietas”.

 

     Rīgā, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve aicinās ikvienu interesentu uz „Dainu skapja Atvērto durvju dienu”, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs piedāvās lekcijas skolēniem par tā krājumā esošajām vēsturiski dokumentārajām liecībām, kuras iekļautas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā un starptautiskajā reģistrā. Tautas frontes muzejs aicina uz tikšanos ar bijušo Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieka asistentu Daini Īvānu. Minimotomuzejs aicina cildināt vietējo kultūras mantojumu un iepazīt unikālus materiālus par Juglas ezeru. Rīgas Centrālās bibliotēkas Bišumuižas filiālbibliotēkā notiks pasākums „Latviju cildina viņas cilvēki”, kurā kopā ar bibliotēkas apmeklētājiem runās par Latvijai nozīmīgiem cilvēkiem, kas Latvijas vārdu nes pasaulē. Raiņa un Aspazijas mājā notiks akcija „UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana” Raiņa un Aspazijas savstarpējā sarakste. Ikvienam interesantam būs iespēja doties ekskursijā un noklausīties lekciju par Raiņa un Aspazijas personīgo bibliotēku viņu savstarpējās sarakstes aspektiem.

 

     Savukārt 14. oktobrī plkst. 15.30 ikviens interesents aicināts uz Rīgas domes NVO namu (Laimdotas ielā 42, Rīgā), kur notiks pasākums „UNESCO Baltijas valstu kultūras mantojuma cildināšana”. Tajā tiks dejotas igauņu, lietuviešu un latviešu tautiskās dejas un kopā ar UNESCO LNK izzināti UNESCO Baltijas valstu dārgumi.

 

     Pasākumi UNESCO nedēļā notiks arī Alsungas, Baldones, Brocēnu novadā, Dagdas un Grobiņas novadā, Jēkabpilī, Jelgavas novadā, Jūrmalā, Ķekavas un Krāslavas novadā, Liepājā, Limbažu novadā, Līvānu un Madonas novadā, Ozolnieku novadā, Pļaviņu novadā, Priekules novadā, Rēzeknē un Rēzeknes novadā, Rundāles un Salas novadā, Salaspilī, Talsu novadā, Tukuma novadā, Valmierā un Ventspilī.

 

     1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

 

     UNESCO nedēļa pirmo reizi tika atzīmēta 2011. gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās UNESCO. Aizvadītajos gados vairākos desmitos dažādu vietu visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notikuši simtiem pasākumu, kas veltīti nacionālo vērtību, vietējā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai, kā arī dažādām UNESCO programmām un tēmām, lai izzinātu un iepazītu organizācijas darbību Latvijā.