Baltā spieķa diena 

     Katru gadu 15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā baltā spieķa diena. Tā ir diena, kad plašāka sabiedrība tiek informēta par redzes invalīdiem, viņu vajadzībām un problēmām.

 

     Neredzīgi cilvēki spēj būt neatkarīgi un līdzvērtīgi sabiedrības locekļi – gluži tāpat kā visi pārējie. Un Baltais spieķis ir kļuvis par vienīgo un vispāratzīto neredzīgo un vājredzīgo cilvēku pazīšanas zīmi visā pasaulē. Baltais spieķis ir neredzīgo zaļā gaisma luksoforā un brīdinājuma zīme transportlīdzekļu vadītājiem. Ja tas tiek pacelts, autovadītājiem jāapstājas arī vietās, kur nav gājēju pārejas.

 

     Latvijas ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka autotransporta vadītājam jebkurā gadījumā, arī ārpus gājēju pārejām, jāpalaiž garām neredzīgi gājēji, kas rāda signālu ar balto spieķi. Ir arī papildzīme „Neredzīgi gājēji”, kas tiek uzstādīta vietās, kur bieži pārvietojas neredzīgie cilvēki. Rēzeknē šādas papildzīmes ir uzstādītas Latgales ielā pie vecā tirgus un pie Neredzīgo biedrības ēkas Bukmuižas ielā, vietā, kur tiek šķērsota Kuldīgas iela.

 

     Lai informētu sabiedrību, atgādinātu līdzcilvēkiem par neredzīgu un vājredzīgu cilvēku eksistenci, kā arī lai veicinātu saskarsmes veidošanos šī gada 14. oktobrī Rēzeknē, Bukmuižas ielā 20, Neredzīgo bibliotēka un Neredzīgo biedrība rīkos atvērto durvju dienu.

 

     Neredzīgo bibliotēkā tikai šajā dienā būs skatāma tiflotehnikas izstāde un tiks sniegta informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem. Interesentiem tiks prezentēta specializētā datortehnika un teksta palielināmās iekārtas, notiks filmu „Universālais dizains” un „Uzmanību, cilvēks ar balto spieķi!” demonstrēšana. Bibliotēkas apmeklētāji varēs apskatīt izstādi „Ievērojami neredzīgi cilvēki”.

 

     Savukārt Neredzīgo biedrībā no plkst. 9:00 līdz 12:00 notiks projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem” atvērtās nodarbības ēdienu gatavošanā un floristikā, kā arī dambretes spēle (ar aizsietām acīm). Bet plkst.12:00 sāksies pašdarbnieku koncerts „Brīvais mikrofons”. Ievaddaļā bibliotēka sniegs informāciju par Starptautisko baltā spieķa dienu un bibliotēkas lietotāji lasīs savus dzejoļus. Apmeklētājiem būs iespēja apskatīt arī redzes invalīdu darbiņus, kas tapuši floristikas, dekoratīvās mākslas un klūdziņu pīšanas nodarbībās.

 

     Visi laipni aicināti!

 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Rēzeknes filiālbibliotēkas
vadītāja Ināra Zeltiņa