Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2014. gada 1. februārī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 44 jaunas grāmatas. Turpinājumā neliels ieskats daļā no jaunumiem.

 

     D. Avotiņas romānā „Jūlija” turpinās rakstnieces populārās grāmatas „Kad lausks cērt” varoņu gaitas uz 20. gadsimta vidus vēsturisko notikumu fona. „Rimežu” saimniece Jūlija ir zaudējusi vīru Rihardu, un šajā traģiskajā brīdī spēku turpināt dzīvot un strādāt dod tikai atbildība par bērniem un saimniecību. Jūlijai palīdz lielais akmens ezermalā zem vītola, gājputnu balsis virs galvas, naktsvijoļu smarža un, protams, mīļotā vīra velis, kuru viņa jūt sev līdzās visās ikdienas gaitās. Vai ar to pietiks, lai joprojām staltā un daiļā pusmūža sieviete spētu nosargāt viņai uzticētās mājas un zemi arī tad, kad bērni kā gājputni cits pēc cita aiziet no mājām un dzimtajai zemei un tās ļaudīm pāri veļas varas maiņas, karš, nelaimes...?

 

     S. Ārnstedes romāna „Izprecinātā” darbība risinās 1349. gadā Zviedrijas dienvidos. Karaļa labā roka, drūmais bruņinieks Markuss Jervens, gaida ierodamies sievieti, kas iepriecinās un sasildīs viņu šajā naktī. Taču kareivis atved pavisam citu – jauniņu meiteni, acīmredzami augstdzimušu, turklāt pilnīgi kailu. Tā ir Iliāna, kuras tēvam ir daudz iemeslu ienīst Markusu Jervenu, un beidzamais no tiem – Markuss nejauši noslepkavo viņa dēlu, Iliānas brāli. Draud sākties slaktiņš, taču tas nebūtu pa prātam karalim Magnusam Ēriksonam, kurš ieradies, lai gūtu dienvidu augstmaņu atbalstu. Karalis, apspriedies ar savu daiļo sieviņu francūzieti Blānšu, pavēl Markusam precēties ar apkaunoto meiteni un samaksāt viņas vecākiem asinsnaudu par dēlu. Lēmums šķiet nepatīkams vienīgi līgavai un līgavainim. Markuss ir visā karaļvalstī pazīstams ar ātro un slepkavīgo dabu, viņu interesē bagātība un slava, nevis sievietes. Savukārt Iliāna... viņai ir pašai savi plāni, un laulības ar Markusu tajos nav paredzētas...

 

     H. Bella romāns „Eņģelis klusēja” ir sarakstīts laikā no 1949. līdz 1951. gadam, un notikumi tajā risinās pēckara Vācijā. Pirmo reizi darbs publicēts pēc rakstnieka nāves 1992. gadā, jo līdz tam tika uzskatīts, ka nedz Vācija, nedz pārējā pasaule nav gatava tik neliekuļotam atgādinājumam par Otrā pasaules kara laikā piedzīvoto postu. Ir 1945. gada 8. maijs, Vācijas kapitulācijas diena. Pa kādas vācu lielpilsētas drupām lēni slāj dezertējis kareivis. Viņš ir atgriezies dzimtajā pilsētā un meklē maizi, pajumti, kādu pazīstamu seju. Šis vīrs sastopas gan ar cilvēcīgu palīdzību, gan nežēlīgu savtību, kas slēpta aiz kristīgās morāles maskas. Tomēr šiem klejojumiem cauri vijas stāsts par mīlestību – tik tīru un trauslu, tik skaistu un neaptraipītu, uz kādu bija spējīga tikai paaudze, kas pārnāca no kara zaudējusi gan dzimteni, gan jēgu dzīvot.

 

     F. Gregorijas romāns „Baltā princese” ieturēts pārējo autores darbu stilā. Elizabetes Jorkas sirds pavēlnieks Ričards Trešais ir kritis kaujas laukā. Lai apvienotu valsti, kurā jau divus gadu desmitus plosās karš, Elizabetei ir jāprecas ar jauno valdnieku – Henriju Tjūdoru, viņas iemīļotā Ričarda slepkavu. Izdzīvošanas noteikumi karaliskajā galmā līdzinās skarbai šaha partijai, un cīņā par galveno balvu – karalienes kroni – jūtām nav nozīmes. Tjūdoru karalienei ir jāizvēlas starp sarkano rozi un balto...

 

     M. Levī romāns „Ikviens vēlas mīlēt” Londonas centrā risina dzīvespriecīgu un pacilājošu stāstu par draudzību, mīlestību un cilvēku likteņiem. Divi vientuļie tēvi nolemj sākt jaunu dzīvi un kopā ar bērniem apmetas zem viena jumta. Viņu kopdzīve balstās uz diviem likumiem ‒ nekādu aukļu un nekādu sieviešu mājās... Tomēr, lai cik augstu abi vīrieši vērtētu savu draudzību, sirds ilgojas pēc kā vairāk. Tāpēc draugi – katrs savā veidā – turpina meklēt īstu laimi.

 

     Pilnu jauno grāmatu sarakstu skatieties šeit.

     Nākamā jauno grāmatu diena abonementā – 17. februārī.

 

Līdzīgi raksti