Attēlā: Latgales Centrālā bibliotēka (LCB) Daugavpilī

Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     2019. gada 15. oktobrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Jēkabpils, Līvānu, Turku pagasta un Daugavpils (LCB) bibliotēkām.

 

     Brauciena mērķis – iepazīties ar kolēģu darbu, apmainīties ar pieredzi, iedvesmoties jauniem darbiem un aktivitātēm. Brauciena laikā bibliotekāri varēja smelties ne tikai jaunas idejas savam ikdienas darbam bibliotēkās, bet arī uzzināt par kolēģu darbu, kas saistīts ar informācijas aprites nodrošināšanu par Eiropas Savienības jautājumiem, dalību dažādos ES projektos, bibliotēku sadarbību ar EDIC (Europe Direct).

 

     Pirmais pieturas punkts bija Jēkabpils Galvenā bibliotēka, kur viesus sagaidīja bibliotēkas vadītāja Zinaīda Rabša. Viņa iepazīstināja ar bibliotēkas nodaļu darbu, pastāstīja par svarīgākajiem darba virzieniem, dalību projektos. Vecākā bibliotekāre Anita Katiņa bija sagatavojusi prezentāciju par savas bibliotēkas aktivitātēm, kas saistītas ar ES aktualitātēm, pastāstīja par ESIP un EDIC pasākumiem Jēkabpilī.

 

     Bērnu nodaļas vadītāja viesus sagaidīja košas mušmires tērpā un ar aizrautību stāstīja par dalību Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā “Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families” (“Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”), OPEN UP.

 

     Projektu Jēkabpils pilsētas pašvaldība īstenoja sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību un Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku. Bija iespēja apskatīt arī ieguvumus no dalības šajā projektā, bibliotēkas darbinieki labprāt atbildēja  uz daudzajiem jautājumiem.

 

     Tālāk ceļš veda uz Līvānu novada Turku pagasta bibliotēku. Ar interesi tika izstaigāta nelielā, bet ļoti gaumīgi iekārtotā pagasta bibliotēka, bibliotēkas vadītāja Rita Grugule  pastāstīja par pagastu bibliotēku darba organizācijas specifiku un  ikdienu.

 

     Turpinājumā tika apskatīta Līvānu novada Centrālā bibliotēka, ar to iepazīstināja direktore Inta Vērdiņa. Paši līvānieši savu bibliotēku dēvē par Gaismas pili un pamatoti lepojas ar to, ka bibliotēka no klasiskas 20. gadsimta bibliotēkas, pateicoties jauno tehnoloģiju ieviešanai, ir pārvērtusies par modernu 21. gadsimta bibliotēku.

 

     Te apmeklētājus priecē gan dizaineru dzīvespriecīgos toņos iekārtotās telpas, gan modernais tehniskais aprīkojums. Vislielāko interesi izraisīja lasītāju pašapkalpošanās automāts ar RFID (radiofrekvenču identifikācija) 21. gadsimta hibrīdtehnoloģijām. Noslēgumā neformālā gaisotnē pie tējas tases tika pārrunātas daudzas ar bibliotekāro darbu saistītas lietas.

 

     Ierodoties Daugavpilī, ceļš veda uz Latgales Centrālo bibliotēku, kur rēzekniešus sagaidīja bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova. Ekskursija sākās šī gada februārī atklātajā Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā. Centra tapšana bija iespējama, pateicoties ES finansiālam atbalstam Interreg Latvijas-Lietuvas programmas 2014–2020 projektam.

 

     Tas ir pārrobežu sadarbības projekts, kura ietvaros DigiHubs centriem tika iegādāts attiecīgs tehniskais aprīkojums: datori, virtuālās realitātes aprīkojums, 3D printeri un kustību atpazīšanas iekārtas, Lego Mindstorms konstruktori un citas jaunās tehnoloģijas. Klātesošie paši varēja izmēģināt kādu no šīm modernajām iekārtām.  Ar interesi tika iepazītas arī ar LCB nodaļas, krājums, aplūkotas vairākas izstādes.

 

     Braucienā tika gūts milzum daudz iespaidu un jaunu ideju savam darbam. Visās apmeklētajās bibliotēkās gribas atgriezties vēl un vēl. Liels paldies bibliotēku vadītājām un darbiniekiem par sirsnīgo uzņemšanu! Pateicamies arī  EDIC Austrumlatglē par iespaidiem bagātā brauciena finansiālo atbalstu!