Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (2. un 16. maijs, abonements)

“Latvijā es dzīvoju, Latvijā es elpoju” 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (no 2. maija, lasītava)

“Latgales pavasara dēls – Jānis Klīdzējs” Jānim Klīdzējam – 105 (no 2. maija, lasītava)

“Latviešu rakstniekam Jānim Klīdzējam – 105” (no 3. maija, abonements)

“Dzīve fotomākslā” Jānim Gleizdam – 95 (no 3. maija, lasītava)

“Māte – ģimenes sirds un dvēsele” 12. maijs – Mātes diena. 15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena (no 7. maija, abonements)

“Vide un klimats” 5. jūnijs – Pasaules vides diena (no 20. maija, abonements)

“Krievu rakstniekam Aleksandram Puškinam – 220” (no 21. maija, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

 “Latvija: 15 gadi Eiropas Savienībā” (no 2. maija)

“Par Latgali domājot” “Cilvēka bērna” autoram Jānim Klīdzējam – 105 (no 3. maija)

“Jaunās grāmatas” (3. maijs)

“Mana mīļa māmuliņa” (no 7. maija)

“Ģimene – tā ir vislielākā vērtība” (no 10. maija)

“Lata romānam – 20” (no 14. maija)

“25. maijs – Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019” (no 20. maija)

“Bērnu grāmatu autorei Mārai Cielēnai – 65” (no 27. maija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Cilvēka bērns no Sakstagala” Jānim Klīdzējam – 105 (no 3. maija)

“Redzi burtus? Lasi pats!” (no 7. maija)

“Nav skaistāka mirdzuma par mātes acu spožumu” (no 8. maija)

“Siltākās rokas pasaulē” Mātes dienai veltīta tematiska izstāde (no 8. maija)

“Ģimene – mans stiprais balsts” (no 10. maija)

“Artura Konana Doila etīdes purpura toņos” (no 16. maija)

“Pasaku mamma Māra Cielēna – jubilāre” (no 22. maija)