Dzejoļi 1. septembrim

     Bezrūpīgajiem vasaras brīvlaika atpūtas, piedzīvojumu un jautrības mirkļiem kā katru gadu seko rudens ziediem rotātais skaistais 1. septembra rīts. Lai tas būtu vēl svinīgāks, jau laikus jāsagatavo skaistu vārdu vācelīte! Piedāvājam citātus no bibliotēkas dzejas plaukta, kura krājumā ir gan skanīgi dzejoļi pirmklasniekiem, gan skaistas rindas tiem, kuri zinību kalnā kāpj jau ne vienu vien gadu.

 

“Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.
     Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,
     Visaugstākā kalnā var kāpt;
     Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,
     Pēc gaišākas rītdienas slāpt.
(..)”
(I. Driķe.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Dienu ritējums” (73. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Jau kļavu lapas sārtojas,
Jau rindā dzērves kārtojas.
Uz siltām zemēm dzērves trauc,
Mūs šodien visus skola sauc.
(..)”
 
“Klāt ir rudens… Nu uz skolu!
Lielie brāļi ceļā steidz.
– Ko tu – kā uz ziemeļpolu,
Posies ātrāk! – viņi teic.
     Savāds nemiers virsū mācas…
     Māte smaida: – Bail mazliet?
     Nebēdā, kas čakli mācās,
     Tam jau skolā labi iet.
(..)”
 
“Ābecē uz vāka
Šodien gailis dzied.
Tātad rudens sākas,
Laiks uz skolu iet.
(..)”
 
“(..)
Strādnieki uz darbu iet,
Bērni iet uz skolu,
Ziemeļpola pētnieki
Brauc uz ziemeļpolu.
     Kalējs kalvē arklus kaļ,
     Zemnieks maizi gādā.
     Bērniem skolā jāmācās, –
     Arī bērni strādā!”
 
“Pirmo septembri es gaidīju tik ļoti,
Kad uz skolu bērni varēs nākt!
Sveika, skolas diena, ziedu rotā,
Sveika, mana klase saulainā!
(..)”
 
“Vai jūs zināt, kādas puķes
Rudenī visskaistākās?
(..)
Skaistākās tās puķes šķiet,
Kuras pirmā skolas dienā
Skolas bērniem rokās zied!”
 
“Manu mīļo Ābecīt,
Lasīt mācīšos tūlīt.
Katru burtu iegaumēšu,
Visus kopā salikt spēšu.
(..)”
 
“Ābece un burtnīcas
Pirmās klases solā!
Nu es neesmu vairs mazs,
Es jau eju skolā!
     Acis raugās grāmatā,
     Rokas glāsta vāku:
     Tagad tu man būsi tā,
     Kas dos prasmi, māku!
(..)”
(J. Osmanis)

Dzejoļus meklējiet grāmatā

“Kūleņkūleņiem” (92., 93., 94., 96., 98., 113., 115. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Kāpj no plaukta grāmata,
apstājas un domā.
Labāk abi domāsim –
lūdzu manā somā.
     Burza svārkus burtnīca,
     kautrējas un stomās,
     pildspalvai pie rociņas
     ātri pazūd somā.
(..)
Vai tu dzīvo Kuldīgā,
Pekinā vai Romā,
pirmā skolas diena nāk –
nāk un sēžas somā.”
(I. Zandere)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Iekšiņa un āriņa” (91. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Asteres košas dārzos kad zied,
Gājputnu klaigas gaisā kad skan,
Vasara projām tad steidz,
Skola bērnus atkal jau sveic.
Koši ziedi un skanīgi smiekli,
Mīļas, biklas un smaidīgas sejas
Atviz gaiteņos, atspīd ejās.
(..)”
(L. Liepdruviete.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Ļauj sirdij ziedēt!” (84. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“Atvadas teic bērnu dienas,
Lielā dzīve sauktin sauc.
Pirmais zvans, pirmais zvans 
Skolas durvis vaļā veras.
    Lelles, peles, mikimauši
    Mājās saldi, saldi dus.
    Skaitļi, burti, grāmatiņas
    Nu ar tevi vienmēr būs.
(..)”
(M. Šnē.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Tauriņa pieskāriens” (172. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..)
Ak, skola, Tu nekļūsi sirma,
Tu mūžam nebūsi veca –
Ik septembri sagaidi pirmā
Tu bērnus ar somu plecā.
(..)”
(R. Urtāne.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Kā smaržo zeme…” (38. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Pirmās klases zābaciņi
“Gluži jauni, tikko pirkti,
Purnu galos saule laistās –
Pirmās klases zābaciņi
Skolas kalnā soļo žirgti.
     Sīkas vēl ir ņiprās kājas,
     Kuras uzsāk lielo gaitu,
     Gājējam vēl grūti nākas
     Atstāt māmiņu un mājas.
(..)”
(A.   Ķirškalne.)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Savējie” (23. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

“(..)
Jau vasara prom košā.
Atkal skola pulcē kopā mūs,
Un tās balss ir silta, aicinoša.
     Atkal kopā! Blakus turamies!
     Atkal cieši cieši, roku rokā!
(..)”
(J. Osmanis)

Dzejoli meklējiet grāmatā

“Vienmēr ceļā” (27. lpp.)

Pārbaudīt pieejamību

 

Dzejoļus par skolu un skolotājiem meklējiet arī šeit.