Nozaru literatūra

 

Ablijs, Marks.
    Tā viņi te runā : ceļojumi pa apdraudētām valodām / Marks Ablijs ; tulkotāja Māra Poļakova ; zinātniskā redaktore Dr.habil.philol. Ina Druviete ; literārā redaktore Olita Rause ; vāka dizaina autors Mārtiņš Zunde. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, [2017]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2017. - 439 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 406.-431. lpp. - Ziņas par autoru uz priekšējā vāka atloka.
        ISBN 9789984829531.

 

Gājputni : latviešu mākslinieki ASV - Jānis Gailis, Jānis Gorsvāns, Kazimirs Laurs : izstādes katalogs / sastādījuši Vladislavs Malahovskis, Dana Zelča. - [Rēzekne] : Latgales Kultūrvēstures muzejs, 2023. - 27 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Projekts "Nāciet baudīt grāmatas un mākslu".
        ISBN 9789934239328.

 

Chang'an Meets Rome / China Media Group : translated by Liu Haile. - English Edition. - [Izdošanas vieta nav zināma] : China Intercontinental Press, 2021. - 341, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        Season 1.
        ISBN 9787508545752.

 

Chen Jian.
    What Kind of Democracy is China's Democracy / Chen Jian ; translaited by Huang Min, etc. - English Edition. - [Izdošanas vieta nav zināma] : China Intercontinental Press, [2021]. - 231, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Reading China Series).
        ISBN 9787508546674.

 

Liu Zhixin.
    China in History and Reality : How China Has Come All This Way / Liu Zhixin ; translated Chi Xin, etc. - English Edition. - [Izdošanas vieta nav zināma] : China Intercontinental Press, [2021]. - 256 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Reading China Series).
        ISBN 9787508546599.

 

Lou Qingxi.
    Traditional Architectural Culture of China / Lou Qingxi ; translated by Su Guang. - China : China Travel and Tourism Press, 2021. - 332 p. : il. ; 26 cm. - (985 Project).
        ISBN 9787503266836.

 

National Memory : the Cover Stories of China Pictorial / China Pictorial Press : editor Fang Yunzhong, Wu Liang. - English Edition. - [Izdošanas vieta nav zināma] : China Intercontinental Press, 2019. - 274, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9787508542775.

 

Nilsson, Erik.
    Closer to Heaven : a global nomad’s journey through China’s poverty alleviation / Erik Nilsson. - English Edition. - [Izdošanas vieta nav zināma] : China Intercontinental Press, 2021. - 327, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9787508545233.

 

Zhu Min.

    The Chinese Economy : Emerging on the Global Horizon / Zhu Min. - English Edition. - Bejing : Foreign Languages Press Co, 2018. - 415 lpp. ; 24 cm. - (Ubderstanding China). - Nosaukums ķīniešu valodā: 中国经济:崛起在世界的地平线.

        ISBN 9787119116273.

 

Zhuo Zeyuan.
    Rule of Law in China / Zhuo Zeyuan. - Bejing : Foreign Languages Press Co, 2018. - 253 lpp. ; 24 cm. - (Ubderstanding China). - Nosaukums ķīniešu valodā: 中國的法治之路(英文版).
        ISBN 9787119117249.

 

Lietuvos pajūris 2023 : vasara-ruduo. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Lietuvos pajūris, [2023]. - 151, [3] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm.

 

Oželis, Danielius.
    Kelionė Šventojo Rašto puslapiais : dvidešimt aštuonios Šventojo Rašto tyrinėjimo temos / Danielius Oželis. - Kaunas : Septintosios dienos adventistų bažnyčia, 2022. - 294, [5] p. : žml. ; 21 cm.
        ISBN 9786098290103.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Bārbale, Marta.
    Pie loga putna spārns : dzeja 1984-2003 / Marta Bārbale ; sakārtotāja, redaktore, [ievada autore] Dace Zvirgzdiņa ; mākslinieciskais noformējums: Margarita Selicka, Ketrina Kļaviņa ; biedrība "Varakļōnīts". - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2023]. - 112, [6] lpp. : portrets ; 22 cm. - Dzejoļi latviešu un latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934625329.

 

Gekišs, Nauris.
    Māras zemē pie Dzintara jūras : dzeja Latvijai / Nauris Gekišs. - Rasmaņi : Drukātava, 2023. - 139 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934910357.

 

Pilsētas ielās : Ogrei 95 : kopkrājums / redaktores Skaidrīte Logina, Aija Mikele - Strušele, Ingrida Tārauda. - [Rasmaņi] : Drukātava, 2023. - 148 lpp. : il. ; 21 cm. - Nosaukums uz vāka attēlots ar mazajiem burtiem.

 

Pujāts, Marts.
    Dāma baltos džinsos / Marts Pujāts ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 84 lpp. ; 19 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934601590.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бакман, Фредрик.
    Медвежий угол / Фредрик Бакман ; перевод с шведского Ксении Коваленко и Марии Людковской. - Москва : Синдбад, 2019. - 523 с. ; 21 см.
        ISBN 9785001310525.

 

Līdzīgi raksti