Nozaru literatūra

 

Ceļojumi mistēriju pasaulē / Ingūna Grīnberga, Raimonds Gudrups, Ainārs Kadišs, Pēteris Strubergs, Jānis Ūdris ; autoru foto ; Ivara Vimba vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2020. - 94, [2] lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934204234.

 

Klotiņš, Arnolds.
    Divatā ar tautasdziesmu : folklora latviešu komponistu iztēlē un skaņdarbos / Arnolds Klotiņš ; Andra Nikolajeva vāka dizains ; literārā redaktore Ieva Jansone ; kopsavilkumu tulkojis Agris Timuška. - Rīga : Zinātne, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 159 lpp. : notis ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu valodā. - Vāka noformējumā izmantota Jaņa Rozentāla glezna "Ganu meitas dziesma" (1898).
        ISBN 9789934549984.

 

Kols, Vils.
    Iekaisuma spektrs : kā atklāt iekaisuma izraisītāju un, veidojot jaunus ieradumus, uzlabot veselību / Vils Kols, Eva Ādamsone ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2020. - 247, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576232.

 

Niedrītis, Jānis Ēriks.
    Meklējiet un jūs atradīsiet! / Jānis Ēriks Niedrītis. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2019. , ©2019. - 235 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas, portreti ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934841347.

 

Packevičius, Alfredas.
    Santehniķa rokasgrāmata / Alfredas Packevičius, Saulius Šalna ; tulkoja MB "Eurovertis". - Vilnius : Super namai, 2018. - Utena : Utenos Indra. - 368 lpp. : ilustrācijas, diagrammas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 356.-357. lpp.
        ISBN 9786099596037.

 

Rība, Aija.
    Veiksmīga biznesa psiholoģija : percepcijas jeb uztveres varā / Aija Rība. - Rīga : Antava, [2020]. - 215 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 31 cm. - Bibliogrāfija: 197.-215. lpp.
        ISBN 9789934861284.

 

Tāvu zemes kalendars, 2021 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 31. (82.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2020. - 289, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789984293370.

 

Фанг, Джейсон.
    Код ожирения : глобальное медицинское исследование / Джейсон Фанг ; перевод с английского А. Люминой. - Москва : Эксмо, 2020. - 334 с. : ил. ; 24 cm. - (Открития века). - На обложке: о том, как подсчет калорий, увеличение активности и сокращение объема порций приводят к ожирению, диабету и депрессии.
        ISBN 9785041141684.

 

Экман, Пол.
    Психология эмоций : перевод с английского / Пол Экман. - 2-е издание. - Москва : Питер, 2015. - 333 с. : ил., портр., табл. ; 21 см. - (Сам себе психолог). - Библиография в примечаниях. - На обложке: я знаю, что ты чувствуешь.
        ISBN 9785446109401.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Ābele, Inga.
    Balta kleita / Inga Ābele ; redaktors Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku datorgrafiskā apstrāde. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. - 157, [2] lpp. ; 20 cm. - Grāmatas vāku noformējumā izmantots Aleksandras Beļcovas dekoratīvais šķīvis "Jūrmalā", 1925.
        ISBN 9789934595134.

 

Atvuda, Mārgareta.
    Liecinieces : [romāns] / Mārgareta Atvuda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 478, [1] lpp. ; 21 cm. - Turpinājums romānam "Kalpones stāsts".
        ISBN 9789934087349.

 

Auziņš, Arnolds.
    Virves dejotāja : romāns / Arnolds Auziņš ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 174, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934204210.

 

Berģis-Kalns, Dzintars.
    Lūdzu, turpini man melot : [romāns] / Dzintars Berģis-Kalns ; Oskara Sūniņa vāka dizains ; literārā redaktore Zane Seņkova. - [Jūrmala] : Dzintars Berģis-Kalns, 2020. - 460 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934231094.

 

Čapeks, Karels.
    Dārzkopja gads / Karels Čapeks ; no čehu valodas tulkojusi Anna Bauga ; Jozefa Čapeka zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 170, [4] lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934090509.

 

Daudz laimes, jubilār! : apsveikumi un vēlējumi : mazliet nenopietni / sastādītāja Inta Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, [2018]. - 542, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Grāmatā iekļauti 366 apsveikumi - katras dienas jubilāram, dots vārda izcelsmes skaidrojums, kā arī ieskats numeroloģijā un horoskopos.
        ISBN 9789934534768.

 

Gerhardsena, Karina.
    Melnais ledus : krimināldetektīvs / Karina Gerthardsena ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 269, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934204302.

 

Gilesē, Kārena.
    Ko atnes viļņi : [romāns] / Kārena Gilesē ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2020. - 298, [6] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238258.

 

Hārts, Robs.
    Ēnas saules pilsētā. "Mākoņa" labirints : [romāns] / Robs Hārts ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2020. - 477, [1] lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestseller. . - Uz vāka: Šī nav tikai vieta, kur strādāt. Šī ir vieta, kur dzīvot. Tu nekad negribēsi doties prom.
        ISBN 9789984359915.

 

Kaura, Rupi.
    saule un viņas puķes : [dzeja] / Rupi Kaura ; no angļu valodas atdzejojusi Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 248, [7] lpp. ; 20 cm. - Uz vāka: Sunday Times Bestsellers.
        ISBN 9789934088445.

 

Kūlis, Ēriks.
    Ja ietu vēl labāk, vairs nevarētu ciest : ironiskā proza / Ēriks Kūlis ; redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 175 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934204203.

 

Nuts, Zane.
    Zosāda / Zane Nuts ; literārā redaktore un korektore Baiba Ivulāne ; māksliniece Ieva Mazlazdiņa. - [Priekuļu novads] : [Zane Riekstiņa], [2020]. - 176 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934893537.

 

Račko, Karīna.
    Netīrā : [romāns] / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Karīna Račko SIA, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2020. - 431 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934896002.

 

Seleckis, Vilis.
    Disidents : Inta Cālīša dzīvesstāsts / Vilis Seleckis ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 623, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm. - Grāmatā izmantotas fotogrāfijas no Inta Cālīša ģimenes arhīva.
        ISBN 9789934088674.

 

Tirzītis, Gunārs.
    Sīļa māja : romāns / Gunārs Tirzītis ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 207, [1] lpp. - (Vakara romāns ; 8/2020 (254).
        ISBN 9789934157264.

 

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Адлер-Ольсен, Юсси.
    Селфи / Юсси Адлер-Ольсен ; перевод с датского В. В. Жигановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-бестселлер XXI века). - Книга серии об отделе Q и комиссаре полиции Карле Мёрке.
        ISBN 9785040972289.

 

Анхем, Стефан.
    Минус 18° : [роман] / Стефан Анхем ; перевод со шведского Елены Серебро. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171104238.

 

Богданова, Ирина.
    Дом, где тебя ждут : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 701, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001270942.

 

Богданова, Ирина.
    Фарфоровая память : повесть / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 669, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001271550.

 

Гессе, Герман.
    Игра в бисер ; Путешествие к земле Востока : [романы] / Герман Гессе ; перевод с немецкого С. Апта, Е. Шукшиной. - Москва : АСТ, 2019. - 606, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126629.

 

Зощенко, Михаил Михайлович.
    Не может быть! : сборник / Михаил Зощенко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 828, [1] с. ; 22 см. - (Русская литература. Большие книги).
        ISBN 9785389183155.

 

Кейн, Рейчел.
    Горький водопад : [роман] / Рейчел Кейн ; перевод с английского М. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер Amazon). - Продолжение цикла "Мертвое озеро".
        ISBN 9785041136727.

 

Мищук, Катажина Береника.
    Я, дьяволица : фантастический роман / Катажина Береника Мищук ; перевод с польского Д. Антиповой. - Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041117931.

 

Покровская, Ольга.
    Пока горит огонь : сборник / Ольга Покровская. - Москва : Эксмо, 2016. - 313, [2] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).
        ISBN 9785699879403.

 

Солнцева, Наталья.
    Запоздалая месть / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [1] c. ; 21 см. - (Мистический детектив).
        ISBN 9785171134532.

 

Раевская, Марина.
    Уходи не оглядываясь : роман / Марина Раевская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 236 с. ; 20 cm.
        ISBN 9786171254206.

 

Рубанов, Андрей.
    Сажайте, и вырастет : [роман] / Андрей Рубанов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 571, [3] с. ; 21 см. - Лауреат премий "Национальный бестселлер" и "Ясная поляна".
        ISBN 9785171214258.

 

Суворов, Виктор.
    Рассказы освободителя / Виктор Суворов. - Новое издание, дополненное и переработанное. - Москва : Добрая книга, 2017. - 374, [2] с. ; 22 см. - На титульной странице: Эта книга вышла в свет в 1981 году на английском языке под названием "The Liberators" ("Освободители") и выдержала более ста изданий на двадцати трех языках. В России первое издание книги публиковалось под названием "Освободитель".
        ISBN 9785981246821.

 

Līdzīgi raksti