Foto: www.rezeknesbiblioteka.lv

     Ar prieku paziņojam, ka Rēzeknes 2. bibliotēkas remonts šobrīd ir pabeigts un no 14. decembra tā ir atsākusi savu darbību, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību un ieviestos ierobežojumus epidemioloģiskās situācijas laikā.

 

     Pateicoties Rēzeknes pilsētas pašvaldības finansiālajam atbalstam, kopš rudens 2. bibliotēkā noritēja telpu kosmētiskais remonts. Bibliotēka kļuvusi gaišāka, plašāka un modernāka. Domājot par jaunu cilvēku ērtībām un vajadzībām, izveidota telpa jauniešiem, kur varēs izvēlēties ne tikai  jaunāko literatūru, bet arī ērti atpūsties un pavadīt brīvo laiku. Savukārt pašiem mazākajiem bibliotēkas apmeklētājiem bērnu literatūras nodaļā iekārtots atpūtas stūrītis.  

 

     Atgādinām, ka, apmeklējot bibliotēku, obligāti jāievēro visi epidemioloģiskās drošības pasākumi – jādezinficē rokas, jālieto sejas maska vai vizieris, kā arī jāievēro 2 metru distance. Bibliotēkās vienam apmeklētājam paredzēti vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības, tas ir līdz 5 cilvēkiem mūsu bibliotēkā. Apmeklētāju uzturēšanās laiks ir ierobežots – ne ilgāk par 15 minūtēm.

 

     Turpinām informācijas resursu izsniegšanu un saņemšanu. Avīžu un žurnālu lasīšana uz vietas šobrīd bibliotēkā nenotiek. Datorus iespējams īslaicīgi, līdz 15 minūtēm, izmantot steidzamākajiem e-pakalpojumiem (komunālie maksājumi, dokumentu izdruka u. tml.). 

 

     Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš e-katalogā vai sazinoties telefoniski: 64632723.

 

     Bibliotēkas telpu foto var apskatīt 2. bibliotēkas Facebook.com lapā šeit.