Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Jau otro gadu pēc Kultūras ministrijas izstrādātā rīcības plāna tika īstenots projekts “Vērtīgo grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”.

 

     Projekta mērķis ir gan atbalstīt krīzes skarto grāmatniecības nozari, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem.

 

     Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmu publiskajām bibliotēkām īstenoja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), kura sadarbībā ar bibliotēku, literatūras un grāmatizdevēju jomas ekspertiem sagatavoja iepērkamo grāmatu sarakstu. 

 

     Rēzeknes reģiona publiskajās bibliotēkās nonākušas grāmatas 1537 eksemplāros par kopējo summu 14736, 37 eiro. Tās saņem 3 Rēzeknes pilsētas un 35 Rēzeknes novada publiskās bibliotēkas. 

 

     Šis ir ļoti nozīmīgs pienesums bibliotēku krājumu papildināšanai ar vērtīgām nozaru literatūras un daiļliteratūras grāmatām. Rēzeknes Centrālā bibliotēka ir saņēmusi 123 grāmatu eksemplārus 1161,17 eiro vērtībā, Rēzeknes  novada bibliotēkas – 1414 eksemplārus 13575, 20 eiro vērtībā.

 

     Lai grāmatas nonāktu pie mūsu lasītājiem, tika paveikts apjomīgs darbs. Paldies LNB speciālistiem par projekta organizēšanu, koordinēšanu! Pateicamies Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada pašvaldībām par transporta nodrošinājumu, paldies mūsu palīgiem par grāmatu “kalna” sanešanu bibliotēkā! Uz tikšanos bibliotēkā!