Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (1. un 17. jūnijs, abonements)

“Domāsim un dzīvosim zaļi!” 5. jūnijs – Pasaules vides diena (no 3. jūnija, lasītava)

“Mēs esam Dieva izredzēti šai nogurušā dzimtenē” Annai Rancānei –  dzīves jubileja (no 5. jūnija, lasītava)

“Mūsu jubilāre – novadniece Anna Rancāne” (no 7. jūnija, abonements)

“Tautas sāpju diena” 14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (no 7. jūnija, lasītava)

“Līgo saule, līgo bite,/Līgo visa radībiņa, līgo!” (no 10. jūnija, abonements)

“Dzimis Sakstagalā” Jānim Trūpam – 95 (no 18. jūnija, lasītava)

“Atklāj ES prezidējošo valsti Somiju!” (no 25. jūnija, abonements)

“Mans nams – mana pils” Tematiska interjera žurnālu izstāde (no 25. jūnija, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Kino ir māksla, kas mūs ienes fantāziju pasaulē” (no 4. jūnija)

“Jaunās grāmatas” (7. jūnijs)

“Latgales spilgtākajai dzejniecei Annai Rancānei apaļa jubileja” (no 10. jūnija)

“Raibie vasaras piedzīvojumi” (no 11. jūnija)

“Mūsu mazākie brāļi” (no 11. jūnija)

“Izzini latviešu zemnieku tikumu un dzīves gudrību” (no 19. jūnija)

“Augu dziedinošais spēks” (no 20. jūnija)

“Vasarā var jokus taisīt” (no 25. jūnija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Skolēna vasarai” (no 3. jūnija)

“Man prāta laimes brīdis senais. Aleksandram Puškinam – 220” (no 4. jūnija)

“Vasara – aktīvas atpūtas laiks!” (no 4. jūnija)

“Jūnija vasaras raibumiņi” (no 5. jūnija)

“Es ticu Dievam un tautai. Annai Rancānei – jubileja” (no 10. jūnija)

“Let's read English!” (no 11. jūnija)

“Laika skrējiens. Annai Ahmatovai – 130” (no 18. jūnija)

“Vasaras saulgriežu ielīgošana” (no 19. jūnija)

“Draudzības līkločos” (no 25. jūnija)