Līdz 7. jūlijam Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un citās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās bezmaksas izmēģinājuma laika ietvaros lasītājiem ir iespējams izmantot divas EBSCO datu bāzes – Middle Online Package for Middle Schools un Primary Online Package™ for Elementary Schools. 

 

     Šī iespēja nodrošināta valsts „Kultūras informācijas sistēmas” aģentūrai sadarbojoties ar EBSCO Publishing un kopā realizējot projektu „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”. Piedāvājuma īpašais mērķis ir piesaistīt skolas vecuma bērnu un jauniešu interesi par kvalitatīvu elektronisko resursu izmantošanu internetā. Abām piedāvājumā iekļautajām datu bāzēm ir sešas tematiskās sadaļas, kas aptver pilntekstu publikācijas un anotācijas angļu valodā no dažādas tematikas uzziņu izdevumiem, enciklopēdijām, periodiskajiem izdevumiem un grāmatām, tiek piedāvātas arī plašas foto materiālu, karšu un karogu kolekcijas, dažādu tēmu grāmatu apskati, biogrāfijas, pamfleti, TV un radio ziņas, publikas viedokļu aptaujas u. c.

 

     Datu bāzes izmēģinājuma laikā iespējams atvērt, no pašvaldību publisko bibliotēku datoriem ieejot interneta vietnē https://search.ebscohost.com.