Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 28. septembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā uz pasākumu “Bibliotēka. Jaunieši. Nākotne” bija ieradušies Rēzeknes 5. vidusskolas 7.a klases skolēni un skolotāja Ilga Buldure. Jāteic, ka jaunieši  bibliotēku neapmeklēja pirmoreiz, bet ir bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji jau no pirmsskolas vecuma.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2016. gada 16. septembrī Rēzeknes 2. bibliotēkā pulcējās Rēzeknes 5. vidusskolas 7.b klases jaunieši un skolotāja Biruta Trimalniece, lai piedalītos dzejas stundā “Tikšanās ar dzejoli”, kurā jaunieši iepazina dzeju un bibliotēkas datu bāzes.

E. Puķes grāmata

    2016. gada 6. aprīlī ARPC “Zeimuļs” telpās notika Evijas Puķes grāmatas „Pasakas, kas dzimušas Latvijā” prezentācija. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēku, un tajā piedalījās Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes pārstāvji, jaunieši un citi viesi.

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 18. līdz 23. aprīlim Latvijā tika atzīmēta Bibliotēku nedēļa, kuras vadmotīvs bija "Attiecības. Sadarbība. Kopiena". Šis moto aicināja mūsu tradicionālos svētkus ne vien pavadīt kopā ar sadarbības partneriem, bet arī izvērtēt mūsu prasmi dibināt kontaktus, komunicēt, strādāt kopienā un darboties tā, lai ieguvēji esam mēs paši, mūsu bibliotēkas lasītāji un sabiedrība kopumā.

Foto: wwww.rezeknesbiblioteka.lv

     Daba nav iedomājama bez putniem. Ja apklustu putnu dziedāšana, mums pietrūktu kaut kā ļoti svarīga. Cilvēks vienmēr ir apbrīnojis putnu eleganto lidojumu, spalvu krāšņumu un skaistās balsis.