Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Rēzeknes 2. bibliotēkā 2018. gada novembrī un decembrī apskatāma Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas skolēnu Latvijas simtgadei veltītu radošo darbu un Rēzeknes 5. vidusskolas audzēkņu zīmējumu izstāde “Es savai zemītei”.

 

     Skolēnu zīmējumos attēlots tas, kā viņi izjūt vārdus “es mīlu savu valsti” – tajos redzama daba un cilvēki, dzimtās mājas un ģimene, ko skolēni iekrāsojuši tādās krāsās, kādās viņi redz pasauli, tādējādi atklājot arī savas mentalitātes atšķirības krāsu izvēles ziņā.

 

     Zīmējumu izstādi papildina L. Rancānes Makašānu amatu vidusskolas meiteņu un zēnu radošie darbi. Meiteņu izšūtie rakstainie cimdi ir tas, kas raksturo tieši Latviju, latviskās tradīcijas un vērtības. Vecmammas mantojums aktuāls arī šodien, tikpat mīļš kā pati Latvija. Vidusskolas zēni savukārt veidojuši Latvju rakstu zīmes, kas ir spēka, stipruma un siltuma avots Latvijas nākamajai simtgadei. Izstādei pievienoti arī Makašānu amatu vidusskolas skolēnu vēlējumi  ciematam, novadam, Latvijai.

 

     “Katrs no mums Latviju redz citādāk, katram tā ir atšķirīga. Vieniem tā asociējas ar pelēkām, otriem – ar spilgtām, izteiktām krāsām. Vieniem tā varbūt ir zila viļņojoša jūra, citiem – Latvijas cilvēki, ģimene, interesanti notikumi, Latvijas karogs utt. Tas arī atspoguļojās bērnu zīmējumos,” saka skolotāja Inguna Šulberga.

 

     Īpašs paldies skolotājām, kuras ierosināja skolēnus uzzīmēt savu skatījumu par Latviju.   Paldies par atsaucību un atbalstu Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas skolotājai Ingunai Šulbergai un 5. vidusskolas vizuālās mākslas skolotājai Silvijai Deičmanei.

 

     Savas zināšanas par Latvijas dabu, cilvēkiem un vēsturiskiem faktiem 13. novembrī notikušajā pasākumā “Vai tu pazīsti savu dzimteni” Rēzeknes 2. bibliotēkā savukārt pārbaudīja 6. vidusskolas 9. b klases skolēni un audzinātāja Olga Šahurova. Paldies visiem!