Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Vai zinājāt, ka bibliotēkā ir pieejamas grāmatas arī lietuviski? Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (RCB) sadarbības partnere, R. Granauska Skodas rajona publiskā bibliotēka, RCB ir uzdāvinājusi divas grāmatas žemaišu valodā.

 

     Viena no tām, lietuviešu bērnu tekstu krājums „Cīrulielis”, pieejama Rēzeknes Bērnu bibliotēkā, bet otra, “Blezdingas prasklēd žėidus”, – Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā un Rēzeknes 2. bibliotēkā.

 

     Krājumā “Blezdingas prasklēd žėidus” pārstāvēti arī 10 latviešu autori, kuru darbi tulkoti žemaitiski. Tie ir Francis Trasuns, Pēteris Brūveris, Indra Brūvere-Drauliene, Zane Brūvere-Kvēpa, Inese Zandere, Anna Rancāne, Meldra Gailāne, Ilze Keiša, Ieva Trimalniece un Inga Ābele. „Cīrulielis” ir lasāmā grāmata bērniem divās daļās, tajā iekļauta dzeja un proza, grāmata Rēzeknes Bērnu bibliotēkā janvārī apskatāma izstādē “Atver pasauli, tver sauli! Valodu zināšanas – mūsu bagātība”. Abi izdevumi bibliotēkas lasītājiem pieejami ņemšanai līdzi uz mājām.

 

     Īpašs paldies R. Granauska Skodas rajona publiskajai bibliotēkai un tās direktoram Jonam Grušam (Jonas Grušas), kā arī grāmatu sastādītājam Edmundam Untulim (Edmundas Untulis).