{source}
<script type="text/javascript">

function DraugiemSay( title, url, titlePrefix ){
 window.open(
  'http://www.draugiem.lv/say/ext/add.php?title=' + encodeURIComponent( title ) +
  '&link=' + encodeURIComponent( url ) +
  ( titlePrefix ? '&titlePrefix=' + encodeURIComponent( titlePrefix ) : '' ),
  '',
  'location=1,status=1,scrollbars=0,resizable=0,width=530,height=400'
 );
 return false;
}
</script>

<a href="#" mce_href="#" onclick="DraugiemSay('Kalendārs 2010. gadam, ābeču vēsture un',
'http://www.rezeknesbiblioteka.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=259:kalendars-2010-gadam-abecu-vesture&catid=167:gramatu-apskati&Itemid=104', 'Rezeknesbiblioteka.lv');">
<img src="../images/dr.gif" mce_src="../images/dr.gif" border="0" /><font color="#666666" size="2"><u>Pasaki draugiem</u></font></a>

{/source}

jaunās grāmatas lasītavā

     1. septembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas krājums tika papildināts ar 5 jaunām grāmatām, kuras īpaši noderēs skolēniem un studentiem, pētniekiem, kā arī ikvienam interesentam.

     Šobrīd bibliotēkas apmeklētāji jaunieguvumus un papildinformāciju par atsevišķām grāmatām un to autoriem var apskatīt izstādē.

 

 

     Apgāds „Zinātne” ir laidis klajā sabiedriskā darbinieka, mācību grāmatu autora, publicista un tulkotāja Jura Cibuļa grāmatu „Latgaliešu ābeces 1768–2008”. Juris Cibuļs kolekcionē ābeces un ir savācis 3500 ābeču no 190 zemēm 510 valodās un dialektos. Ābece bērnam vai arī pieaugušam cilvēkam ir pirmā mācību grāmata. Šajā izdevumā autors iepazīstina ar garo ābeces attīstības ceļu, kuru latgaliešu ābece ir nogājusi vairāku gadsimtu laikā. Grāmatā var atrast informāciju par dažādiem ābeču tipiem un veidiem, ābeces vēsture lasāma hronoloģiskā veidā.      

 

 

     Rēzeknes gleznotāja Pāvela Ostapceva grāmata „Grafika un glezniecība” sniedz ieskatu mākslinieka daiļradē. Māksliniekam tuva ir daba, darbos vērojamas ainavas dažādos gadalaikos, Rēzekne skati, klusā daba, mākslinieks ir pievērsies arī portretu gleznošanai.P. Ostapceva darbi atrodami Latgales Kultūrvēstures muzeja kolekcijā, Rēzeknes Mākslas namā, kā arī ārzemēs – Polijā, Vācijā, Anglijā, Izraēlā u. c.  

 

 

     71. reizi pie saviem lasītājiem ir ieradies „Tāvu zemes kalendars 2010”, kura atvēršanas svētkus augustā svinējām Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā. Šoreiz uz kalendāra vāka skatāms 2009. gada maijā Rēzeknē atklātais Fr. Trasuna piemineklis. Kā jau tas ierasts, kalendārā ir iekļauts ikmēneša kultūras kalendārs. Šogad izdevums ir apjomīgs – 421 lappuse, ko pāršķirt gada garumā un arī pēc tam. Kalendārā publicēts samērā daudz ilustrāciju, plaša rakstu krājuma daļa, kurā ievietoti raksti par arheoloģiju, vēsturi, kultūrvēsturi u. c., šeit atradīsiet arīdzan latgaliešu dzeju, prozu, kā arī valodniecības un literatūrkritikas rakstus.Kalendārs iznāk kopš 1939. gada. 

 

 

     Rēzeknietes Veronikas Grišānes grāmata „No sevis saknes projām nemet…” autores dzimtas dzīves gājuma līkločos atklāj Latgales vēsturi 19. un 20. gadsimta garumā. Grāmatā atradīsiet faktus par dzimtcilvēku stāvokli poļu muižnieku valdīšanas laikā, drukas aizlieguma laika atspoguļojumu, informāciju par laikiem, kad skolās un iestādēs tika izskausta latgaliešu valoda. Grāmata vēsta arī par latviešu tautas brīvības cīņām 20. gadsimta sākumā, par 1917. gada kongresu, par Latgales uzplaukumu Latvijas brīvvalsts laikā, par Otrā pasaules kara radīto postu, Latvijas okupāciju un tās sekām. Pētot savas dzimtas cilvēku likteņus divu gadsimtu garumā, autore ir veikusi lielu un nozīmīgu darbu.      V. Grišānes pirmā grāmata bija „No Rēzeknes medicīnas vēstures”, tā iznāca 1996. gadā. 

 

 

      Valērija Belokoņa izdevniecībā ir iznācis 5. un nu jau pēdējais „Latvijas Enciklopēdijas” sējums. Tajā atrodama informācija par dabu, iedzīvotājiem, vēsturi, ekonomiku, zinātni, kultūru, sportu, reliģiju. Tekstus papildina kartes, tabulas un attēli.

 

 

Līdzīgi raksti