Lekcija LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     No 2019. gada 18. līdz 22. martam norisinājās pirmā Eiropas Medijpratības nedēļa (European Media Literacy Week), kuras ietvaros Rēzeknes bibliotēku speciālisti vadīja izglītojošus pasākumus dažādu vecumposmu auditorijai.

 

     Aizvadītā gada nogalē trīs Rēzeknes publisko bibliotēku darbinieki piedalījās konkursā un ieguva iespēju mācīties medijpratības meistaru mācībās, kuras norisinājās Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Medijpratības meistari ir deleģēti iegūtās zināšanas nodot tālāk iedzīvotājiem, tā veicinot sabiedrības medijpratības līmeņa celšanos, kritisko domāšanu, izpratni par mediju vidi, ziņu tapšanas procesiem, dezinformāciju informatīvajā telpā un sociālo mediju darbības principiem.

 

 

RCB rīkotais pasākums LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā

 

     Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā (RCB) Eiropas Medijpratības nedēļā notika lekcija “Mediji jālieto prātīgi”, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) Rēzeknes filiālē RCB medijpratības meistare vadīja lekciju un diskusiju “Vai var ticēt visam, kas rakstīts”. Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās diskusijā, stāstot par konkrētiem gadījumiem, kad ir nācies saskarties ar maldinošu informāciju, un uzdodot jautājumus par konkrētiem risinājumiem, kādus atbildīgās institūcijas plāno veikt dezinformācijas apkarošanas jomā, un rīkiem viltus ziņu atpazīšanai.

  

   Rēzeknes 2. bibliotēkas medijpratības meistars savas bibliotēkas apmeklētājiem vadīja medijpratības zināšanu pārneses pasākumu ”Medijpratības nozīme mūsdienu informācijas vidē”, kura mērķauditorija bija jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Attīstot jauniešos medijpratību, tiek veicināti labvēlīgi apstākļi ne tikai intelektuālajai, bet arī radošajai attīstībai.

 

     Prezentācijas laikā apmeklētāji uzzināja, ka informācija par vienu un to pašu notikumu dažādos medijos mēdz atšķirties, ka sociālie mediji ir uzmanības pievēršanas mehānisms, ar ko var efektīvi manipulēt, kā arī ieguva informāciju par  mediju biznesa darbības pamatprincipiem un to finansēšanas modeļiem.

 

Pasākums Rēzeknes 2. bibliotēkā

 

     Pasākuma laikā tika uzsvērts, cik  nozīmīga loma aktuālajā informatīvajā telpā ir prasmēm meklēt, atrast, analizēt un izvērtēt informāciju, kā arī noteikt tās avotus un to, kādiem mērķiem informācija tiek izplatīta.

 

     Pasākuma apmeklētājus īpaši ieinteresēja tēma par sociālo tīklu darbības algoritmiem. Uzzinot, ka sociālo tīklu kompāniju algoritmu darbība paredz, ka lietotāji savu sociālo tīklu profilu ziņu lentēs redz informāciju, kas līdzīga viņu iepriekšējai mijiedarbībai un ka šādi tiek veidota līdzīgi domājošo kopiena, aizsākās diskusija. Tās laikā pasākuma dalībnieki nonāca pie secinājumiem, ka dažādu kopienu pārstāvji tiek informēti par atšķirīgiem faktiem un viņiem nav kopīgas zināšanu bāzes, lai spētu vienoties par kompromisu kādā konkrētā jautājumā. Šāda veidā kopā diskusijas dalībnieki atrada vēl vienu sociālo tīklu izmantošanas risku.

 

     Šis bibliotēkā organizētais pasākums parādīja, ka, neskatoties uz to, ka jaunieši ļoti daudz laika pavada digitālajā vidē, arī šai vecumgrupai vajag periodiski papildināt savas zināšanas medijpratības jomā.

 

     Rēzeknes Bērnu bibliotēkas medijpratības meistare medijpratības un informācijpratības veicināšanai sadarbībā ar Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju rīkoja vairākas izzinošas nodarbības 5. – 7. klašu skolēniem “Vai Tu zini, ko Tu dari internetā”.

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēkas medijpratības meistare ar saviem apmeklētājiem

 

     Visu bērniem un jauniešiem adresēto nodarbību galvenais mērķis bija iepazīstināt ar nozīmīgākajiem ar medijpratību saistītajiem jēdzieniem, sniegt ieskatu tajā, kā justies droši, darbojoties internetā, un mācīt kritiski izvērtēt medijos sastopamo informāciju.

 

     Šajās nodarbībās skolēni rada atbildes uz vairākiem jautājumiem – kas ir mediji un kāda ir to loma sabiedrības dzīvē, kas ir medijpratība, kas ir viltus ziņas un kādas ir izplatītākās „feiku lapas”. Nodarbību laikā skolēnu uzmanība tika vērsta arī uz katra cilvēka digitālo portretu jeb uz to, ko viņi publicē internetā un kā tas tiek atspoguļots uz viņu personas datiem un nākotnes darbībām.

 

     Lai nostiprinātu nodarbību laikā iegūtās zināšanas, tika demonstrēta mācību filma par to, cik daudz par katru no mums var uzzināt internetā, tika veiktas pārrunas un izdarīti secinājumi. Galvenā atziņa, ko ieguva ikviens no nodarbību dalībniekiem, bija tā, ka labāk būt patiesam, nevis pirmajam, kas sniedz maldinošas ziņas un dalās ar nepatiesu informāciju.

 

     Visi medijpratības meistari saka lielu paldies saviem sadarbības partneriem!

 

     21., 22. martā bibliotēku medijpratības meistari no visas Latvijas bija sabraukuši uz tikšanos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai dalītos pieredzē, apgūtu jaunas zināšanas un gūtu ieskatu nākotnes plānos saistībā ar turpmākajām medijpratības veicināšanas aktivitātēm Latvijā.

 

     Medijpratības nedēļa ir aizvadīta, bet izglītošanās ar to nav beigusies! Ikviens, kuram ir vēlme padziļināt savas zināšanas šajā jomā, joprojām var pieteikties nodarbībām RCB, Rēzeknes 2. bibliotēkā un Bērnu bibliotēkā.