Foto: J. Užga

     2017. gada 20. decembrī Rēzeknes Centrālās bibliotēkas speciālistes piedalījās Rēzeknes Krievu kopienas organizētajā kultūras apmaiņas braucienā uz Pleskavas apgabala Universālās zinātniskās bibliotēkas filiāli – V. Kaverina bērnu un jauniešu bibliotēku. No 2010. gada Rēzeknes Centrālo bibliotēku ar Pleskavas apgabala Universālo zinātnisko bibliotēku vieno sadarbības līgums. 

 

     Kultūras apmaiņas braucienā Rēzekni pārstāvēja Rēzeknes Centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja Anita Gaidule, direktores vietniece Ruta Suseja, Rēzeknes Krievu kopienas vadītājs un brauciena organizētājs Valērijs Orlovs, studijteātra „Joriks” aktieris un režisors Vladimirs Petrovs, aktrise un žurnāliste Olga Belova, dzejnieces Janīna Dukule un Irina Maļejeva.

 

     V. Kaverina Pleskavas apgabala bērnu un jauniešu bibliotēka (kopš 2015. gada Pleskavas apgabala Universālās zinātniskās bibliotēkas filiāle) tika izveidota 2005. gada septembrī, apvienojot Pleskavas apgabala bērnu un jauniešu bibliotēkas. Pašlaik bibliotēka izvietojusies daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā pagaidu telpās.  Bibliotēkas pastāvīgajās telpās, senā savrupmājā (arhitektūras piemineklis), kurā izvietojusies bērnu bibliotēka, līdz 2019. gadam tiek veikti remontdarbi.

 

Foto: R. Suseja

 

     Tikšanās reizē ar Pleskavas kolēģiem tika apspriesti aktuāli bērnu literatūras jautājumi, bērnu un jauniešu lasītprasmes veicināšanas pasākumi, valsts mēroga programmas, kas paredzētas bērnu un jauniešu literatūras aktualizēšanai. Rēzeknieši tika iepazīstināti ar jaunākajiem Pleskavas Universālās zinātniskās bibliotēkas izdotajiem metodiskajiem izdevumiem par jaunākajām metodēm bibliotekārajā darbā ar bērniem un jauniešiem. Pēc prezentācijas Rēzeknes Centrālā bibliotēka šos materiālus no Pleskavas kolēģiem saņēma dāvinājumā.

 

     Bērnu un jauniešu bibliotēkas direktore Irina Osadčaja ciemiņus iepazīstināja ar bibliotēkas vēsturi, radošajiem atklājumiem, jauniem un interesantiem projektiem, konkursiem. Savukārt bijusī bērnu bibliotēkas vadītāja, tagad unikāla  viena literāra darba – V. Kaverina romāna "Divi kapteiņi" – muzeja vadītāja Natālija Volkova pastāstīja par muzeja darbību un nākotnes iecerēm. Starp citu, savulaik Rēzeknes Centrālā bibliotēka muzejam uzdāvināja šī romāna izdevumu latviešu valodā.

 

     Rēzeknes kultūras darbiniekiem bija iespēja tikties ar Pleskavas dzejniekiem Vitu Pšeņičnaju un Aleksandru Sebežaņinu, iepazīties ar viņu daiļradi, klausīties dzeju. Pleskavas dzejnieki Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai uzdāvināja savus dzejas krājumus.

 

     No Pleskavas tika pārvesti diplomi par piedalīšanos starptautiskajā atklātajā radošajā konkursā „Puškins bez robežām”, kas veltīts dzejnieka A. Puškina daiļradei. Diplomus saņēma konkursa dalībnieki Rēzeknes Centrālā bibliotēka, Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams un studijteātris  „Joriks”, Rēzeknes 6. vidusskola (krievu valodas skolotāja Nataļja Getmančuka un 12. klases skolēni – Anna Drobiševska, Valentīns Nikitins, Iļja Ivanovs, Oļesja Čakova).

 

     Rēzeknes Centrālā bibliotēka pateicas Rēzeknes Krievu kopienas vadītājam Valērijam Orlovam par piedāvāto iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā.