Nozaru literatūra

 

Eimens, Daniels G.
    Kā salabot dvēseles mikroshēmu : smadzeņu un dvēseles saikne praksē / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2020. - 260, [1] lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934576225.

 

Hari, Džoans.
    Zudušās saiknes : depresijas īsto iemeslu un negaidīto risinājumu atklāšana / Džoans Hari ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 400 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934089565.

 

Kerija, Tanita.
    Ko domā mans bērns? : praktiskā bērnu psiholoģija mūsdienīgiem vecākiem / Tanita Kerija ; konsultante dr. Angarada Rudkina ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 256 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 246.-249. lpp. - Rokasgrāmata vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 2 līdz 7 gadiem.
        ISBN 9789934088599.

 

Stranga, Aivars.
    Latvijas un Padomju Krievijas miera līgums 1920. gada 11. augustā : Latvijas un Padomju Krievijas (PSRS) attiecības 1919.-1925. gadā / Aivars Stranga ; zinātniskie recenzenti: Dr. hist. Jānis Ķeruss, Dr. hist. Aldis Miņins ; redaktore Gita Kļaviņa ; Māra Garjāņa dizains. - Otrais papildinātais izdevums. - Rīga : Mansards, 2020. - 444, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. . - Personu rādītājs: 433.-[445]. lpp. - 1. pielikums: 395.-[424]. lpp. ; 2. pielikums: 425.-[431]. lpp. - Vāka attēls: Miera līguma parakstīšana ar Padomju Krieviju Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā 1920. gada 11. augustā.
        ISBN 9789934122408.

 

Upenieks, Aivars.
    Vīza uz pasaules malu / Aivars Upenieks ; fotogrāfijas no autora personīgā arhīva ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 238 lpp. : fotogrāfijas ; 20 cm. - (Aiz apvāršņa).
        ISBN 9789934204265.

 

Зюндер, Томас.
    Во все уши : про многозадачный орган, благодаря которому мы слышим, сохраняем рассудок и держим равновесие : перевод с немецкого / Томас Зюндер, Андреас Борта. - Москва : Бомбора ; Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Нон-фикшн головного мозга. О том, что мы такое и как теперь с этим жить).
        ISBN 9785041132255.

 

Матвеева, Анна(Анна Александровна).
    Картинные девушки : музы и художники: от Рафаэля до Пикассо / Анна Матвеева. - Москва : ACT ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 508, [1] с. ; 21 см. - (Проза Анны Матвеевой).
        ISBN 9785171212995.

 

Синсеро, Джен.
    НИ СЫ : будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед / Джен Синсеро ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 24 см.
        ISBN 9785699986309.

 

Daiļliteratūra latviešu valodā

 

Adlers-Olsens, Jusi.
    Upuris 2117 : kriminālromāns / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - 475, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigzenes detektīvu klubs). - Astotā grāmata ciklā par Q nodaļu un izmeklētāju Karlu Merku.
        ISBN 9789934088537.

 

Apškrūma, Kornēlija.
    Mirkļa pieskāriens / Kornēlija Apškrūma ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 94, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934204241.

 

Čajkovskis, Adrians.
    Kara suņi : romāns / Adrians Čajkovskis ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute ; mākslinieks Andis Reinbergs. - [Rīga] : Prometejs, [2020]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934553387.

 

Jakovļeva, Jūlija.
    Debesis dimantos : romāns / Jūlija Jakovļeva ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs par Staļina laiku). - Uz vāka: Vai pagātnes noslēpumi spēj nogalināt?.
        ISBN 9789934158209.

 

Jonikāns, Valerijans.
    Manas dzimtas stāsts / Valerijans Jonikāns ; Stella Elksne: grāmatas dizains un attēlu apstrāde ; Roberts Porciks : vāka foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 89, [1] lpp. : fotogrāfijas, attēli, dokumenti ; 21 cm. - Uz vāka 1. lappuses: Morcinīku sādžas notikumu aculiecinieks cauri gadsimtiem Petru kalnā.
        ISBN 9789984293349.

 

Kankimeki, Mia.
    Sievietes, par kurām domāju naktīs / Mia Kankimeki ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - 432 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934088216.

 

Kastena, Mona.
    Glābiet viņu : romāns / Mona Kastena ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 300, [1] lpp. ; 23 cm.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934088575.

 

Ketnere, Keita.
    Asteszvaigznes brīdinājums : [romāns] / Keita Ketnere ; Daces Kamelas vāka dizains. - [Rīga] : Virja LK, 2020. - 256 lpp. ; 22 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" III daļa.
        3. daļa.
        ISBN 9789934888014.

 

Kreiss, Roberts.
    Bīstamais cilvēks : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; Artūra Zariņa vāka dizains ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 399, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359854.

 

Mērčanta, Judīte.
    Elpo : romāns / Judīte Mērčanta ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 334, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934158087.

 

Olūts : literaturas almanahs / redaktore Valentīna Unda ; Stellas Elksnes grāmatas un vāku dizains ; Ilonas Žukovskas foto. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2020. - 246 lpp. ; 20 cm.
        18 (25).
        ISBN 9789984293363.

 

Pārksa, Adele.
    Lielais laimests : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - Rīga : PNB Print. , ©2020. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Uz vāka: Ja nu laimēt patiesībā nozīmē pazaudēt?.
        ISBN 9789984359908.

 

Poikāne, Sarmīte.
    Eņģeļu zeme un putnu pils / Sarmīte Poikāne ; redaktore Agnese Piļāne ; ilustrācijas: Alise Žīgure un Agate Žīgure ; vāka noformējums: Agnese Piļāne un Agate Žīgure ; Meldras Gailānes teksta korekcija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 312 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 5.-6.
        ISBN 9789934587788.

 

Roga, Kaspars.
    Trīs : šausmu stāsti / Kaspars Roga ; autora ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2020. - 267, [5] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        Saturs: 666 ; 888-33-444-8-7777 ; Trīs.
        ISBN 9789934204227.

 

Vilsons, Ēriks.
    Me & Mo : romāns divās daļās / Ēriks Vilsons ; redaktore Gundega Blumberga. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2020. - 253, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934595110.

 

Daiļliteratūra krievu valodā

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна).
    Тайна турецкого паши : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 cm. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785041120887.

 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.
    Пленник богини любви : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2020. - 345, [2] с. ; 20 cm + ил. - (Русская красавица).
        ISBN 9785041105143.

 

Богданова, Ирина.
    Отзвуки времени : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2019. - 747, [2] с. ; 21 cm. - Патриаршая литературная премия, 2017.
        ISBN 9785001270881.

 

Богданова, Ирина.
    Я спряду тебе счастье : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2018. - 686, [1] с. ; 21 cm.
        ISBN 9785001270201.

 

Вяземская, Ольга.
    Воровка. Королевы бандитской Одессы : сборник / Щльга Вяземская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 269, [1] с. ; 20 cm.
        ISBN 9786171257580.

 

Голдинг, Уильям.
    Повелитель мух ; Наследники ; Воришка Мартин : романы / Уильям Голдинг ; перевод с английского Е. Суриц, В. Хинкиса, А. Круглова. - Москва : АСТ, 2020. - 512 с. ; 21 см. - (Библиотека классики).
        ISBN 9785171126636.

 

Данилова, Анна.
    Умри, богема! : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041125837.

 

Колычев, Владимир.
    Мертвая бухта : роман / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. - (Роковой соблазн).
        ISBN 9785041119430.

 

Леонов, Николай.
    Дорожный снайпер / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [4] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041124212.

 

Маринина, Александра Борисовна, 1957-.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: Новинка: необычное дело Каменской.
        Том 1.
        ISBN 9785041055011.

 

Неволина, Екатерина(Екатерина Александровна).
    Тень в зеркале : [мистический триллер] / Екатерина Неволина. - Москва : T8 RUGRAM, 2020. - 222, [1] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785517030726.

 

Островская, Екатерина.
    Пригласи в дом призрака : роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2020. - 320 с. ; 21 cm. - (Татьяна Устинова рекомендует).
        ISBN 9785041091941.

 

Пикуль, Валентин Саввич(Валентин Саввич).
    Океанский патруль / Валентин Пикуль. - Москва : ВЕЧЕ, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 1. Аскольдовцы.
        ISBN 9785444458662. . - ISBN 9785444458488.

 

Пикуль, Валентин Саввич(Валентин Саввич).
    Океанский патруль / Валентин Пикуль. - Москва : ВЕЧЕ, 2018. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 2. Ветер с океана.
        ISBN 9785444458679. . - ISBN 9785444458488.

 

Романова, Галина.
    Кукла-любовь : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 320, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).
        ISBN 9785041119287.

 

Тамоников, Александр Александрович.
    Корейский излом : в крутом пике : роман / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [2] с. ; 21cm. - (Боевая хроника. Романы о памятных боях).
        ISBN 9785041105433.

 

Уайт, Лорет Энн.
    Самые тёмные дороги : роман / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Кирилла Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 480 с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива). - Amazon Charts & Washington Post Bestseller.
        ISBN 9785041119614.

 

Līdzīgi raksti