! Pasākums atcelts !


Tikšanās ar Aleksandru Mihailovu

     2023. gada 26. septembrī plkst. 11.00 Rēzeknes Pielāgotās literatūras bibliotēkā-informācijas centrā notiks tikšanās ar rēzeknieti, trīs grāmatu autoru Aleksandru Mihailovu.

 

     Novadnieka Aleksandra Mihailova izglītība un darba dzīve saistīta ar tehniskām zināšanām. Ieguvis izglītību Rīgas Politehniskajā institūtā, viņš strādāja rūpnīcā par inženieri-konstruktoru. Tikai samērā nesen ir pievērsies literatūrai, bet jau izdotas 3 grāmatas, pēdējā no tām – dzejas krājums “Латгалия, ты жизнь моя и песня“ (“Latgale, tu dzīve mana  un dziesma”).

 

     Šīs dzejas grāmatas ievadā autors atzīmē, ka lielākā daļa dzejoļu veltīta mūsdienu Latgalei, ka novada tēlu veido ne tikai upes, ezeri un citi dabas objekti, bet galvenokārt tajā dzīvojošie cilvēki. Un Latgalē ir tik daudz izcilu sava novada cilvēku, kas nesuši un nes tai slavu pāri novada robežām.

 

     Dzejas dienu noslēgumā aicinām iepazīties ar novadnieka Aleksandra Mihailova dzeju. Ar savu sacerēto dzeju pasākumā piedalīsies arī Latvijas Neredzīgo biedrības biedri Viktors Filatovs un Tamāra Dorofejeva. Uz tikšanos bibliotēkā!