Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ikviens rokdarbs, vienalga no kāda materiāla veidots, tā darinātājam vienmēr ir attīstījis iztēli, palīdzējis atraisīties radošajām spējām, sniedzis emocionālu baudu un darboties prieku.

 

     Ja runājam konkrēti par bērnu rokdarbiem, tad visiem ir skaidrs, ka tie sekmē vispusīgu un harmonisku attīstību, ļauj attīstīt iemaņas un prasmes praktiskā darbā jau no agras bērnības.

 

     Mūsdienu iespējas ar daudzveidīgajiem materiāliem, ideju avotiem žurnālos, grāmatās un internetā ir ļoti plašas, tāpēc katrs var atrast savām interesēm un materiālajai rocībai atbilstošāko, vajadzīgs tikai laiks un griba kaut ko darināt.

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītāja Inna Seļģicka (Griškānu pagasta kultūras nama vadītāja) ir pratusi ieinteresēt sava pagasta bērnus radoši izpausties rokdarbu pulciņa nodarbībās.

 

     Bērni viņas vadībā darbojas ar visdažādākajiem materiāliem – papīru, pērlītēm, dziju, koku, audumu, akmentiņiem, spalvām un daudziem citiem arī mazāk tradicionāliem materiāliem.

 

     No 23. marta līdz 7. aprīlim Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas apmeklētāji Griškānu pagasta bērnu rokdarbus var aplūkot nelielā izstādē. Iespējams, ka kāds no darbiņiem arī mūsos atmodinās radošas fantāzijas, tāpēc – ļausimies bērnu rokdarbu priekam!

 

     Izstādes foto skatieties šeit.