Dzejas pēcpusdiena ar Rūdolfu Linužu

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītāju klubiņā ”LASIs” 2020. gada 19. februārī plkst. 15.00  viesosies Rūdolfs Linužs (Kōrsovīts).

 

     Kārsavas pusē dzīvojošais autors tieši pirms gada Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā prezentēja savu pirmo dzejoļu krājumu „Jūtu labirints”, kurš tika izdots 2018. gadā. Otrais dzejoļu krājums „Laika apstākļi sirdij” pie lasītājiem nonāca 2019. gadā.

 

     R. Linuža dzeja un stāsti ir atrodami žurnālos „Rosme” un „Katōļu Dzeive”, literatūras almanahā „Olūts”, gadagrāmatā „Tāvu zemes kalendars”, viņa darbus bieži publicē arī vietējie laikraksti. Pateicoties autoram, abi viņa dzejoļu krājumi ir atrodami arī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas krājumā.

 

     Laipni gaidīti  dzejas pēcpusdienā ar R. Linužu Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītāju klubiņā „LASIs”! Ieeja kā allaž – bez maksas.