Rēzeknes Centrālā bibliotēka

“Jaunumi” (1., 16. decembris, abonements)

“Decembra ievērojamie jubilāri” (no 1. decembra, abonements)

“Latgales Prometejs” Pīteram Miglinīkam – 165 (no 4. decembra, lasītava)

“Gaisma pāri Latgalei” Andrivam Jūrdžam – 170 (no 7. decembra, lasītava)

“Lej, saulīte, zelta lietu / Ziemassvētku vakarā, / Lai pietika gaišu domu, / Visu gadu staigājot.” (no 14. decembra, abonements)

“Dzejoja, gleznoja, dzīvoja Latgalei” Antonam Kūkojam – 75 (no 16. decembra, lasītava)

“Kluss kā vieglas rokas mājiens / Svētvakars pār zemi nāk…” (no 16. decembra, lasītava)

“Māksla, kas nepāriet” 28. decembris – Kino diena (no 21. decembra, lasītava)

 

Rēzeknes 2. bibliotēka

“Lai Ziemassvētku vakars / Atnāk kluss un mierīgs, / Bet Jaunā gadā saule / Zelta graudus katrā dienā sēj...” (no 7. decembra)

“Rakstniecei, romāna „Aka” radītājai Regīnai Ezerai – 85” (no 14. decembra)

“Mūzikas skaņās” Bēthovenam – 245 (no 14. decembra)

“Dzejniekam, māksliniekam un režisoram Antonam Kūkojam – 75”

“Par  mūsu sētas bērniem un ne tikai…” Zentai Ērglei – 95 (no 20. decembra)

“Dziesminiekam, sabiedriskajam darbiniekam Pīteram Miglinīkam – 165” (no 21. decembra)

“Ziema nāk ar gudru ziņu, / Runcis šuj sev kažociņu…” 22. decembris – ziemas astronomiskais sākums (no 22. decembra)

““Džungļu grāmatas” autoram R. Kiplingam – 150” (no 27. decembra)

 

Rēzeknes Bērnu bibliotēka

“Krišjānim Valdemāram – 190” (no 2. decembra)

“Kā dzīvnieki gatavojas ziemai” (no 3. decembra)

“Redjardam Kiplingam – 150” (no 14. decembra)

“Saulespuķe no pērnās vasaras” Regīnai Ezerai – 85 (no 16. decembra)

“Ziemassvētki Rūķu ciemā” (no 16. decembra)

“Kluss Ziemassvētku prieks virs zemes” (no 17. decembra)

“Ziemassvētku rotas no vecmāmiņas lādītes” (no 21. decembra)