Nozaru literatūra

 

Atrastā Latvija = The Discovered Latvia / ievadvārdi: Nauris Puntulis, Zanda Saulīte ; teksts latviešu valodā: Baltic Communication Partners ; tulkojums angļu valodā: Skrivanek Baltic ; literārā redaktūra un dizains: Mansards ; fotoattēlu autori: Niks Freimanis, Oskars Artūrs Upenieks. - [Rīga] : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, [2022]. - 424 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.

 

Atver Satversmi : Latvejis Republikys Satversme = Latvijas Republikas Satversme / sagatavojis un izdevis Publisko tiesību institūts. - Rīga : Publisko tiesību instituts, [2022]. - 64 lpp.

 

Blends, Džefrijs.
    Slimība kā ilūzija : funkcionālās medicīnas pamatprincipi hronisku slimību ārstēšanā / Džefrijs Blends ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2022]. - 334, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576409.

 

Kļaviņa, Minjona.
    Ceļš tēlniecībā : Minjona Kļaviņa / Minjonas Kļaviņas izdevuma koncepcija, materiālu atlase un sakārtojums ; zinātniskā konsultante Dr.art. Ruta Čaupova ; Daigas Brinkmanes mākslinieciskais iekārtojums ; redaktore Ieva Jansone. - Rīga : Zinātne, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 127 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 29 cm. - Teksta autori: Ruta Čaupova, Ināra Ņefedova, Jānis Kļaviņš, Osvalds Akmentiņš, Pauls Dambis, Eleonora Šturma, Viktors Irbe, Henrijs Moors, Ilmārs Rumpēters, Hugo Vītols. . - Uz vāka: Skulptūra bronzai, 1964. Foto: A. Lvov. . - Tēlniecei veltīto dzejoļu autori: Hugo Krūmiņš, Jānis Veselis, Oļģerts Liepiņš, Pēteris Aigars. . - Minjonas Kļaviņas nozīmīgākie darbi: 126.-127. lpp.
        ISBN 9789934599347.

 

Klišāns, Valdis.
    Pieauguša puikas atmiņu klade : padomijas dzīves ainiņas bez pretenzijas uz vēsturi / Valdis Klišāns ; dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 189, [2] lpp. ; 27 cm. - Izmantotie interneta resursi: [191.] lpp.
        ISBN 9789934310744.

 

Masiļūne, Antoņina.
    Povuoru gruomota / Antoņina Masiļūne ; dizainere un maketētāja: Valentīna Siņakova ; dizaina konsultante, idejas autore un atbildīgā par izdevumu: Diāna Apele ; korektore: Maruta Latkovska ; valodas konsultante: Lidija Leikuma ; tehniskā redaktore: Vita Ansone ; fotogrāfiju autore: Zaiga Pettere. - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija ; Latgales Druka, 2022. - 137, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm.
        ISBN 9789984442556.

 

Riekstiņš, Jānis.
    Latvijas attīrīšana no "pretpadomju elementiem" 1944.-1953. : dokumentu krājums / sastādījis Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume. - Pirmais izdevums. - Rīga : LR Tieslietu ministrija, 2021. - [Rīga] : IBC Print Baltic. - 224 lpp. : faksimili, tabulas ; 21 cm.
        ISBN 9789934836343.

 

Rokasgrāmata pret dezinformāciju: atpazīt un pretoties / redaktors Rihards Bambals ; autori: Rihards Bambals, Nora Biteniece, Mārtiņš Hiršs, Kaspars Zellis, Gatis Krūmiņš [un vēl 5 autori] ; ilustrāciju autore Elīna Brasliņa ; literārās redaktores: Daina Vaivare, Lilija Kampāne, Sandra Liniņa, Inese Lismane. - Rīga : Valsts kanceleja, 2022. - [Ogre] : Digitālā pele. , ©2022. - 144 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Autori arī: Arnis Sauka, Ieva Miļūna, Toms Rostoks, Māris Andžāns, Evija Djatkoviča.
        ISBN 9789934822544.

 

Ruduša, Rita.
    Latvijas mediju arheoloģija / Rita Ruduša ; redaktors Andrejs Vīksna ; dizains: Estere Betija Grāvere. - Rīga : Ascendum, [2022]. , ©2022. - 118 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 109.-118. lpp. - Atsevišķu rakstu autori arī: Atis Klimovičs, Ingus Bērziņš, Nellija Ločmele, Oļegs Ignatjevs, Sarmīte Ēlerte un Daiga Bitiniece.
        ISBN 9789934906220.

 

Velychko, Yuriy.
    Starting point. East / Yuriy Velychko, Hanna Teryanik ; переклад англiйсько.: Ольга Тимчишин. - Київ : АВИАЗ, 2020. - 20 lpp. : Fotogrāfijas ; 18 cm.
        ISBN 9786177209507.

 

Мурхаус, Роджер.
    Дьявольский союз : пакт Гитлера - Сталина, 1939-1941 / Роджер Мурхаус ; перевод с английского Татьяны Азаркович. - Москва : АСТ, 2020. - 541, [1] с. ; 22 см. - (Corpus ; 573). - Указатель имен: с. 535-[541].
        ISBN 9785171149154.

 

Промышленность Латвии до и после восстановления независимости : 2013.gada 13.decembra konferences referātu apkopojums / materiālus apkopoja un red. Ruta Pazdere, Andrejs Cīrulis ; referātu aut.: Ruta Pazdere, Viesturs Pauls Karnups, Māris Zvaigzne u.c. ; Latvijas Okupācijas izpētes biedrība. - Rīga : Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2022. - 144 lpp. : diagr., faks., il., tab. - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs. - Atsev. pielikumi krievu val.
        Saturs: Vispārējs pārskats par Latvijas ekonomiku / Ruta Pazdere. Latvijas rūpniecība pirms PSRS okupācijas / Viesturs Pauls Karnups. Latvijas rūpniecības nacionalizācija un arodbiedrības 1940.-1941. gadā / Māris Zvaigzne. Rūpniecība - PSRS un Latvijas interešu samezglojumi / Pēteris Guļāns. Migrācija rūpniecības attīstībai Padomju Latvijā un tās sekas / Pārsla Eglīte. Latvijas tautsaimniecības militarizācija PSRS okupācijas gados / Ilgonis Upmalis. Militārā budžeta īpatsvars Latvijas PSR budžetā Latvijas un PSRS budžetu norēķinu kontekstā 20. gadsimta 40. un 50. gados / Gatis Krūmiņš. VEF speciālā produkcija / Jānis Blaubergs. Politiski ekonomiskā okupācija VEF / Dainis Dandēns. Pārtikas ražošana un iedzīvotāju apgāde ar pārtiku pārejas periodā / Dainis Ģēģeris. Privatizācijas procesa nozīme Latvijas tautsaimniecības attīstībā / Jānis Počs. Pārejas process Latvijas ekonomikā no militarizētā sociālisma uz kapitālismu / Uldis Osis. Latvijas rūpniecība perspektīvā / Kristaps Soms, Irīna Skribāne.
        ISBN 9789934836398.

 

Риекстиньш, Янис.
    Преступления оккупационной армии СССР в Латвии : 1940 - 1991 гг. / Янис Риекстиньш. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2022. - 214 с. : faksimili ; 22 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934836381.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Andersone, Džena.
    Sainis : stāsti / Džena Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 507, [2] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturā: Dzeltenās podziņas ; Tu mani nemīli ; Kritiens ; Damirs Hāns spēlē šahu ; Pārtraukums ; Manzeva Nams ; Virzība uz priekšu ; Nelaiks ; Inspektors ; Sainis.
        ISBN 9789934312601.

 

Cilvēkspārns : lugu krājums : lugas 9+ un jauniešiem / redaktore Skaidrīte Gugāne ; vāka mākslinieciskais noformējums: Marija Leina ; sastādītāji: Ineta Kona (ievadvārdi), Ērika Zirne, Vilnis Rullis [un vēl 5 sastādītāji] ; pēcvārds: Biruta Zujāne. - [Rīga] : Biedrība "Dramaturgu asociācija", 2022. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. - 261, [2] lpp. : ilustrācija, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Uz vāka: Marijas Leinas glezna "Mēs - karnevāls", 2022. . - Sastādītāji arī: Ināra Andžāne (ievadvārdi), Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Ieva Kalniņa, Biruta Zujāne.
        Kā pavasarī / Māris Bortņikovs. Šūpolēs / Arta Dzīle. Mēness atspulgs / Sandijs Lāszils. Ledainās ķēdes / Sandijs Lāszils. Mums jau nevajag daudz / Andris Niedzviedzis. Zaķpastala / Laima Poga. Laiva pie prezidenta pils / Lelde Stumbre. Bērni / Lelde Stumbre. Pidžamas stāsts / Egīls Šņore. Meitene un lelle / Inese Tālmane. Kaķis un pele / Biruta Zujāne. Skriesim abi pasauli ķert / Biruta Zujāne. Pēdējais konservs / Miks Lisovskis.
        ISBN 9789934906817.

 

Eniņa, Zane.
    Santjago ceļš : plāksteris pēdām un sirdij / teksts, fotogrāfijas: Zane Eniņa ; Lindas Kraules vāka dizains ; redaktores: Gunta Šustere un Aija Balcere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 382 lpp., 80 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - "Piedzīvojumi un pārdzīvojumi, kājām mērojot vairāk nekā 2500 km piecos Santjago ceļos: Franču, Le Puy jeb Via Podiensis, Portugāļu, Ziemeļu jeb Okeāna un Latvijas"--Uz vāka.
        ISBN 9789934314070.

 

Es būšu tavi Ziemassvētki / teksts: autoru kolektīvs ; vāka dizaina apstrāde un sastādītāja: Agnese Piļāne ; Sandras Vanagas foto ; redaktore Iveta Reinsone. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, 2022. - Olaine : Drukātava. - 232 lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934300738.

 

Husare, Edīte.
    Trusīni vessim reitā pi puiša = We'll take her to her friend tomorrow! = Die Häsin kommt morgen zu ihrem Freund / Edeite Husare ; zeimiejumi: Vincent Flückiger ; tulkuojums angļu volūdā Jayde Will ; tulkuojums vuocu volūdā Nicole Nau ; redaktore Ilze Sperga. - [Augšdaugavas novads] : LgSC, 2022. - 96 lpp. : ilustrācijas ; 16 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā, angļu un vācu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934907159.

 

Kalitko, Katerina.
    Dzeja : Punctum festivāls 2022 : 25.05.22.- 03.06.22. / Katerina Kalitko ; atdzejojuši Māris Salējs, Ieva Lešinska. - Latvija : Versopolis, 2022. - 23 nenumurētas lpp. ; 26 cm.
        ISBN 25929208.

 

Kinnunens, Tommi.
    Nožēlu neizteica / Tommi Kinnunens ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāns ir bijis nominēts gandrīz visām nozīmīgākajām literārajām balvām, kādas Somijā tiek piešķirtas.
        ISBN 9789934313462.

 

Kronberga, Katrīna.
    Tuksnešu bridēji / Katrīna Kronberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 367, [1] lpp.
        ISBN 9789934310355.

 

Lindgrēna, Minna.
    Nāve "Vakarbirzēs" / Minna Lindgrēna ; no somu valodas tulkojusi Gunta Paavola ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Daina Sirmā ; māksliniece Anita Rupeika. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 271 lpp. : portrets ; 21 cm. - Ziņas par autori: 271. lpp.
        ISBN 9789984335629.

 

Perija, Sāra.
    Eseksas čūska / Sāra Perija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 479 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250736.

 

Repše, Gundega.
    Ekstāzes un metastāzes / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 53, [2] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Grāmatas noformējumā izmantotas Viļņa Heinrihsona gleznu reprodukcijas: "Gadalaiki. Pavasaris", "Atvadas no Mariupoles", "Gadalaiki. Ziema".
        ISBN 9789934595721.

 

Strautniece, Sanita.
    Ieputinātie / Sanita Strautniece ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/12 (282). - Ziņas par autori: uz 2. vāka. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291500.
        ISBN 9789934291494.

 

Šibeka, Frīda.
    Grāmatnīca pie Temzas : romāns / Frīda Šibeka ; tulkojusi Lilija Berzinska ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Der LovelyBooks Lezerpreis 2019.
        ISBN 9789934291401.

 

Tālers, Guntis.
    Grēksūdzes noslēpums : romāns / Guntis Tālers. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/1 (283). - Ziņas par autoru: uz 2. vāka.
        ISBN 9789934291524.

 

Tirzītis, Gunārs.
    Leģionārs / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/11 (281). - Bibliogrāfija: [205.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291470.
        ISBN 9789934291487.

 

Vienojas sirdis Ogrē : biedrību "Sirdsdoma" , "Latgales ūdensroze" un kluba "Baltie vārti" kopkrājums / Skaidrītes Loginas, Aijas Miķeles-Strušeles un Ingridas Tāraudas redakcijā. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [izdevējs nav zināms], 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 149 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934236549.

 

Daiļliteratūra ukraiņu valodā

 

Кришталь, Олег.   До співу пташок : приватна подорож до себе / Олег Криштал ; переклала з англiйськоi Тетяна Некряч. - Київ : Autora izdevums, 2022. - 255 с. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789664375976.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Власова, Ксения.
    Притворись моей женой, ведьма! : [роман] / Ксения Власова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 233, [2] с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517047120.

 

Вольф, Ингер.
    Собиратель ос / Ингер Вольф ; перевод с датского Т. Русуберг. - Астана : Фолиант, 2020. - 315, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9786013385143.

 

Гусейнова, Ольга.
    Сумеречный мир : [роман] / Ольга Гусейнова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 399 с. ; 22 cm.
        ISBN 9785517038166.

 

Дивер, Джеффри.
    Холодная луна : [роман] / Джеффри Дивер ; перевод с английского Сергея Минкина. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2022. - 570, [3] с. ; 18 см. - (Звезды мирового детектива). - Книга из серии о расследованиях Линкольна Райма и Амелии Сакс.
        ISBN 9785389214873.

 

Ли Мие.
    "Магазин снов" мистера Талергута : [роман : перевод с корейского] / Ли Мие. - Москва : АСТ, 2021. - 283, [1] с. ; 21 см. - (Хиты корейской волны).
        ISBN 9785171374570.

 

Миньер, Бернар.
    Круг / Бернар Миньер ; перевод с французского Е. В. Клоковой. - Москва : Эксмо, 2022. - 541, [1] с. ; 18 cm.
        ISBN 9785041602703.

 

Мруз, Ремигиуш.
    Безмолвная / Ремигиуш Мруз ; перевод с польского Валерия Садыкова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Insperia). (Национальный бестселлер Польши).
        ISBN 9785041202729.

 

Мюриэл, Оскар де.
    Темные искусства : роман / Оскар де Мюриэл ; перевод с английского Д. Ключаревой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. , ©2021. - 380, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041174217.

 

Остен, Джейн.
    Доводы рассудка ; Мэнсфилд-парк / Джейн Остен ; перевод с английского Е. Суриц, Р. Облонской. - Москва : Эксмо, 2022. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека всемирной литературы).
        ISBN 9785041599959.

 

Рубина, Дина.
    Липовая жена / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21 см. - (На солнечной стороне. Дина Рубина).
        ISBN 9785041194567.

 

Тилье, Франк.
    Лента Мёбиуса / Франк Тилье ; перевод с французского Ольги Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 507, [2] с. : иллюстрации. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389145344.

 

Хилл, Эдвин.
    Пропавшие / Эдвин Хилл ; перевод с английского Н. Н. Абдуллина. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Inspiria). - На обложке: Хилл- восходящая звезда в детективном жанре.
        ISBN 9785041174330.

 

Хилл, Эдвин.
    Слабое утешение : роман : перевод с английского / Эдвин Хилл. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Inspiria).
        ISBN 9785041172091.

 

Шаттам, Максим.
    Во тьме : роман / Максим Шаттам ; перевод с французского Максима Петрова. - Москва : АСТ, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Короли французского триллера). (Трилогия зла ; 2). - Вторая часть цикла "Трилогия зла".
        ISBN 9785171274450.

 

Līdzīgi raksti