Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Pirms 95 gadiem, 1926. gada martā, savu ceļu pie lasītājiem uzsāka viens no vecākajiem Latvijas reliģiskajiem izdevumiem „Katōļu Dzeive”, kura galvenais mērķis bija sludināt Dieva vārdu.

 

     Žurnāls iznāca Rīgas Garīgā semināra profesora Dominika Jaudzema redakcijā, bet iespiests tika Rēzeknes tipogrāfijā “Dorbs un zineiba”. 

 

     No 1929. līdz 1940. gadam par žurnāla redaktoru strādāja Garīgā semināra profesors Aleksandrs Novickis, bet izdevuma iespiešana tika pārcelta uz Rīgu. Žurnāls iznāca regulāri katru mēnesi. 

 

     Žurnālā tika publicēti dažādi padomi, atbildes uz lasītāju jautājumiem. Redaktors centās pēc iespējas vairāk rakstīt par katoļu aktivitātēm Latvijā, publicēt vēstures materiālus par Latvijas katoļu draudzēm. Bieži žurnālam savus rakstus sūtīja bīskaps Jāzeps Rancāns, bīskaps Boļeslavs Sloskāns, Leonards Latkovskis, Naaizmērstule vadīja žurnāla bērnu nodaļu.

 

     Līdz 1940. gadam „Katōļu Dzeive” iznāca tikai latgaliski un sasniedza ievērojamu tirāžu – 11 tūkstošus eksemplāru. Šādu tirāžu līdz šim nebija piedzīvojis neviens latgaliešu izdevums. Žurnāls bija viens no retajiem, kurš iztika bez pabalsta no malas un spēja pats sevi apmaksāt.

 

     1940. gadā padomju valdība žurnāla izdošanu aizliedza, un tikai 1988. gadā pēc neskaitāmiem lūgumiem žurnāla darbība tika atjaunota.

 

     1989. gadā to atsāka izdot Rīgas Metropolijas kūrija, redakcija atradās Viļānos, par izdevuma galveno redaktoru daudzus gadus strādāja priesteris Andrejs Aglonietis, vēlāk – Andris Ševels. Nenovērtējams bija redaktores, žurnālistes, diplomētas filoloģes Marutas Latkovskas ilggadējais ieguldījums.

 

     2010. gadā tapa pirmais "Katōļu Dzeives" izdevums digitālā versijā — PDF formātā, ko lasītājs varēja saņemt savā e-pastā.

 

     2014. gada nogalē, apzinot finansiālās iespējas, tika pieņemts lēmums pārtraukt žurnāla izdošanu. 

 

     Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavā ir pieejami visi no 1989. līdz 2014. gadam iznākušie žurnāla numuri.