Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodā

 

Donalds Daks : komiksu albums / tulkojusi Eva Jansone ; galvenā redaktore Antra Jansone ; redaktore Linda Barkāne ; Disney. - Rīga : Story House Egmont, 2024. - [Rīga] : ADverts. , ©2024. - 80 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934273995.

 

Žutaute, Lina.

     Kika Mika un kaķis uz nedēļu / Lina Žutaute ; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 36 nenumurētas lpp.

        ISBN 9789934312380.  

 

 

Pusaudžiem latviešu valodā

 

Herisone, Pola.

    Kitija un glābšanas operācija mēnessgaismā / Pola Herisone ; ilustrējusi Dženija Lēvlī ; no angļu valodas tulkojusi Maruta Sila ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Silakrogs] ; PNB Print. , ©2024. - 117, [8] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Kitija ; 1). (Lasīšanas stafete, 2024). - X. - Dienā - meitene. Naktī - kaķis. Gatava piedzīvojumiem! -- uz vāka. . - Sērijas numurs norādīts uz vāka muguriņas.

        ISBN 9789934322648.

 

Meijere, Merisa.

    Sindera : [romāns] / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 396 lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; 1. grāmata). - 7.-9. - Oriģinālnosaukums: Cinder.

        ISBN 9789934067372.

 

Vīdmarks, Martins.

    Zelta noslēpums / Martins Vīdmarks ; māksl. Helēna Villisa ; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 89, [6] lpp. : il. - (Lases un Majas detektīvaģentūra). - X. - Oriģ. nos.: Lasemajas detektivbyra: Guldmysteriet.

        ISBN 9789934063947.

 

Pieaugušajiem latviešu valodā

 

Baha, Tabea.

    Zīda villas mantinieki / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934319587.

 

Bauere, Inguna.

    Daiļā Marija : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka un grāmatas dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 237, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934322891.

 

Dimante, Inguna, 1961-.

    Skaistuma impērija / Inguna Dimante ; redaktore Gundega Sēja ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934081774.

 

Judina, Dace, 1970-.

    Es tev piedodu : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; maketētājs, vāka mākslinieciskais noformējums: Arturs Nīmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2024. - 332, [1] lpp. : portrets ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete / Dace Judina ; divdesmitā grāmata). - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Grāmatai ir digitāls papildsaturs, kam var piekļūt ar QR kodu.

        ISBN 9789934293191.

 

Konelijs, Maikls.

    Atgriešanās ceļš : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2024]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2024. - 447 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789934251146.

 

Lagzdiņa, Gunita, 1977-.

    Gunita : romāns / Gunita Lagzdiņa ; redaktore Bārbala Simsone ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 285, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas noformējumā izmantota Gunitas Lagzdiņas #soulart glezna "Piedošana".

        ISBN 9789934324475.

 

Martiness, Giljermo.

        Slepkavības Oksfordā : romāns / Giljermo Martiness ; no spāņu valodas tulkojis Edgars Briška ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 188, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934081811.

 

Parisa, B. A.

    Aiz slēgtām durvīm / B. A. Parisa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 269, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Behind Closed Doors.

        ISBN 9789934067075.

 

Špinnens, Burkhards.

    Caharijs Kacs : [vēsturisks romāns] / Burkhards Špinnens ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 269, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Zacharias Katz.

        ISBN 9789934056215.

 

Šulce, Dzintra, 1953-.

    Zvaigžņu vedējs : romāns / Dzintra Šulce. - Baldone : Unda, 2024. - 288 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934923708.

 

Upīte, Ilze.

    Trakās kāzas : romāns / Ilze Upīte ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Evita Mamaja ; Emīla Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2024. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 335, [1] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934293061.

 

Vaita, Kārena.

    Vecā tiesneša mantojums : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2024]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2024. - 509 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934251207.

 

Veinberga, Jana.

    Klavierkoncerts / Jana Veinberga ; [Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. - 270 lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934066849

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Pusaudžiem krievu valodā

 

Блайтон, Энид.

    [The Mystery of Tally-Ho Cottage]

    Тайна похищенной картины : приключенческая повесть / Энид Блайтон ; перевод с английского С. Чулковой ; художник А. Кукушкин. - Москва : Махаон, 2023. - 206, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Пять Юных сыщиков и пёс детектив). - 5-6.

        ISBN 9785389193017.

 

Pieaugušajiem krievu valodā

 

Алюшина, Татьяна.

    Вынужденное знакомство : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной).

        ISBN 9785041805654.

 

Алюшина, Татьяна.

    С молитвой о тебе : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2023. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Еще раз про любовь).

        ISBN 9785041575410.

 

Андреева, Наталья.

    Княгиня Серебряная : [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2024. - 318, [1] с. ; 20 cм. - (По мотивам нераскрытого убийства).

        ISBN 9785171607944.

 

Анхем, Стефан.

    Минус 18° : [роман] / Стефан Анхем ; перевод со шведского Елены Серебро. - Москва : АСТ ; Жанры, 2024. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Звезды скандинавского триллера).

        ISBN 9785171631178.

 

Володарская, Ольга.

    Воскреснуть, чтобы снова умереть : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2024. - 314, [3] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).

        ISBN 9785041984519.

 

Донцова, Дарья.

    Царевич с плохим резюме : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2024. - 316 с. : ил. ; 17 см. - (Лучшие детективы Донцовой почти даром). (Любительница частного сыска Даша Васильева).

        ISBN 9785041984267.

 

Леви, Марк.

        Ноа : роман / Марк Леви ; перевод с французского Екатерины Черезовой. - Москва : Азбука-Аттикус ; Иностранка, 2023. - 366, [1] с. ; 17 см.

        ISBN 9785389220058.

 

Пальчевска, Елена.

    Найти его : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 221 с. ; 21 cm.

        ISBN 9789934895500.

 

Романова, Галина.

    Ты у него одна : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2024. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Лучшие детективы о драгоценностях). (Преступные камни).

        ISBN 9785041999025.

 

Устинова, Татьяна.

    Роковой подарок : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2023. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Первая среди лучших). - Книга цикла о расследованиях Мани Поливановой.

        ISBN 9785041812898.