Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2016. gada Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir pieejams jauns literārais žurnāls – “Domuzīme”.

 

     Žurnāls “Domuzīme” savu ceļu pie lasītājiem uzsāka 2015. gadā. Tas izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu, galvenā redaktore ir Rudīte Kalpiņa. Literatūras, publicistikas un vēstures cienītājiem paredzētais žurnāls ir 72 lappuses biezs un tas iznāk četras reizes gadā. Lasītavas plauktā šobrīd ir apskatāmi šī gada pirmie divi numuri. Piedāvājam ieskatu žurnāla 2. laidienā.

 

     Žurnāla uzmanības centrā ir nācijas un valsts identitātes jautājumi. Par to apaļā galda diskusijā “Latvijas valsts – identitātes krīzē?”. Pārdomas par igauņu identitāti lasāmas igauņu autora Valdura Mikitas esejā “Mikroetnoss”.

 

     Latviešu stāstniecību pārstāv prozaiķis Māris Bērziņš, īsprozā iepazīstinot lasītājus ar jauniem populārā Gūtenmorgena piedzīvojumiem. Ar stāstu debitē Iveta Šimkus, kura līdz šim bijusi zināma kā dzejniece. Rubrikā “Latviešu klasiķu īsproza” literatūrzinātnieks Viesturs Vecgrāvis aicina lasīt spožā noveļu meistara Anšlava Eglīša stāstu “Uguns pilsēta”, kas rakstīts pēc autora paša pieredzētās Berlīnes degšanas 1945. gadā. Tulkoti rumānietes Anas Blandianas un nigēriešu rakstnieces Čimānandas Ngozi Adiči  īsprozas darbi.

 

     Žurnāls iepazīstina ar četriem jauniem autoriem, kuri guvuši atzinību literārajā seminārā “Aicinājums”: Mariju Luīzi Meļķi, Kirilu Ēci, Loti Lārmani un Lauru Alpi. Jaunajā žurnālā lasāmas arī Eduarda Aivara un Guntas Šnipkes dzejas kopas, kā arī serbu dzejnieka Ivana V. Laliča (Иван В. Лалић) darbi Arvja Vigula atdzejojumā. Numura intervijā “Misija – grāmatniecība” saruna ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Letonikas un Baltijas centra pētniecības sektora vadītāju Viesturu Zanderu.

 

     Šajā žurnāla numurā lasāma vēsturnieka Jāņa Šiliņa  apcere par vēsturnieka statusu, savukārt publicists un prozaiķis Otto Ozols rakstā “Viena romāna tulkošanas dēkas” aprakstījis pieredzēto saistībā ar savu darbu – tulkošanu svešvalodās. Unikālas atmiņas par 20. gs. 80. gadu Latviju, kas tolaik vēl atradās padomju okupācijā, speciāli žurnālam “Domuzīme” uzrakstījis vācu vēsturnieks Detlefs Hennings.

 

     Par 19. gs. latviešu rakstnieku, tulkotāju un pedagogu Ernestu Dinsberģi viņa 200. jubilejas gadā raksta literatūrzinātnieks Pauls Daija. Žurnāls piedāvā arī tulkotāja un dzejnieka Jāņa Vādoņa eseju “Literatūras tīklos”.

 

     Žurnāls “Domuzīme” lasāms arī elektroniski www.las.am un www.fabula.lv.

 

     Informējam, ka lasītavas krājumā ir pieejami agrāk iznākušie un iecienītie literārie žurnāli latviešu valodā “Karogs” (1980-2010), “Avots” (1988-1989) un “Latvju Teksti” (2013-2015). Šos žurnālus izsniedzam arī lasīšanai uz mājām.

 

     Laipni gaidīti mūsu lasītavā!