Nozaru literatūra

 

Hansens, Anderss.

    Smadzeņu spēks : kā kustības un treniņi stiprina tavas smadzenes / Anderss Hansens ; no angļu valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 255, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 242.-[248.] lpp. un rādītājs: 249.-[254.] lpp.

        ISBN 9789934315541.

 

Margēvičs, Tālivaldis.

    Dzīves melnā montāža / Tālivaldis Margēvičs ; Edgara Švanka grāmatas un vāka dizains. - [Rīga] : Autorizdevums, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 254, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

        ISBN 9789934314247.

 

Montgomerija, Hedviga.

    Pusaudža gadi : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai : 13 - 19 gadi / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 205, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija ; Piektā grāmata). - Bibliogrāfija: [208.] lpp.

        ISBN 9789934314391.

 

Muižas un parki : Pleskavas apgabals, Latgale un Vidzeme / zīmējumi, maketēšana: Sergejs Volodins. - Pleskava : PRSO ,,Peipsi project", 2021. - Balvi : Balvu novada pašvaldība. , ©2021. - 246, [1] lpp.

 

Диксон, Дугал.

    После человека. Зоология будущего : перевод с английского / Дугал Диксон ; предисловие Десмонда Морриса. - Москва : Колибри, 2017. - 239 с. : ил., цв. ил. ; 23 см. - Глоссарий: с. 222-223. . - Предметный указатель: с. 226-233.

        ISBN 9785389122253.

 

Крегер, Отто.

    Почему мы такие на работе? : как осознать наши различия и успешно работать вместе : 16 типов личности : перевод с английского / Отто Крегер, Джанет Тьюсен, Хайл Ратледж. - Москва : Альпина Паблишер, 2023. - 489, [1] с. ; 22 см.

        ISBN 9785961478624.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.

    Nātrija hlorīds : romāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 431, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). (Q nodaļa / Jusi Adlers-Olsens ; devītā grāmata).

        ISBN 9789934314582.

 

Alsterdāla, Tūve.

    Mēs zinām, ka atceries : romāns / Tūve Alsterdāla ; no zviedru valoda tulkojis Māris Tīts ; redaktore Elga Rusmane ; vāka dizains: Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - 2021. gada labākais skandināvu kriminālromāns -- uz vāka.

        ISBN 9789934314988.

 

Baha, Tabea.

    Zīda villa : romāns / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Anita Poļakovska ; vāka māksliniece Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 303, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934312748.

 

Cybuļs, Jurs.

    Groznuo kuorta / Cybuļu Jurs, Krakopu Zintis, Krapacu Ļuce ; kruojuma sastuodietojs i redaktors Cybuļu Jurs ; vuoki, karikaturas: Slyšans Prancs. - Reiga : Raudava, 2023. - 112 lpp : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789934890734.

 

Domu labirintos / Ina Anševica, Agita Freiberga, Sanda Īvniece, Ieva Puzirevska. - Rīga : Domu Pērles, 2020. , ©2020. - Polija. - 117 lpp. ; 18 cm.

        ISBN 9789934593154.

 

Džemisina, N. K.

    Piektais gadalaiks / N. K. Džemisina ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, 2023, ©2015. - 389 lpp. ; 22 cm. - (Salauztā zeme : triloģija / N. K. Džemisina ; 1. grāmata). - Tulkots no angļu valodas. - Hugo balva. - Triloģijas "Salauztā zeme" pirmā grāmata.

        1. grāmata.

        ISBN 9789934553486.

 

Filipsone, Astra.

    Drauga tarifs / Astra Filipsone ; redaktore Anda Ogriņa ; vāka dizains: Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 157, [1] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.

        ISBN 9789934313950.

 

Gekišs, Nauris.

    Lāsteku sonāte / Nauris Gekišs. - [Jūrmala] : [Nauris Gekišs], 2023. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 116 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934910333.

 

Kristi, Agata.

    Nāve mākoņos : romāns / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Azovska ; vāka dizaina autore Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 251, [3] lpp. : ilustrācija ; 22 cm. - "Izmeklē Erkils Puaro"--Uz vāka.

        ISBN 9789934312762.

 

Melne, Laura.

    Sunāns breiveibā / Laura Melne ; muokslineica Viviana Maris Stanislavska ; redaktors Jana Egle. - [Augšdaugavas novads] : Latgalīšu kulturys kusteiba “Volūda”, [2023]. - 36 nenumurētas lpp. ; 23 cm. - II.

        ISBN 9789934907173.

 

Noihausa, Nele.

    Mūžīgā draudzībā : kriminālromāns / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 477, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934313813.

 

Norts, Alekss.

    Nāc man līdzi... : romāns / Alekss Norts ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Jansili, Silakrogs] : PNB Print. - 473 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934250811.

 

Perveņecka, Margarita.

    Aspirantūra / Margarita Perveņecka ; redaktori: Dace Sparāne- Freimane, Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. - 574, [2] lpp. - Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934595677.

 

Praņevskis, Antons.

    Iekliedzās dzērve tālajās Sibīrijas debesīs : mani bērnības un Sibīrijas gadi / Antons Praņevskis ; redaktore Guna Zeltiņa ; vāka zīmējuma autore Marija Baiba-Genriha ; vāka mākslinieciskais noformējums: Doku Pauls ; pēcvārds: Arnolds Praņevskis. - Cēsis : Sava grāmata, 2022. - 391 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm.

        ISBN 9789934604928.

 

Stepēna, Maija.

    Likteņa iezīmētie / Maija Stepēna ; Lindas Jurķes vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2023]. - 191 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934206269.

 

Strautniece, Sanita.

    Apreibinātie / Sanita Strautniece ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; makets: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/4(286). - Bibliogrāfija: [204.] lpp. - Ziņas par autori: uz 2. vāka. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291814.

 

Trusoni, Daniela.

    Mīklu valdnieks / Daniela Trusoni ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - ©2023. - 475 lpp. ; 21 cm. - (1 New York Times bestsellers).

        ISBN 9789934250859.

 

Vīķelis, Gunārs.

    Paslēpes / Gunārs Vīķelis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; makets: Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 192 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/5(287). - Ziņas par autori: uz 2. vāka.

        ISBN 9789934291920.

 

Vilde, Māra.

    Tā notiek tikai Gruzijā / Māra Vilde ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; Raula Liepiņa mākslinieciskais iekārtojums. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2023. - 151, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934576430.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Астафьева, Влада.

    Море играет со смертью : роман / Влада Астафьева. - Москва : АСТ, 2023. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-триллер). - Люди бывают безжалостнее, чем стихия -- на обложке. . - Влада Астафьева - творческий псевдоним Влады Ольховской - писателя, драматурга, преподавателя литературного мастерства.

        ISBN 9785171521493.

 

Гальяно, Энрико.

    Счастье живет внутри : роман / Энрико Гальяно ; перевод с итальянского О. Ткаченко. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2023. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Trendbooks). - Cultura Mediterranea balva.

        ISBN 9785002111534.

 

Гаскелл, Элизабет.

    Север и Юг : романы / Элизабет Гаскелл ; перевод с английского Валентины Григорьевой, Ирины Гуровой, Елены Первушиной. - Москва : Иностранка, 2019. - 670, [1] с. ; 22 cм. - (Большие книги. Иностранная литература).

        ISBN 9785389054837.

 

Горовиц, Энтони.

    Сороки-убийцы : [роман] / Энтони Горовиц ; перевод с английского Александра Яковлева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 477, [1] с. ; 22 cм. - (The big book).

        ISBN 9785389186422.

 

Климова, Юлия.

    Не исчезай, останься : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю. Романы Ю. Климовой).

        ISBN 9785041723392.

 

Климова, Юлия.
    Не спеши её терять : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Верю, надеюсь, люблю. Романы Ю. Климовой).
        ISBN 9785041739898.

 

Колочкова, Вера.

    Давай придумаем любовь : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья).

        ISBN 9785041806736.

 

Криптонов, Василий.

    Сигнал из прошлого : детективный роман / Василий Криптонов, Мила Бачурова. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2023. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Neon ; Книга 1). (Расследование вели двое).

        ISBN 9785171535018.

 

Леонов, Николай.

    Охота на мага / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2023. - 411, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041757380.

 

Мэй.

    Руки, полные пепла / Мэй. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult. Книжный бунт). (Боги в свете неона).

        ISBN 9785041075651.

 

Нестерова, Наталья.

    Точки над "Ё" : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2023. - 286 с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).

        ISBN 9785171550271.

 

Углицкая, Алина.

    Призванная для дракона / Алина Углицкая. - Москва : T8 RUGRAM, 2021. - 274, [2] с. : ил. ; 22 cm. - (Хроники драконьей империи).

        ISBN 9785517038135.

 

Улица грёз : сборник стихов / редактор Галина Маслобоева. - Резекне : Издательство Латгальского культурного центра, 2023. - 159, [1] с. ; 21 см. - "Поэзия в душе моей живёт..." -- на обложке.

        ISBN 9789984293653.

 

Хейл, Хелена.

    Лавандовая ветвь : [роман] / Хелена Хейл. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2023. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Trendbooks).

        ISBN 9785002111527.

 

Хилл, Джо.

    Коробка в форме сердца / Джо Хилл ; перевод с английского Д. Старкова. - Москва : Эксмо, 2023. - 412, [2] с. : ил. ; 21 cm. - (Fanzon). - Финалист Британской премии фэнтези. . - Премия "Черное перо". . - Премия "Локус". . - Премия Брэма Стокера.

        ISBN 9785041684075.

 

Līdzīgi raksti