Jauniešiem un pusaudžiem

 

Kāpēc? : lielo jautājumu enciklopēdija komiksos / teksts: Vincent Villeminot, Charlotte Grossetete ; ilustrācijas: Olivier Deloye ; no franču valodas tulkojusi Inguna Brože. - Rīga : Madris, [2021]. - 191 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - 5.-6. - Uz vāka: Pārāk svarīgi jautājumi, lai tos atstātu bez atbildes!.
        ISBN 9789984310176.

Belševica, Krista Anna.  Pelēks suns sapņo par zelta zivtiņām : stāsti par atmiņām / Krista Anna Belševica ; māksliniece Alise Krajeviča ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 140, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturs: Stelles ; Cilvēki aiz loga ; Ķieģeļi domā par lietu ; Litija mēnesis ; Sirdspukstu trajektorijas ; Kafija jūsu krūzē ir atdzisusi ; Pēdējais stāsts.
        ISBN 9789934097171.

 

Pulmans, Filips.  Putekļu grāmata : romāns / Filips Pulmans ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 750, [1] lpp. ; 21 cm. - 5.-6.
        2. daļa. Slepenā kopiena.
        ISBN 9789934093357.

 

Nozaru literatūra

 

Levāns, Andris, 1968-.  Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā? / Andris Levāns, Māris Zanders ; radošais redaktors un priekšvārda autors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 220, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 212.-214. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934612060.

  

Radzobe, Silvija, 1950-2020.  Čaks un laiks / Silvija Radzobe ; Zanes Radzobes redakcijā ; māksliniece Inta Sarkane ; redaktore Jolanta Treile ; personu rādītāju sastādīja Dina Beināre ; priekšvārds: Zane Radzobe. - Rīga : Zinātne, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 374.-383. lpp.
        ISBN 9789934599262.

 

 

 

Latviešu oriģinālliteratūra

 

 

Andersone, Džena.  Dadži : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        Saturā: Telefons ; Dadži ; Brālis ; Miegs ; Spēle ; Skapī ; Kaimiņi ; Naktssargs ; Tumsa ; Sērkociņi ; Pakalpojums ; Aizmirstie ; Dežūra ; Dubļu cietoksnis.
        ISBN 9789934097478.

 

 

Kalniete, Sandra.  Tev būs četri vīri : [Latvijas sieviešu dzīvesstāsti] / Sandra Kalniete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 303, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934096433.

 

 

Krilova, Gunita, 1982-.  Cukursaldā / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 270, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093425.

 

 

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Uguns Pēda : [prozas darbu krājums] / Ēriks Kūlis ; vāka un grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktors, pēcvārds: Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 319, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        Uguns Pēda ; Cēzara salāti ; Netaisnība ; A/s Jonass & Pēteris ; Puma, Klāvs un karaliene ; Kā kritis kārtis ; Ap auru laiku ; Brīnumdaris ; Vai jums ir skumji?.
        ISBN 9789934096808.

 

Lubāniņa, Kristīne.  Karma atlikumu neizdod : romāns / Kristīne Lubāniņa ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 172, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz 4. vāka: Romānu konkursa laureāts.
        ISBN 9789934097799.

 

Zīle, Baiba.  Alma - pasaules mala : romāns / Baiba Zīle ; vāka dizains: Natālija Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 330, [3] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934097102.

 

 

            Ārzemju tulkotā literatūra

 

Ingrems, Ričards.  Apmātība : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. , ©2022. - 334, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Atļautais un aizliegtais. Redzamais un slēptais. Vai solījuma nasta var kļūt nepanesama?.
        ISBN 9789934095757.

 

Šulmans, Alekss.  Izdzīvojušie / Alekss Šulmans ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238913.