Rēzeknes Centrālā bibliotēka

„Jaunumi” (no 1. jūnija, abonements)

„Un ceļojums var sākties!” Interesantākie tūrisma objekti Rēzeknes novadā (no 1. jūnija, lasītava)

„Jūnija ievērojamie jubilāri” (no 1. jūnija, abonements)

„Sandras Sabīnes Jaundalderes meditācijas” (no 1. jūnija, abonements)

„Jaunumi” (no 16. jūnija, abonements)

Līgo veci, līgo jauni! Līgo! Līgo!” (no 17. jūnija, abonements)

„Dzimusi Makašānos” Pedagoģei un sabiedriskajai darbiniecei Valerijai Seilei – 125 (no 20. jūnija, lasītava)

„Rēzeknietei, novadpētniecei, bibliotekārei Marijai Šeršņovai – 60” (no 20. jūnija, lasītava)

„Nu saknem kai atgrīzta puče Bez tautas es pasaulē veistu” Ontonam Zvīdram – 105 (no 21. jūnija, lasītava)

„Izdevniecībā „Lauku Avīze” izdotās grāmatas” (no 27. jūnija, abonements)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

„Kas notiek ap mums?” 5. jūnijs – Pasaules vides diena (no 1. jūnija)

„Bērnu grāmatu ilustratorei Anitai Paeglei – 60” (no 1. jūnija)

„Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 85” (no 3. jūnija)

„Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim – 50” (no 10. jūnija)

„Kukainīši ziedos dūc” Radošo darbu izstāde (no 14. jūnija)

„Jāņi latviešu folklorā un literatūrā” (no 20. jūnija)

„Dzejniecei Ingrīdai Tāraudai – 45” (no 27. jūnija)

„Rakstniekam Guntim Berelim – 55” (no 30. jūnija)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

„Drošība vasaras brīvdienās” (no 1. jūnija)

„Skolas bērnu vasarai” (no 2. jūnija)

„Bērni un koki aug pret sauli …” Dagnijai Zigmontei – 85 (no 3. jūnija)

„Ceļojumi sapņos un īstenībā” (no 9. jūnija)

„Nedarbi prātā” Piedzīvojumu grāmatas brīvdienām (no 14. jūnija)

„Līgodama vien atnāca tā līksmā Jāņu diena” (no 20. jūnija)

„Klausies grāmatu!” Audiovizuālo dokumentu izstāde (no 29. jūnija)