Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2020. gada 16. oktobrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonementa krājums tiks papildināts ar 38 jaunām grāmatām. Turpinājumā neliels ieskats jaunumos.

 

     Zigmunda Freiberga grāmatā “Pasākumu vadīšanas māksla” var uzzināt, kas un kāpēc ir svarīgākais pasākumu vadīšanā un kā attīstīt un pilnveidot pasākumu vadīšanu. Šī ir rokasgrāmata esošajiem un topošajiem kāzu, jubileju, korporatīvo un citu veidu pasākumu plānotājiem un vadītājiem, jo palīdzēs organizēt oriģinālus, gaumīgus un aizraujošus pasākumus, izveidot to scenārijus, plānus, saturisko un vizuālo noformējumu. Grāmatā atbildi uz jautājumu, kā novadīt pasākumu – vai tā būtu mācību stunda skolā, korporatīvais vai privātais pasākums –, varēs saņemt gan skolotājs, strādājot ar lielāku vai mazāku klasi, gan cilvēks, kuram patīk organizēt un vadīt nelielas svinības šauram ģimenes lokam, gan profesionālis, kas vada plašus pasākumus.

 

     Simonas Deivisas “Montesori mazulis” sniedz praktiskus padomus kā, izmantojot unikālas pedagoģijas metodes izveidotājas Marijas Montesori izstrādātos principus un filozofiju, veidot pozitīvas, veiksmīgas attiecības ar mazuli; kā veicināt mazuļa interesi par pasauli un mācīt atbildību; kā iekārtojams mājoklis, lai tas būtu bērnam drošs, attīstošs un radītu vēlmi darboties pašam. Lasītājs gūst izpratni par mazuļu vajadzībām, viņu apkārtējās vides izjūtu un uzvedību. Autore aicina vērot bērnus, pamanīt viņu dažādās personības un intereses, būt palīgiem bērnu attīstības ceļā.

 

     Ulda Bloža “Ludzas igauņu valodas ābece” būs vērtīgs materiāls, lai iepazītos ne tikai ar Ludzas igauņu valodu un tās īpatnībām, autors tajā ir iekļāvis informāciju arī par Ludzas igauņu vēsturi, pētniekiem un Ludzas igauņu apdzīvotajām teritorijām. Jebkuram lasītājam būs interesanti apskatīt arīdzan grāmatas beigās pievienoto latviešu–Ludzas igauņu–latgaliešu vārdnīcu, kurā iespējams saskatīt arī laika gaitā veidojušos ietekmi no latgaliešu un krievu valodas.

 

     Sērijas “Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas” otrajā grāmatā “Bille, Anss un citi” apkopoti Vizmas Belševicas 1960.–80. gados sarakstīti, iepriekš nepublicēti prozas darbi, to vidū stāsti nodaļā “Nezināmā Bille” un prozas cikls ar nosacītu nosaukumu “Ceļā uz Ansu Lerhi-Puškaiti”. “Šis cikls,” kā grāmatas priekšvārdā raksta tās sastādītājs Jānis Elsbergs, “atspēko vienu no pašas autores radītajiem un regulāri uzturētajiem mītiem – ka viņa nekad neesot rakstījusi atvilktnei. 1970.–72. gadā, kad viņa bija striktā padomju varas nežēlastībā (un nebija zināms, vai un kad tā beigsies), viņa diezin vai domāja, ka jelkad varēs publicēt kaut ko tik, pēc tā laika terminoloģijas, nacionālistisku. Tomēr viņa rakstīja.”

 

     Jāņa Saktiņa autobiogrāfiskā grāmata “Ar sakostiem zobiem” tapusi, izmantojot 73 gadu garumā ik dienas rakstītās dienasgrāmatas, kā arī arhīva un citus savāktos izpētes materiālus. Rēzeknes ļaudīm grāmata varētu būt īpaši saistoša ar to, ka autors gandrīz pusi no sava darba mūža ir strādājis Rēzeknes apkaimē, grāmata palīdzēs ieskatīties kādreizējo laiku notikumos.

 

     Ukraiņu rakstnieces Tamāras Horihas Zerņas romāna “Meitiņa” darbība norisinās 2014. gada pavasarī un vasarā Doneckā. Tieši tur varone zaudē ģimeni, mājas, darbu, ilūzijas, un tieši tur viņa no jauna savāc kopā dzīves lauskas, atrod jaunu jēgu un jaunu pamatu zem kājām. Soli pa solim lasītājs vēro sējēju pārdzimstam cīnītājā…

 

     Slovēņu rakstnieces Gabrielas Babnikas “Sausumlaiks” ir darbs par mīlestību. Viņa – 62 gadus veca māksliniece – nāk no Eiropas vidienes, viņš – 27 gadus vecs afrikānis – ir audzis uz ielas un bijis vardarbības upuris. Abu draudzībā jūtama ķermeniskā vientulība, traģiskā bērnība, un jo sevišķi harmatans – sausumvējš, kas traucē uzplaukt mīlestībai.

 

Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 2. novembrī.

Jauno grāmatu diena e-grāmatu bibliotēkā (grāmatas latviešu valodā) – katru trešdienu.

E-grāmatas angļu valodā u. c. svešvalodās lasiet šeit.

 

Līdzīgi raksti