Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2023. gada 1. novembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums tiks papildināts ar 21 jaunu grāmatu. Šoreiz visas grāmatas, kuras izdotas latviešu valodā, ir bibliotēkas viesu dāvinājumi. Turpinājumā – ieskats jaunumos.

      

     Aktrises Agneses Zeltiņas grāmata “A – Z” ir vēl nebijis notikums – pirmā Instagram grāmata Latvijā, kas Instagram profilā tika vispirms izstāstīta un tad, pateicoties sekotājiem, uzrakstīta. Tas ir atklāts, patiess un godīgs stāsts par Agneses dvēseles līkločiem, dzīvi 5 valstīs un viņas visbūtiskākajām vērtībām alfabētiskā secībā. Izdevums papildināts ar krāšņu bilžu karuseli un paredzēts ļoti plašam lasītāju lokam – gan tiem, kas aktrisei seko no 90. gadu sākuma, gan tiem, kurus viņa iedvesmo ik dienu savā profilā @actressagnesezeltina.

 

     Grāmatas ievadā aktrise raksta: “Šis ir mans dvēseles stāsts. No mana skatpunkta – godīgs. Iespējams, citi tajā iesaistītie cilvēki stāstītu pavisam citu stāstu, bet tas lai paliek viņu ziņā. Nav divu vienādu dzīvju, tieši tāpat kā nav divu vienādu stāstu. Un nav vienas patiesības pat viena un tā paša stāsta ietvaros.”

 

     Literātes Evelīnas Visockas dāvinājums – skaists un krāsains dzejoļu krājums “Krāsainās krelles”. Dzejniece nāk no Mākoņkalna pagasta. Skolas gaitas saistās ar Pušas pamatskolu un Rēzeknes internātskolu, savukārt studijas – ar Daugavpils Pedagoģisko institūtu, kur iegūta krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Darba gaitas Evelīna iesāka Sakstagala bērnudārzā, vēlāk strādāja Varakļānu vidusskolā, Galēnu pamatskolā, bet Dravnieku pamatskolā viņa 25 gadus bija skolas direktore. Svarīgi notikumi Evelīnas dzīvē saistās arī ar Viļāniem. Riebiņu novada domē viņa bija izglītības jautājumu koordinatore, pašlaik ir Preiļu novada IP Izglītības darba speciāliste.

 

     Jaunieguvumos šoreiz arī literātes, vairāku dzejas krājumu (9) autores Rasmas Urtānes dzejoļu krājumi “Tev skūpstu neizdzēst no lūpām” un “Saulīte plaukstās”. Krājumā “Saulīte plaukstās” apkopoti daudzu gadu dzejoļi. Sākumā autore vēlējās ievietot vārsmas tikai par dzimteni un dabu, bet viņas daiļradē tas neesot iespējams. Grāmatu bagātina krāšņas pašas autores un Jāņa Belova fotogrāfijas, arī viņu abu mākslinieciskais noformējums ir brīnumjauks.

 

     Rasma Urtāne ir Jelgavas latviešu biedrības dzejnieku kluba “Pieskāriens” vadītāja. Viņa ir sastādījusi literāro almanahu “Skaņa pār Lielupi” (2007) un iedibinājusi Jelgavā ikgadējo kopkrājumu “Zemgales Vācelīte”. Ikdienā vada lietvedības lekcijas komercuzņēmumiem, pensionāre, bet atgriezusies savā ķīmiķa profesijā. Šobrīd strādā par ķīmijas skolotāju Jelgavas Amatu vidusskolā. Viņa sevi sauc par mīlestības dzejnieci un ar vieglu ironiju piebilst: “Manas sirdslietas sen jau sakārtotas un patiesībā nebūtu par ko skumt, bet mīlestības dārzs jāravē, jākopj.”

 

     Gustava Manteifeļa apcerējums “Inflantijas kņaziste 17. un 18. gadsimtā iznāca 1897. gadā. Sākotnēji tas tika publicēts kā daļa no monumentālā darba “Senās Livonijas zemju vēstures apcerējumi”. Manteifeļa skatījumā Inflantijas nozīmīgākās amatpersonas ir bīskapi, vojevodas, dižciltīgo ģimeņu pārstāvji – politiskie un sabiedriskie darbinieki, īpaši tie, kuri aktīvi atbalstīja katoļticības izplatību reģionā un finansēja katoļu baznīcu celtniecību.

 

     Barons Gustavs fon Manteifelis (dzimis 1832. gada 18. (30.) novembrī Rēzeknes apriņķa Dricānu muižā) – pārpoļojies vācu muižnieks, pēc izglītības tiesību speciālists. Viņš interesējās par daiļliteratūru, mūziku, folkloru, etnogrāfiju, ģeogrāfiju un vēsturi, ko apliecina autora apcerējumi un publikācijas.

 

     Laipni gaidām bibliotēkā! Sirsnīgs paldies visiem grāmatu dāvinātājiem.

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

Jauno grāmatu diena e-grāmatu bibliotēkā (grāmatas latviešu valodā) – trešdienās.

E-grāmatas angļu valodā u. c. svešvalodās lasiet šeit.

 

Līdzīgi raksti