Valsts robežsardzes paraugdemonstrējums Rēzeknē 2012. gada 4. maijā

Foto: A. Romanovska

     1918. gada 18. novembrī, proklamējot Latvijas Republikas neatkarību, Tautas padome deklaratīvi noteica arī pagaidu jaunizveidotās valsts robežu.

 

     Lai to apsargātu, 1919. gada 7. novembrī Latvijas armijas virspavēlnieks Jānis Balodis izdeva pavēli par robežsargu priekšnieka amata izveidošanu un robežsargu vienību formēšanu. Ar 1919. gada 15. novembri sākās reālā robežas apsardzība. Robežsargu darbība tika balstīta uz Tautas Padomes 1918. gada 5. decembrī izdotajiem iekšējās apsardzības pagaidu noteikumiem.

 

     2015. gada 22. oktobrī Saeima lēma par grozījumu veikšanu “Likumā par svētku un atceres dienām”, un nu 7. novembris tiek atzīmēts arī kā robežsargu profesionālie svētki – Robežsargu diena. 2019. gads ir ļoti nozīmīgs Valsts robežsardzes vēsturē. Tas ir gads, kad robežsardze atzīmē simtgadi.

 

     No 2019. gada 11. novembra Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) lasītavā būs apskatāma ceļojošā izstāde ”Valsts robežsardzei – 100”, ko organizē Valsts robežsardzes koledžas bibliotēka sadarbībā  ar  Valsts robežsardzes koledžas vēstures izpētes nodaļu. Visi interesenti varēs aplūkot par godu Valsts robežsardzes 100. gadadienai rīkotā fotokonkursa darbus “Mēs – robežsargi”, kā arī  darbus no bērnu zīmējuma konkursa “Manai robežsardzei – 100”.  

 

     Zīmējumu konkursā piedalījās skolēni no visām Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm trīs vecuma grupās: I grupa – 1.–4. klase, II grupa – 5.–9. klase un III grupa – 10.

 

     Robežsardzes koledžas bibliotēka prezentēs grāmatas, materiālus un citus iespieddarbus, kuri atbilst Valsts Robežsardzes simtgades tematikai.

 

Informāciju sagatavoja

Valsts robežsardzes koledža