Rēzeknes Centrālā bibliotēka

„Līva un Ingmars” (no 1. aprīļa, abonements)

„Jaunumi” (no 1. aprīļa, abonements)

„Daudz laimes, Preiļi!” (no 1. aprīļa, lasītava)

„Aprīļa ievērojamie jubilāri” (no 1. aprīļa, abonements)

„Garīdznieks un folkloras vācējs” Feliksam Boļeslavam Laizānam – 145 (no 14. aprīļa, lasītava)

„Dzimis Bērzgalē” Prāvestam Konstantinam Kangaram – 130. (no 16. aprīļa, lasītava)

„Jaunumi” (no 16. aprīļa, abonements)

„Mūžīgo vērtību meklētājs” Režisoram Igoram Mihailovam  – 70. (no 18. aprīļa, lasītava)

„Grāmatas – laureātes” (no 18. aprīļa, abonements)

„Jaunās un aktuālās grāmatas no Rēzeknes Centrālas bibliotēkas” (no 18. aprīļa, lasītava)

„23. aprīlis  Pasaules grāmatu un autortiesību diena” (no 19. aprīļa, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

„Joki joka pēc 1. aprīlis – smieklu diena (no 1. aprīļa)

„Visi putni skaisti dzied” (no 1. aprīļa)

„Keramikas darinājumi uzrunā…” (no 4. aprīļa)

„Rakstniecei un dzejniecei Ievai Samauskai 45” (no 14. aprīļa)

„Mīlestība un naids 19. gadsimta Anglijā Šarlotei Brontē – 200 (no 18. aprīļa)

„23. aprīlis pasaules grāmatu un autortiesību diena” (no 21. aprīļa)

„Bibliotēkas draugu dāvinājumi” (no 21. aprīļa)

„Nepelnīti aizmirstās grāmatas” (no 21. aprīļa)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

„Pasaciņu šūpulītis” 2. aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena (no 1. aprīļa)

„Latviešu rakstnieki jubilāri” (no 5. aprīļa)

„Vai pazīsti zemi, kur ziedi mīt?” (no 12. aprīļa)

„Komponistam Pēterim Vaskam 70” (no 14. aprīļa)

„Tava skaistākā bērnu grāmata” Bērnu veidota tematiska izstāde no cikla Mākslinieki – bērnu grāmatu ilustratori” (no 16. aprīļa)

„Mūsu bibliotēkas dzīves zibšņi” (no 20. aprīļa)

„Mana Dzimtene Latvija” Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīta tematiska izstāde (no 28. aprīļa)