Nozaru literatūra

 

Balode, Antra.  

     Lilijas : dabā un dārzā / Antra Balode ; vāka foto: Līga Pētersone ; fotoattēli: Antra Balode, Līga Pētersone, Viesturs Balodis ; zīmējumi: Antra Balode. - Rīga : Burtene, 2020. , ©2020. - 382 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 381.-382. lpp. un rādītājs: 373.-380. lpp. - Ziņas par autori: [383.] lpp.
        ISBN 9789984833170.

 

Geskina, Aina Meja.
    Vecmātes Ainas Mejas ceļvedis dzemdībām : būtiskākais par dzemdībām / Aina Meja Geskina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Kuduliņa ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 304 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās piezīmēs un alfabētiskais rādītājs: 295.-301. lpp.
        ISBN 9789934087974.

 

Niemiste, Penti.
    Bērzu audzēšana un izmantošana : Somijas mežzinātnieku rakstu krājums / Penti Niemiste, Anneli Vihere-Ārnio, Pirko Vellinga, Henriks Herejervi, Erki Verkasalo ; no somu valodas tulkojusi Laimdota Lāce ; atbildīgais redaktors Agris Meilerts ; literārā redaktore Guna Kalniņa ; vāka dizains: Dita Pence. - [Rīga] : Latvijas Finieris AS, 2020. - 246 lpp. : attēli, diagrammas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9789934892301.

 

Paičs, Indulis.
    Klātbūtne : brīdis kopā ; ikvakara sarunas par garīgām, psiholoģiskām un eksistenciālām tēmām / Indulis Paičs ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 346, [5] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934091377.

 

Prokopenko, Igors.
    Dzīve pēc pandēmijas : koronavīruss / Igors Prokopenko ; no krievu valodas tulkojušas Aina Cebura un Inna Vaitmane ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2020. - 245 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590177.

 

Rība, Aija.
    Laika menedžments : veiksmīgai darbībai un savas dzīves kontrolei / Aija Rība ; redaktors Guntis Kalns ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ; grāmatas vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2020. - 127 lpp. : shēmas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9789934087929.

 

Rūšifte, Kristina.
    Visi skaitās / Kristina Rūšifte ; redaktors Inese Zandere ; tulkotaja Jolanta Pētersone ; autores ilustrācijas. - [Rīga] : Liels un mazs, [2020]. - 59 nenumurētas lpp. ; 34 cm. - III.
        ISBN 9789934574504.

 

Saļmes Stērnīnē : tradicionālie psalmu un bēru dziedājumi / redaktore: Ieva Zepa ; māksliniece Zane Ernštreite ; nošu salikums: Bernadeta Everse. - [Varakļānu novads] : Stirnienes draugu biedrība, 2020. - 158, [1] lpp. : fotogrāfijas, notis + 2 CD.
        ISBN 9790900508508.

 

Gaisma šodienas pasaulei : bīskaps Boļeslavs Sloskāns / sastādītāja un redaktore: Ieva Zepa ; literārā konsultante: Janīna Kursīte ; teoloģiskais konsultants: Andris Marija Jerumanis ; māksliniece: Zane Ernštreite. - Rīga : Stirnienes draugu biedrība, 2020. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2020. - 223 lpp. : ilustrācijas, plāns, portreti ; 25 cm. - Grāmatas nosaukums uz vāka: "Bīskaps Boļeslavs Sloskāns- gaisma šodienas pasaulei".
        ISBN 9789934231551.

 

Veiss, Braiens L.
    Brīnumi notiek : iepriekšējo dzīvju dziedējošais spēks / Braiens Veiss, Eimija Veisa ; no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš ; redaktore Sandra Liniņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2020. - 301, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934576249.

 

Виттрам, Райнхарл.
    История прибалтийских народов : от подданных Ливонского ордена до независимых государств / Райнхард Виттрам ; перевод с немецкого С. Ю. Чупрова. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 412, [1] с. : карты ; 21 см.
        ISBN 9785952454491.

 

Жуков, Иван.
    Компьютер и Интернет с самых азов : максимально просто и понятно : для любого возраста / Иван Жуков. - Москва : АСТ, 2020. - 351 с. : иллюстрации, таблицы ; 21 см. - (Современный самоучитель).
        ISBN 9785171271848.

 

Мишаненкова, Екатерина.
    Чумазое средневековье : мифы и легенды о гигиене / Екатерина Мишаненкова. - Москва : АСТ, 2020. - 316, [3] с. : ил. ; 22 cv. - (История и наука Рунета). - Библиография: с. 313-317.
        ISBN 9785171230425.

 

Наумов, Александр.
    Как стать другом своему ребенку : папа, папочка, папуля / Александр Наумов. - Санкт-Петербург : Весь, 2020. - 156 с. ; 21 см.
        ISBN 9785957331094.

 

Русских, Андрей.
    ВСД, панические атаки, навязчивые мысли : полный курс избавления / Андрей Русских. - Москва : АСТ, 2020. - 319, [1] с. ; 21 см. - (Авторские методики: психология и здоровье).
        ISBN 9785170944026.

 

Харари, Юваль Ной.
    21 урок для XXI века / Юваль Ной Харари ; перевод с английкого Юрия Гольдберга. - Москва : Синдбад, 2020. - 414 с. ; 24 с.
        ISBN 9785001311362.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Citas debesis : angļu un amerikāņu klasisko šausmu stāstu izlase / sastādījusi un no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktors Daina Grūbe ; vāka dizaina un vinješu autors Didzis Upens. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 415, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934082252.

 

Devero, Džūda.
    Kurš ir nākamais : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 439, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestsellers.
        ISBN 9789984359922.

 

Dimante, Inguna.
    Ilūziju spēles / Inguna Dimante ; vāka dizaina autore Nataļja Kugajevska ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 172, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934085802.

 

Gaile, Inga.
    Rakstītāja : romāns / Inga Gaile ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; zinātniskie konsultanti: Gundega Grīnuma un Vents Zvaigzne ; Jāņa Esīša vāka dizains. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 213, [2] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... ; Ivande Kaija).
        Ivande Kaija.
        ISBN 9789934595158.

 

Helds, Juris.
    Svētījiet maldugunis / Juris Helds. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 95, [1] lpp.
        ISBN 9789934090011.

 

Karlena, Odrija.
    Kalendāra meitene IV / Odrija Karlena, no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 412, [2] lpp. - (Kalendāra meitene ; IV).
        4. grāmata. Oktobris - Decembris.
        ISBN 9789934091056.

 

Klimāčeks, Viliams.
       Karstā 68. gada vasara / Viliams Klimāčeks ; no slovāku valodas tulkojis Jānis Krastiņš ; redaktore Sigita Kušnere ; vāka noformējumā izmantota Ivana Kašaja (Kašaj) ilustrācija. - Rīga : Pētergailis, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 285, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984335247.

 

Lunde, Maja.
    Bišu vēsture : romāns / Maja Lunde ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 399 lpp. ; 23 cm. - Uz apvāka: Līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".
        ISBN 9789934090233.

 

Martiness, Giljermo.
    Slepkava Alise / Giljermo Martiness ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 300, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934087165.

 

Montefjore, Santa.
    Mīlestības aizvējā / Santa Montefjore; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa; vāka dizains Artūrs Zariņš; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - 475, [1] lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).
        ISBN 9789984359946.

 

Paegle, Ligita.
    Otra puse / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/10 (256).
        ISBN 9789934157301.

 

Railija, Lūsinda.
    Saules māsa : Elektras stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 716, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - (Septiņas māsas ; 6. grāmata). - Bibliogrāfija: [717.]-[718.] lpp. - Uz vāka: Romānu cikls "Septiņas māsas".
        ISBN 9789934090790.

 

Rēdliha, Iveta.
    Mānīgā ziemeļblāzma / Iveta Rēdliha ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 414, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934088605.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Антропов, Петр.
    Я - человек не праздничного дня... : избранная лирика / Петр Антропов ; редактор Александр Черевченко ; вступительное слово Антонины Пикуль. - Рига : [izdevējs nav zināms], 2020. - Rīga : Zelta Rudens Printing. , ©2020. - 191, [1] с. ; 15 см.
        ISBN 9789934231650.

 

Астахов, Павел Алексеевич.
    Судья : тайная сторона правосудия : роман / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041119348.

 

Аткинсон, Кейт.
    Хозяйка лабиринта : роман / Кейт Аткинсон ; перевод с английского Татьяны Боровиковой. - Москва : Иностранка, 2019. - 442, [3] с. ; 22 cm. - (Большой роман).
        ISBN 9785389168145.

 

Басфилд, Андреа.
    Неверная : роман / Андреа Басфилд ; перевод с английского Инны Шаргородской. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 330, [1] с. ; 21 см. - (Роза ветров).
        ISBN 9785906986603.

 

Бочарова, Татьяна.
    Старшая подруга : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. - (Детектив сильных страстей).
        ISBN 9785041160296.

 

Гранн, Дэвид.
    Убийцы цветочной луны : нефть, деньги, кровь / Дэвид Гранн ; перевод с английского Е. Мордашева. - Москва : Эксмо ; ГрандМастер, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детективная история. Как это было).
        ISBN 9785040991341.

 

Диккер, Жоэль.
    Правда о деле Гарри Квеберта / Жоэль Диккер ; перевод с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ ; CORPUS, [2020]. , ©2020. - 718 с. ; 22 cм.
        ISBN 9785170862627.

 

Камминс, Дженин.
    Американская грязь : роман / Дженин Камминс ; перевод с английского Маши Степановой. - Москва : Синдбад, 2020. , ©2020. - 527 с. ; 21 см.
        ISBN 9785001311928.

 

Кингсолвер, Барбара.
    Библия Ядоносного дерева : роман / Барбара Кингсолвер ; перевод с английского И. Дорониной. - Москва : АСТ, 2020. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Литературные сокровища XX века).
        ISBN 9785171214661.

 

Коллинз, Сьюзен.
    Баллада о змеях и певчих птицах : фантастический роман / Сьюзан Коллинз ; перевод с английского Д. Целовальниковой. - Москва : АСТ, [2020]. , ©2020. - 511 с. ; 21 cm. - (Голодные игры).
        ISBN 9785171221188.

 

Колычев, Владимир.
    Сердечная отрава : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 288 с. - (Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785041138721.

 

Кондратьев, Иван.
    Салтычиха : история кровавой барыни : все преступления самой жестокой русской женщины / Иван Кондратьев. - Москва : Родина, 2020. - 318, [1] c. ; 21 cm. - (Документальный триллер).
        ISBN 9785907149694.

 

Миронина, Наталия.
    Счастье за три дня : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. ; 20 см. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).
        ISBN 9785041137526.

 

Остапцева, Дарья.
    Птица белая : стихи / Дарья Остапцева ; редактор Тамара Рожукалнс. - [Rēzekne] : [izdevējs nav zināms], 2020. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2020. - 129 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934231681.

 

Романова, Галина.
    Позови ее по имени : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041160494.

 

Шехтер, Гарольд.
    Принцесса ада : история леди Синей Бороды / Гарольд Шехтер ; перевод с английского Е. Рубиной. - Москва : АСТ, 2020. - 319 с. ; 21 см. - (True crime). - Библиография: с. 287-319.
        ISBN 9785171176419.

 

Līdzīgi raksti