Nozaru literatūra

 

Dārzkopja Padomnieks : tava dārza darbu dienasgrāmata / atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 190, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Rakstu autori: Mārīte Gailīte, Evita Gūtmane, Liene Feldmane, Līga Lepse, Avita Jasliņa, Dace Laiva.
        2023.
        ISBN 9789934291043.

 

Dzīvesziņas gadagrāmata / sastādītāja un priekšvārds: Aija Austruma ; atbildīgā redaktore Līva Kukle ; vāka dizains: Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 191 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Autori: Aigars Vītols, Aija Trofimova, Māra Meijere, Dace Dansone-Deņisova, Ilona Ķirse, Inga Nemše, Līga Eglīte, Ziedonis Kārkliņš, Alīna Voronova, Līga Zemniece, Ilze Vainovska, Sanita Petere, Gunta Dauģe, Guna Kārkliņa, Māris Pelēkais, Kristīne ImShanti.

        2023.

        ISBN 9789934291098.

 

Everets, Daniels.
    Valoda - kultūras instruments / Daniels Everets ; tulkotāja Ina Druviete ; zinātniskā un literārā redaktore Sanda Rapa ; zinātniskais konsultants Uldis Ivars Jānis Balodis ; vāka dizaina autore Vanda Voiciša. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2022. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2022. - 278 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 274.-278. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Tulkots no angļu valodas.
        Valoda izgaismo pasauli spilgtāk par uguni / Ina Druviete.
        ISBN 9789934617119.

 

Lielā smaržu grāmata : smaržmīļiem visā pasaulē / NEZ autoru kolektīvs un Žanna Dorē ; ievadvārdi: Žans Klods Elena ; ilustrācijas: Žeremijs Perodo ; tulkojums no angļu valodas: Normunds Pukjans un Marika Rozenberga ; literārā redakcija: Ieva Lejasmeijere un Alnis Auziņš ; Marikas Rozenbergas priekšvārds. - [Rīga] : Aminori, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 227 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 219.-221. lpp. - Tulkots no: Big Book of Perfume.
        ISBN 9789934612121.

 

Mozga, Stanislavs.
    Kristus un baznīca : īss apoloģētisks apcerējums / Staņislavs Mozga. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 51 lpp. ; 17 cm. - Izdota bīskapa Pētera Stroda un vēsturnieka Boļeslava Brežgo jubilejas gadam ; pēc Pētera Keiša ierosinājuma. . - Uz vāka: Varakļānu baznīca.
        ISBN 9789984293622.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Allens, Vudijs.
    Bez spalvām / Vudijs Allens ; tulkojusi Līva Trektere ; redaktore Jana Bērziņa ; dizainere Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2022]. , ©2022. - 99, [1] lpp. ; 22 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934612145.

 

Gortners, K. V.
    Romanovu imperatore : dāņu princese cara galmā / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Pargle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 479 lpp.
        ISBN 9789934291333.

 

Horsts, Džorns Ljērs.
    Likteņa cilpa : romāns / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Anna Šēfere ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, [2022]. , ©2022. - 302, [1] lpp. ; 23 cm. - (Skandināvu detektīvs). - Tulkots no: Ordeal. - Ceturtais romāns sērijā par izmeklētāju Vistingu.
        ISBN 9789934205989.

 

Joņevs, Jānis.
    Decembris : dokumentāls detektīvromāns / Jānis Joņevs ; Esteres Betijas Grāveres dizains. - [Rīga] : Biedrība Ascendum, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 164, [2] lpp. ; 18 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934906237.

 

Rekulaks, Džeisons.
    Slēptie zīmējumi : romāns / Džeisons Rekulaks ; no angļu valodas tulkojis Toms Vanags ; ilustratori: Vills Stēls, Dūgijs Horners. - Rīga : Helios, 2022. - 358 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789916975961.

Taulzs, Eimors.
    Džentlmenis Maskavā / Eimors Taulzs ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece ; redaktore Emīlija Skulte ; dizainere Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 576 lpp. ; 20 cm. - (The New York Times bestsellers).
        ISBN 9789934612138.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Вильмонт, Екатерина.
    Рыжий доктор : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2022. - 318, [1] с. ; 21 cm. - (Гормон счастья).
        ISBN 9785171499204.

 

Воронова, Мария.
    Вечный шах : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Суд сердца).
        ISBN 9785041714048.

 

Вулф, Вирджиния.
    Орландо ; Волны ; Флаш : сборник / Вирджиния Вульф ; перевод с английского Е. Суриц. - Москва : АСТ, 2022. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171502607.

 

Климова, Юлия.
    Дом певчих птиц : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2022. - 346, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041657581.

 

Колочкова, Вера.
    Открытая дверь : роман / Вера Колочкова. - Москва : ЭКСМО, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья).
        ISBN 9785041657734.

 

Леонов, Николай.
    Легенда преступного мира : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 412, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041690243.

 

Марквей, Барбара.
    Высокая самооценка : книга-тренажер по уверенности в себе : перевод с английского / Барбара Марквей, Селия Ампел. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 220, [3] с. : ил. ; 21 см. - (Психология. Плюс 1 победа).
        ISBN 9785041719203.

 

Романова, Галина.
    Простить нельзя помиловать : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785041684617.

 

Уиллингхэм, Стейси.
    Мерцание во тьме / Стейси Уиллингхэм ; перевод с английского П. Кодряного. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 412, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер США).
        ISBN 9785041687373.

 

Харрис, Джоанн.
    Ежевичное вино : [роман] / Джоанн Харрис ; перевод с английского А. Килановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Яркие страницы).
        ISBN 9785041114206.

 

Шушарин, Антон.
    Щенки : сборник / Антон Шушарин. - Москва : Эксмо, 2022. - 219, [2] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041691752.

 

Līdzīgi raksti