Nozaru literatūra

 

Līgotne, Dina.
    Iedvesmas grāmata ceļā uz veselību : vēzis uzveicams ar sulu kūri / Dina Līgotne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. - 200 lpp. ; 20 cm. - Izmantotās literatūras un avotu saraksts: 199.- 200. lpp. - Pielikumi: 173.- 186. lpp.
        ISBN 9789934300929.

 

Lova, Dženifera.
    Pieci soļi hroniska stresa pārvarēšanai : kā veiksmīgi risināt problēmsituācijas un krīzes / Dženifera Lova, Kjells Tore Hoviks ; no angļu valodas tulkojusi Ināra Siliņa ; redaktore Sandra Liniņa ; vāka autors Māris Garjānis. - Rīga : Lietusdārzs, [2023]. - 213, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576423.

 

Mintaurs, Mārtiņš.
    U. c. Ārpus kolektīvās atmiņas palikušie / Mārtiņš Mintaurs, Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece ; Korektors Alnis Auziņš. - Rīga : Aminori, [2023]. - 347, [2] lpp. ; 18 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Ieteicamā literatūra 346.- 347. lpp. - Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Grāmatā izmantoti attēli no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma un Vida Vēvera privātkolekcijas. . - Vāka noformējumam izmantota mākslinieka Teodora Heinriha Rikmaņa ap 1842. gadu darinātā litogrāfija.
        ISBN 9789934612206.

 

Rakstniecības laboratorija / redaktores: Dace Sparāne-Freimane un Inga Žolude ; Jāņa Esīša vāka dizains ; ievads: Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 230, [2] lpp. : portreti ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Rakstnieku baro kustība / Andris Akmentiņš. Gaišās ieceres un melnais haoss / Guntis Berelis. Grūtā rotaļa / Māris Bērziņš. Man jāraksta / Inga Gaile. Uzticēties vārdam / Nora Ikstena. Kam pakļauta dzīve? / Ilze Jansone. Ko es domāju, kad domāju par rakstīšanu / Arno Jundze. Vērojot un stāstot / Laima Kota. No kurienes plūst elektrība? / Andra Manfelde. Es vienkārši runāju / Gundega Repše. Izlīst no kastes / Dace Rukšāne. Par maukām citā dzīvē / Kristīne Ulberga. Viss būs / Osvalds Zebris. Marginālista antihoroskops / Andris Zeibots. Socializēties ar tekstu / Inga Žolude.
        ISBN 9789934595783.

 

Rudenko, Serhijs.
    Zelenskis : biogrāfija / Serhijs Rudenko ; tulkojuši Armīns Voitkāns un Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 198 lpp.
        ISBN 9789934291449.

 

Valoda un vara : valoda, valodniecība un kultūrpolitika no 1940. gada / redaktore Dr.philol. Vineta Poriņa ; recenzenti: Baiba Metuzāle Kangere, Pēteris Vanags ; angļu valodas tekstu tulkotāja Gundega Michele ; Valērijas Bērziņas-Baltiņas piemiņas fonds latviešu valodas pētniecībai. - Rīga : Latvijas Okupācijas muzeja biedrība ; Apgāds Brīvs, 2022. , ©2022. - 160 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un personu rādītājs: 153.-159. lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads, satura rādītājs, rakstu nosaukumi un kopsavilkumi arī angļu valodā.
        ISBN 9789934891960.

 

Бубновский, Сергей.
    Долго жить не запретишь : гид по восстановлению и сохранению здоровья сердца, мозга и суставов / Сергей Бубновский. - Москва : Эксмо, 2023. - 287, [1] c. ; 21 cm.
        ISBN 9785041654184.

 

Элрод, Хэл.
    Магия утра : как первый час дня определяет ваш успех / Хэл Элрод ; перевод с английского Оксаны Медведь. - 10-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 234, [1]с. ; 22 см. - (Чудесное утро - чудесная жизнь).
        ISBN 9785001951315.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Auziņš, Arnolds.
    Peramais zēns : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2022. - 198, [1] lpp. - Teksts latviešu valodā.
        ISBN 9789934206108.

 

Devero, Džūda.
    Līdzi paņemt mīlestību : romāns / Džūda Devero un Tāra Šītsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 412 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers).
        ISBN 9789934250804. . - ISBN 978993425804.

 

Freimane, Gunita.
    Kad apklust putnu balsis : romāns / Gunita Freimane. - Rīga : Ezzerrozes grāmatas, [2023]. - 399 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934300905.

 

Gaile, Inga.
    Jaukumiņš : [romāns] / Inga Gaile ; redaktore Gundega Blumberga ; Elīnas Brasliņas ilustrācijas un dizains ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 261, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595806.

 

Konelijs, Maikls.
    Cita atvadu puse : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 475 lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times bestsellers).
        ISBN 9789934250774.

 

Korija, Džeina.
    Katram savi noslēpumi : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 428 lpp. ; 21 cm. - (The Sunday Times bestseller).
        ISBN 9789934250637.

 

Kreiss, Roberts.
    Skrējiens pēc gaismas : [romāns] / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 443 lpp. ; 21 cm. - (The New York Times bestsellers).
        ISBN 9789934250798.

 

Markovskis, Dainis.
    Manas Melburnas meitenes : romāns / Dainis Markovskis. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2023. , ©2023. - 286, [2] lpp.
        ISBN 9789934300844.

 

Nuts, Zane.
    Mums vajadzētu šķirties : romāns / Zane Nuts ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Dace Kraule ; maketētājs Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 239 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934291654.

 

Paļčevska, Jeļena.
    Mīlestības diēta : dāmu romāns / Jeļena Paļčevska ; tulkojums: Vija Stepiņa-Baikova ; redaktore Alīna Belhane ; māksliniece Svetlana Bloom ; noformējums: Žanna Škuļeva ; dizainere Nadežda Maslova. - [Ropažu novads] : [Jeļena Grigorjeva], 2023. - [Polija] : Booksfactory. - 188 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934895586.

 

Rukšāne, Dace.
    Džikī : romāns / Dace Rukšāne ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - Vāka noformējumā izmantota Līgas Ķempes glezna "Meldra". . - Turpinājums romānam "Krieva āda".
        ISBN 9789934595776.

 

Spaitāns, Romons.
    Spaitojam / Romons Spaitāns. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2023. - 129 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984293646.

 

Šovo, Sofija.
    Sapnī ar Botičelli : romāns / Sofija Šovo ; no franču valodas tulkojusi Irēna Auziņa ; redaktore Emīlija Skulte ; dizainere Anna Aizsilniece. - [Rīga] : Aminori, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [3] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: [347.-349.] lpp. - Uz vāka frangments no Sondro Botičelli (1445-1510) gleznas "Marija ar bērnu un dziedošie eņģeļi".
        ISBN 9789934612169.

 

Šulce, Dzintra.
    Melnā suņa kabinets : romāns / Dzintra Šulce ; Emīla Garjāņa vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dace Kraule ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji).
        ISBN 9789934291623.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Бакшеев, Сергей.
    Человек без тени : роман / Сергей Бакшеев. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Петля. Личные тайны следователя Петелиной).
        ISBN 9785041754693.

 

Батракова, Наталья.
    Площадь Согласия : роман-дилогия / Наталья Батракова. - Москва : АСТ, 2022. - 477, [1] с. ; 17 см. - (Территория души).
        Книга 1.
        ISBN 9785171492304.

 

Батракова, Наталья.
    Площадь Согласия : роман-дилогия / Наталья Батракова. - Москва : АСТ, 2023. - 477, [2] с. ; 17 см. - (Территория души).
        Книга 2. Навстречу счастью.

 

Бочарова, Татьяна.
    Планета лжи : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041641450.

 

Бранто, Тони.
    Смерть на фуникулёре : роман / Тони Бранто. - Москва : Эксмо, 2023. - 284, [1] с. ; 22 см. - (Детектив с трогательным финалом).
        ISBN 9785041760113.

 

Пальчевска, Елена.
    Диета любви : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане ; художник Svetlana Bloom ; оформление: Жанна Шкулева ; дизайнер Надежда Маслова. - [Ropažu novads] : [Autora izdevums], 2023. - 220 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934895593.

 

Соболева, Лариса.
    Отравленная кровь : роман / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2023. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой).
        ISBN 9785171523916.

 

Устинова, Татьяна.
    Дочки-матери : роман / Татьяна Устинова , Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] c. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041684532.

 

Уэбб, Дебра.
    Не оглядывайся : [роман] / Дебра Уэбб ; перевод с английского Марии Жуковой. - Москва : Эксмо, 2023. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Идеальное преступление).
        ISBN 9785041717988.

 

Шарапов, Валерий.
    Смерть в конверте / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Тревожная весна 45-го).
        ISBN 9785041699574.

 

Līdzīgi raksti